Podjetjem pomagamo pri vstopu na tuje trge

Tomaž Kostanjevec, Spirit Slovenija, je v intervjuju spomnil, da za izvoznike na portalu Izvozno okno objavljajo informacije o priložnostih na tujih trgih.
Fotografija: Podjetja z bolj oddaljenih trgov Slovenijo vse bolj prepoznavajo kot izvrstno vstopno točko na evropski trg, pravi Tomaž Kostanjevec, direktor Spirita Slovenija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Podjetja z bolj oddaljenih trgov Slovenijo vse bolj prepoznavajo kot izvrstno vstopno točko na evropski trg, pravi Tomaž Kostanjevec, direktor Spirita Slovenija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Javna agencija Spirit Slovenija za podjetja ponuja aktivnosti in pomoč v vseh fazah izvoznega poslovanja. Programe, s katerimi spodbujajo slovenski izvoz, pa oblikujejo v skladu s potrebami podjetij, je v intervjuju med drugim povedal Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije Spirit Slovenija. Obenem dodaja, da pa si v Slovenijo želijo pridobiti predvsem takšne tuje investitorje, katerih investicijski projekti dosegajo višjo dodano vrednost in bodo imeli pozitivne učinke na ostalo gospodarstvo. Največ povpraševanj tujih investitorjev prihaja iz logistike in transporta, predelovalne in lesne industrije, IT in avtomobilske industrije ter okolju prijaznih tehnologij in rešitev.

Na svetovni razstavi Expo v Dubaju se s svojim paviljonom predstavlja tudi naša država, pri čemer Spirit Slovenija koordinira gospodarski program. Na kaj se pri tem osredotočate in katere vse tematike boste odpirali?

Slovenskim podjetjem in poslovnim zgodbam, ki jih ustvarjamo v Sloveniji, smo na paviljonu namenili posebno mesto. Celotno drugo nadstropje paviljona smo uredili v Slovensko poslovno središče. Tam imajo podjetja na voljo vso sodobno infrastrukturo za izvedbo najrazličnejših dogodkov, od sestankov, do poslovnih konferenc in večernih sprejemov. Za to, da bodo podjetja lahko polno izkoristila prisotnost na glavnem dogodku dveh let na globalni ravni, jim bomo na javni agenciji Spirit Slovenija, ki je nosilka vsebinske in organizacijske izvedbe slovenske predstavitve na Expu 2020, zagotovili vso potrebno podporo. Že sedaj pa vidimo, da so dogodki, ki jih organiziramo v Slovenskem poslovnem središču, uspešni tudi zaradi gastronomske ponudbe, ki jo imamo in je tudi v Dubaju prepoznaven adut slovenskega paviljona.

image_alt
Kako priti čim više na krivulji nasmeha

Podjetja se lahko predstavljajo tudi v pritličju paviljona, na Trgu Evrope, kjer bo prostor za večje promocijske pa tudi družabne dogodke, ki so na vseh razstavah Expo že tradicionalno zelo dobrodošli. Poleg tega sta v pritličju paviljona urejena tudi t. i. showroom, kjer bodo na interaktivnih promocijskih točkah gostovala naša podjetja, v sosednji 'interaktivni sobi' pa bomo gostili zgodbe s področja turizma.

Sodelovanje na našem paviljonu ima še eno veliko dodatno vrednost, to je dostop do skupnih mednarodnih dogodkov, ki jih pripravlja organizator tokratnega Expa, in dostop do dogodkov na paviljonih drugih držav. Z mnogimi smo že v dogovorih za izvedbo skupnih poslovnih in promocijskih dogodkov, pri tem pa smo močno osredotočeni na trge, ki so za naše gospodarstvo posebej zanimivi.

Podjetja lahko izkoristijo možnost celostne predstavitve na samem paviljonu, vabljena pa so tudi k  udeležbi v gospodarskih delegacijah z naslednjih področij: podnebje in biodiverziteta, vesolje, tovarne prihodnosti in razvoj materialov, digitalizacija in umetna inteligenca, potovanja, povezovanje in mobilnost, trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les, zdravje in dobro počutje, prehrana in kmetijstvo itd.

Programe, s katerimi spodbujamo slovenski izvoz, pripravljamo v skladu s potrebami podjetij, pravi Tomaž Kostanjevec, direktor Spirita Slovenija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Programe, s katerimi spodbujamo slovenski izvoz, pripravljamo v skladu s potrebami podjetij, pravi Tomaž Kostanjevec, direktor Spirita Slovenija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na Expu ste oktobra organizirali tudi prvo gospodarsko delegacijo s področja podnebja in biodiverzitete, potekal je tudi prvi poslovni forum na temo zelenega in krožnega gospodarstva. Kako ga ocenjujete?

Poslovni forum je bil zelo uspešen. Na njem je več kot 20 vodilnih slovenskih podjetij  s področja zelenega in krožnega gospodarstva predstavilo prebojne poslovne rešitve in priložnosti za sodelovanje s tujimi podjetji na področju biodiverzitete. S tem se je začel tudi obsežen poslovni program na slovenskem paviljonu, ki bo obsegal 15 večjih poslovnih delegacij in bo vrhunec dosegel z osrednjo nacionalno poslovno konferenco, ki bo potekala na slovenski nacionalni dan na Expu 2020, ki bo 8. februarja prihodnje leto.

Poslovni forum je odprl minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je povedal, da je trajnost bistvo ekonomije prihodnosti. Poslovni forum, ki sta ga organizirali Spirit Slovenija in SRIP Krožno gospodarstvo, ki deluje pod okriljem Štajerske gospodarske zbornice, je vzbudil precejšnje zanimanje poslovne javnosti iz drugih držav; udeležili so se ga visoki predstavniki in podjetja iz Portugalske, Finske, Malezije in Latvije. Verjamemo, da bo Expo 2020 Slovenijo uvrstil na svetovni zemljevid kot inovatorja v zelenem okolju, znanju, prelomnih idejah in gospodarstvu z dodano vrednostjo.

Izvoz je motor gospodarskega razvoja, saj 80 do 85 odstotkov tega, kar naredimo, prodamo na tujih trgih. Kako Spirit Slovenija pomaga podjetjem pri vstopu na tuje trge in kako lahko podjetjem pomagate pri ustreznem pozicioniranju na tujih trgih?

Spirit Slovenija ponuja pestro paleto aktivnosti, programov in pomoči za podjetja v vseh fazah izvoznega poslovanja. Na nas se namreč obračajo predvsem mikro, mala in srednje velika slovenska podjetja iz vseh dejavnosti, in sicer tako podjetja, ki se izvoza oziroma prodaje na tujih trgih šele lotevajo, iščejo prave izvozne trge, poti do potencialnih kupcev in vzpostavljajo izvozno poslovanje, do podjetij, ki že izvažajo in širijo svoje poslovanje na druge trge. Medtem ko imajo večja podjetja običajno več znanja, finančnih in kadrovskih virov za poslovanje na tujih trgih, tudi predstavništva oziroma podjetja na tujih trgih, se manjša podjetja soočajo s pomanjkanjem kompetenc s področja mednarodnega poslovanja ter kadrovskih in finančnih resursov za učinkovit in uspešen izvoz.  Zato programe, s katerimi spodbujamo slovenski izvoz, oblikujemo v skladu s potrebami podjetij.

Na spletnem portalu za slovenske izvoznikewww.izvoznookno.si zagotavljamo bazo informacij o izvoznem poslovanju, izvoznih priložnostih in poslovnih okolju na 52 tujih trgih, z mrežo slovenskih poslovnih klubov in ekonomskih svetovalcev v tujini jim ponujamo konkretno pomoč.

Za podjetja izvajamo praktična usposabljanja in delavnice, na katerih jim podamo znanja za uspešno izvozno poslovanje, v zadnjem času predvsem na področju digitalizacije, saj so to znanja, ki so se v zadnjem letu in pol izkazala za izjemno pomembna. V gospodarskih delegacijah, B2B dogodkih, forumih itd. podjetjem omogočamo predstavitev in navezovanje poslovnih stikov s potencialnimi kupci in poslovnimi partnerji na tujih trgih. Letos izpostavljamo dva večja projekta, v katerem imajo slovenska podjetja priložnost predstavitve tujim poslovnim partnerjem in sklepanja novih poslov: Digitalno središče Slovenije in Expo v Dubaju.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je v partnerstvu MGRT, Spirit Slovenija, DIH Slovenija in družbo BTC v Hali 1 BTC City Ljubljana vzpostavljeno Digitalno središče Slovenije - Tehnologija za ljudi, v okviru katerega lahko slovenska podjetja predstavljajo svoje rešitve, se udeležijo gospodarskih delegacij, B2B sestankov, konferenc, forumov, delavnic in mreženja s tujimi podjetji. Drugi večji projekt je svetovna razstava EXPO v Dubaju, kjer se Slovenija predstavlja z lastnim paviljonom, v okviru katerega je predstavljeno tudi slovensko gospodarstvo. Pomemben način predstavitve kupcem na tujih trgih so sejemski nastopi. Na tem področju že vrsto let organiziramo skupinske sejemske nastope slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Letos bomo organizirali 6 skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini (IDEX, ARAB HEALTH, MAISON&OBJET, ANUGA, TUTTOFOOD in METSTRADE), intenzivno pa pripravljamo tudi skupinske sejemske predstavitve v letu 2022.

Podjetjem ponujamo tudi finančne spodbude, s katerimi jim želimo olajšati različne aktivnosti, ki so potrebne za uspešno izvozno poslovanje in s katerimi sofinanciramo individualne nastope na mednarodnih sejmih v tujini, vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja in krepitev trženja blagovnih znamk prek showroomov. Prijave na omenjene razpise bodo odprte do leta 2022.

Slovenija je na lestvici globalne konkurenčnosti za leto 2021, ki jo objavlja švicarski IMD, padla za 5 mest in pristala na 40. mestu. Za kakšne vse namene uporabljate rezultate te raziskave?

Spirit že vrsto let sofinancira projekt raziskave slovenske konkurenčnosti po metodologiji švicarskega inštituta za razvoj menedžmenta IMD. Ta spremlja kratkoročno investicijsko privlačnost države in s tem privlačnost poslovnega okolja tudi za prihod tujih neposrednih investicij, slednje pa je eno od pomembnih področij delovanja agencije. Gre za referenčni vir, ki je v pomoč pri predstavitvah slovenskega poslovnega okolja kot lokacije za privabljanje tujih investitorjev, predvsem z vidika konkurenčnih držav. Obenem pa je tudi v pomoč pri pripravljanju programov za kreiranje politike in ukrepov na področju spodbujanja gospodarstva, predvsem internacionalizacije in domačih ter tujih investicij.

Spirit Slovenija omogoča pestro paleto aktivnosti, programov in pomoči za podjetja v vseh fazah izvoznega poslovanja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Spirit Slovenija omogoča pestro paleto aktivnosti, programov in pomoči za podjetja v vseh fazah izvoznega poslovanja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na kakšne načine Spirit Slovenija privablja tuje investitorje? Na katere trge so trenutno usmerjene vaše aktivnosti? Iz katerih držav dobivate največ povpraševanj potencialnih investitorjev in kakšne vrste investicij jih zanimajo?

V zadnjih desetih letih beležimo pozitivni trend pri povpraševanju s strani potencialnih tujih investitorjev. Večina povpraševanj prihaja iz Evropske unije, in to predvsem iz tradicionalnih trgov, ki so naklonjeni investicijam v Slovenijo. To so predvsem Avstrija, Nemčija, Italija in drugi. Največ povpraševanj prihaja iz sektorjev logistika in transport, predelovalna in lesna industrija, IT, avtomobilska ter okolju prijazne tehnologije in rešitve. Svetovna pandemija je investicijske tokove sicer malce upočasnila, kakšen bo dejanski upad, pa bo pokazal čas.

Pričakujemo, da se bo zanimanje za investiranje v Slovenijo v prihodnjih letih še povečalo, ne toliko zaradi izboljšanja bonitetne ocene Slovenije, kot zaradi dejstva, da si podjetja iz razvitih držav prizadevajo za krajšanje svojih nabavnih verig in se zato ozirajo tudi po bližjih lokacijah, kamor sodi tudi Slovenija. Po drugi strani pa zaznavamo, da Slovenijo podjetja iz bolj oddaljenih trgov vse bolj prepoznavajo kot izvrstno vstopno točko na evropski trg. Veseli nas, da se vse več v Sloveniji že prisotnih investitorjev odloča za širitev investicij (reinvesticije), saj to potrjuje pravilnost njihovega izbora in konkurenčnost Slovenije, še posebej ker gre večinoma za razvojno naravnane projekte, ki so tudi kapitalsko intenzivni.

Država se je že pred časom usmerila na sistem privabljanja tujih neposrednih investicij manjših in srednjih podjetij iz držav, ki so prednostni trgi Slovenije. V ta namen ima država na voljo tudi določena finančna sredstva, ki jih namenja za spodbude za tuje investitorje. V Načrtu za okrevanje in odpornost bo imel Spirit Slovenija predvidoma na voljo 88,5 milijona evrov za sofinanciranje naložb po zakonu o spodbujanju investicij.

Sicer pa si v Slovenijo želimo pridobiti predvsem takšne tuje investitorje, katerih investicijski projekti dosegajo višjo dodano vrednost, bodo imeli pozitivne učinke na ostalo gospodarstvo, prispevali k dvigu kompetenc slovenske delovne sile in ki bodo pozitivno vplivali na inovativnost in tehnološki razvoj ter prispevali k uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

Po vladnem akcijskem načrtu za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in tujih neposrednih investicij so kot prednostni trgi za tuje investicije identificirani: DACH (Nemčija, Avstrija, Švica), Italija, ZDA in Japonska. Na teh trgih Spirit izvaja aktivno promocijo Slovenije kot investicijske destinacije in slovenskega poslovno investicijskega okolja. Prednostni sektorji pa so transport in logistika, stroji in elektronska oprema, avtomobilska industrija, orodje iz navadnih kovin in farmacevtski izdelki, les in izdelki iz lesa in turizem.

Sicer pa Spirit intenzivno skrbi tudi za v Sloveniji že prisotne tuje investitorje. Za ta namen je zasnoval program za rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom, v katerega je trenutno vključenih že 80 tujih investitorjev. Vsako leto tuje investitorje, ki so najbolj prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva , tudi nagradimo z nacionalno nagrado za najboljše tuje investitorje Slovenia FDI Award.

Družina ambasadorjev slovenskega gospodarstva se vse bolj veča. Podjetja ste izbrali v okviru nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini. Kaj vse je naloga ambasadorjev in k čemu vse bodo pripomogli?

Spirit Slovenija je že leta 2019 zagnal nacionalno kampanjo Slovenia. Green. Creative. Smart. za promocijo slovenskega gospodarstva na tujih trgih. Izbrali smo tudi 41 ambasadorjev  kampanje, ki izstopajo po svojih prebojnih poslovnih modelih, rešitvah, izdelkih in storitvah. Namen kampanje in ambasadorjev je aktivna predstavitev prebojnih gospodarskih rešitev, ki podpirajo zgodbo zelene, ustvarjalne in pametne Slovenije ter trajnostno naravnanega poslovanja, kar je sporočilo slovenskega gospodarstva tujim investitorjem ter tujim kupcem slovenskega blaga in storitev. Letos  Slovenijo, njeno gospodarstvo in podjetja aktivno promoviramo tudi na svetovni razstavi Expo Dubaj, v nacionalnem paviljonu pod sloganom Green. Smart. Experience.

Bodo pa inovativne in trajnostne rešitve izbranih ambasadorjev vključene v krovna image komunikacijska sporočila. Vsi ambasadorji bodo vabljeni k sodelovanju na poslovnih dogodkih, poslovnih delegacijah kot tudi online konferencah in predstavitvah za potencialne tuje partnerje in tuje investitorje, ki jih organizira naša agencija. Od izbranih ambasadorjev pričakujemo tudi aktivno podporno promocijo preko lastnih oglaševalskih in promocijskih aktivnosti. Slovenska podjetja, njihovi izdelki in storitve po svetu slovijo po visoki kakovosti, kljub vsemu pa so se razmere v svetu zaradi pandemije korenito spremenile. Verjamemo, da bo skupna promocija z ambasadorji in njihovimi uspešnimi gospodarskimi zgodbami pripomogla k širšemu dosegu in še večjemu zaupanju v slovensko gospodarstvo.

Preberite še:

Komentarji: