Regali so dobra rešitev za skladiščenje palet

Skladišča: od lastnosti blaga, ki ga skladiščimo, je precej odvisna tudi odločitev za optimalni tip regalov
Fotografija: Regalna skladišča so ena najbolj smiselnih ureditev za shranjevanje blaga, naloženega na paletah. Foto Voranc Vogel
Odpri galerijo
Regalna skladišča so ena najbolj smiselnih ureditev za shranjevanje blaga, naloženega na paletah. Foto Voranc Vogel

Skladiščenje je del poslovnega procesa vsakega podjetja, posebno proizvodnih. Skladiščimo vhodne surovine in sestavne dele, potrošni material, končne izdelke ... Učinkovito skladišče mora odgovoriti predvsem na tri vprašanja: varnost, tako za delavce kot za ukladiščeno blago, preglednost zalog in preprostost za manipulacijo z blagom.

Skladiščna rešitev, ki lahko odgovarja na vsa tri vprašanja, so lahko različne oblike regalov, ki jih namestimo v skladiščne prostore. Primerni so za skladiščenje palet, zabojev, pladnjev, škatel in linijskega blaga. Če so primerno zasnovani, je njihova velika prednost tudi to, da omogočajo avtomatizacijo ali uporabo viličarjev v skoraj vseh fazah manipulacije z blagom. V podjetju Jungheinrich so nam pojasnili, kakšne vrste regalnih skladiščnih sistemov sploh poznamo.

Enojni paletni regali nosijo med dvema regalnima okvirjema v vsaki etaži po eno transportno-skladiščno enoto (na primer paleto, mrežast zaboj) na okno. Ta sloni na dveh po globini nameščenih kotnih nosilcih, ki nadomeščata klasične prečno nameščene paletne nosilce, kar pomeni prihranek prostora v navpični smeri. Zato ponujajo optimalen izkoristek prostora še posebno za mrežaste zaboje. Primerni za skladiščenje velikih količin posamičnih težkih artiklov. Zaradi preprostega dostopa do skladiščnih enot so enojni regali primerni za komisioniranje neposredno s palet ali iz mrežastih zabojev.
 

Široki ali ozki hodniki?


Regalni skladiščni sistem s širokimi hodniki pomenijo klasično izvedbo regalnega sistema in so najpogosteje uporabljeni. Omogočajo skladiščenje več palet v enem paletnem oknu med dvema regalnima okvirjema. V standardni izvedbi so paletni regali visoki od osem do deset metrov, možna je visokoregalna izvedba do 12 metrov, ob uporabi z regalnimi dvigali pa dosegajo višine do 45 metrov. Z uporabo paletnih opor je mogoče palete in druge skladiščne enote po potrebi skladiščiti tudi prečno glede na regal. Klasični paletni regali so primerni za skladiščenje velikih količin pretežno paletiziranega blaga. Ker imajo široke hodnike, omogočajo neposreden dostop do vsake palete. Poleg tega uskladiščeno blago ni stisnjeno pod drugimi paletami. Ker je paletne nosilce mogoče preprosto nastavljati po višini, je s tem omogočena optimalna prostorska izkoriščenost skladišča.

Regalni skladiščni sistem z ozkimi hodniki so v primerjavi s klasičnimi regali višji (nad deset metrov), stojijo pa samostojno v hali. Obnesejo se zlasti pri omejeni razpoložljivi površini in v dejavnosti, kjer je potrebna višja pretočnost blaga.

Visokoregalni silosi so konstrukcije, pri katerih regalni stebri in regalni nosilci nosijo strešne in stenske elemente – panele. Skladišča največkrat upravljajo avtomatsko, omogočajo pa skladiščne višine nad 40 metrov. Konstrukcija silosa omogoča kar najhitrejšo in stroškovno učinkovito postavitev. Visokoregalne silosne konstrukcije se uporabljajo za skladiščenje velikih količin posameznih artiklov v procesih z velikim pretokom blaga. Takšen regalni sistem je zasnovan za uporabo avtomatskih regalnih dvigal.
 

Ko je vrstni red pomemben


Pri drive-in regalih so transportno-skladiščne enote (na primer palete) skladiščene druga za drugo v globino regala na dveh vzdolžno nameščenih drive-in paletnih nosilcih. Pri uskladiščenju in izskladiščenju je treba upoštevati obvezno zaporedje, ki je določeno s tipom regala. Viličarji lahko zapeljejo v regalne tunele. Pri enosmernem drive-in regalu poteka upravljanje samo z ene strani (metoda LIFO). Pri dvosmernem drive-in regalu pa je mogoče uskladiščiti z ene strani in hkrati izskladiščiti z druge strani (metoda FIFO). Pretok blaga je pri dvosmernih drive-in regalih precej večji kot pri enosmernih. Tovrstni regali so optimalni za skladiščenje velikih količin težkega blaga ob majhni raznovrstnosti artiklov. Regalni sistem povezuje prednosti blokovnega in regalnega skladanja: kompakten izkoristek prostora brez medsebojnih obremenitev skladiščenega blaga.
Pretočni regali omogočajo najboljšo izkoriščenost prostora za metodo FIFO. Sestavljeni so iz zaporednih regalnih stebrov, ki podpirajo kanal. Uskladiščenje poteka na eni strani regala, izskladiščenje pa na drugi. Takoj ko se

sprednja paleta izskladišči, se naslednje palete samodejno pomaknejo po nekoliko nagnjeni valjčni progi. Zavorni valji zmanjšujejo hitrost premikajočih se palet. Končni separator zagotavlja, da na sprednjo paleto nikoli ne pritiska naslednja paleta. Pretočni regali so zlasti primerni za skladiščenje paletiziranega blaga iste vrste v velikih količinah. Metoda FIFO zagotavlja, da se nobena paleta ne založi.

Najboljša izkoriščenost prostora za metodo LIFO pa omogočajo potisni regali. Sestavljeni so iz zaporednih regalnih stebrov, ki podpirajo kanal. Naklon valjčnih prog je od tri do pet odstotkov. Uskladiščenje in izskladiščenje potekata na isti strani regala. Če je paleta ali katera druga transportno-skladiščna enota že v kanalu, jo je treba z novo TSE predhodno potisniti proti naklonu. Pri izkladiščenju sprednje palete se preostale palete v istem kanalu samodejno pomaknejo po valjčni progi proti začetku kanala. Običajna zmogljivost potisnih kanalov je od tri do pet palet v globino. Potisni regali so zlasti primerni za skladiščenje paletiziranega
blaga iste vrste v srednje velikih količinah.

Komentarji: