V Krki v prvem polletju z največjo prodajo v svoji zgodovini

Prodajo so povečali v vseh regijah. Z 32,1-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka je bila največja prodajna
regija Vzhodna Evropa.
Fotografija: Predsednik uprave Krke Jože Colarič na skupščini delničarjev praviloma razkrije tudi oceno polletnega poslovanja. Foto Tomi Lombar/Delo
Odpri galerijo
Predsednik uprave Krke Jože Colarič na skupščini delničarjev praviloma razkrije tudi oceno polletnega poslovanja. Foto Tomi Lombar/Delo

Skupina Krka je v prvih šestih mesecih povečala prodajo za štiri odstotke, na novih rekordnih 680,5 milijona evrov, čisti dobiček je porasel za enajst odstotkov, na 101,4 milijona evrov. S tem so dosegli največjo prodajo v prvem polletju v zgodovini Krke. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 636,1 milijona evrov, kar predstavlja 93 odstotkov prodaje skupine Krka. Količinsko so prodali več kot sedem milijard enot (tablet, kapsul, injekcij ...) oziroma šest odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Prodajo so povečali v vseh regijah. Z 32,1-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka je bila največja prodajna regija Vzhodna Evropa. V njej so dosegli prodajo v višini 218,4 milijona evrov, kar je 4,4 milijona evrov oziroma dva odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, so prodali za 153,2 milijona evrov izdelkov, kar je dva odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju, vrednost prodaje, izraženo v lokalni valuti, pa so povečali za 12 odstotkov. Na večini drugih trgov na območju Vzhodne Evrope in Srednje Azije so dosegli rast, so sporočili iz novomeškega farmacevtskega podjetja. 

Na domačem trgu so ob triodstotni rasti dosegli prodajo v vrednosti 44,4 milijona evrov. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji 6,5-odstotni delež.

Prodajo so povečali v vseh skupinah izdelkov in storitev. Skupina Krka je prodala za 568,3 milijona evrov zdravil na recept, kar je 20,1 milijona evrov oziroma štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Zdravila na recept predstavljajo 83,5 odstotka prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za osem odstotkov, so ustvarili 58,5 milijona evrov prodaje (8,6-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob enoodstotni rast prodali za 35,2 milijona evrov, njihov delež v skupni prodaji pa je 5,2-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 17,3 milijona evrov, kar je pet odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju (2,5-odstotni delež v skupni prodaji). Preostala prodaja je znašala 1,1 milijona evra.


Prva polovica leta 2018 boljša kot lanska


Vsi ocenjeni kazalniki poslovanja v prvem polletju 2018 so boljši glede na prvo polletje 2017. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 135,2 milijona evra je bil devet odstotkov večji kot v primerljivem lanskem obdobju, ocenjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 190,2 milijona evrov pa je bil od primerljivega lanskega sedem odstotkov večji.

Ocenjeni dobiček pred davkom skupine Krka je znašal 120,6 milijona evrov in je bil devet odstotkov večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Ocenjeni čisti dobiček skupine Krka v višini 101,4 milijona evrov je bil 11 odstotkov večji kot v enakem lanskem obdobju. Delež ocenjenega čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju 2018 je znašal 14,9 odstotka, delež ocenjenega dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 19,9 odstotka, delež ocenjenega dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 28 odstotkov.


Družba z največ delničarji


Konec junija 2018 je imela Krka 51.020 delničarjev, kar je 1,7 odstotka manj kot na začetku leta. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2018 znašal 57,80 evra, kar je 0,5 odstotka več kot konec leta 2017, ko je znašal 57,50 evra.
Krka je v prvi polovici leta 2018 odkupila 102.396 lastnih delnic. Konec junija 2018 je imela 794.113 lastnih delnic, kar predstavlja 2,42 odstotka vrednosti osnovnega kapitala, so še sporočili. 

Z letošnjim gibanjem tečaja delnic ne morejo biti najbolj zadovoljni, saj je cena delnic tam kot na začetku leta. A enako velja tudi za delnice Luke Koper in Petrola, ki sta delničarjem že izplačala dividende. Prvo polletje na Ljubljanski borzi je zasenčil pravkar končani prevzem Gorenja. Delnice te družbe pa so se letos podražile za 123 odstotkov.

Tečaj delnice Krke
Tečaj delnice Krke


Prav tečaj delnic, ki je kaže poslovanje farmacevta, že nekaj let razburja delničarje, ki pričakujejo agresivnejšo poslovno politiko. Delničarji že nekaj let upajo na preboj cene delnic. V zadnjih petih letih je tečaj delnic najviše segel sredi leta 2014, ko je dosegel 70 evrov. Tej vrednosti se je približal še leto zatem, zdaj pa lahko vlagatelji le upajo, da bo družba presenetila in bi se tečaj dvignil na 60 evrov. Delno bi lahko rast delnic sprožil tudi sproščen denar zaradi dividend in pravkar končanega prevzema Gorenja. To se je poznalo tudi v včerajšnjem trgovanju na Ljubljanski borzi, kjer so se podražile skoraj vse delnice.


Za dividende slabi dve tretjini dobička


Bolj so lahko delničarji Krke zadovoljni s ponujeno dividendo. Ta pri trenutnem tečaju obljublja več kot petodstotni dividendni donos. Več so delničarjem prinesle le delnice Telekoma Slovenije, Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje. Uprava in nadzorni svet Krke delničarjem predlagata 2,90 evra dividende za delnico. Družba bi tako za dividende izplačala 95,1 milijona evrov, kar je 62 odstotkov lanskega dobička skupine. 

Komentarji: