Po eni predčasni razrešitvi še ena?

Ministrstvo za kulturo je direktorici Marjetici Mahne poslalo seznanitev s predčasno razrešitvijo.
Fotografija: Marjetica Mahne je bila lanskega avgusta imenovana za direktorico ­Slovenske filharmonije s petletnim mandatom. Foto Matej Družnik
Odpri galerijo
Marjetica Mahne je bila lanskega avgusta imenovana za direktorico ­Slovenske filharmonije s petletnim mandatom. Foto Matej Družnik

Dvajsetega novembra so se vsak na svoji seji sestali člani sveta­ Slovenske filharmonije (SF) in člani strokovnega sveta SF, dva skoraj identična sklepa, ki so ju sprejeli, sta povedala tole: direktorici izrekajo nezaupnico v zvezi z vodenjem Slovenske filharmonije in onemogočanjem dela umetniškega vodje ter pomočnika direktorice za področje orkestra, zaradi nastalih razmer jo pozivajo k takojšnjemu odstopu.­

Za nadaljevanje je mesec dni pozneje poskrbel tisti, ki je imenoval direktorico, minister za kulturo: Marjetica Mahne je prejela »seznanitev s predčasno razrešitvijo«.

V dokumentu, katerega fotografijo­ je objavil spletni portal Požareport,­ so na ministrstvu našteli več razlogov za rezrešitev direktorice javnega zavoda, nekateri so enaki kot ugotovitve in sklepi, ki sta jih v zadnjem času sprejemala oba sveta SF. Svet SF vodi Boris Rener, strokovni svet SF Andrej Petrač.
 

Niz očitkov


Med očitki oziroma razlogi je ministrstvo navedlo kršenje sklepa o ustanovitvi zavoda in zakona o delovnih razmerjih, saj je za opravljanje dela, ki spada v redno dejavnost SF, s posameznikom namesto red­nega delovnega razmerja sklenila pogodbo o sodelovanju, zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik) naj bi direktorica kršila, ker je z zaposlenimi javnimi uslužbenci sklepala pogodbe civilnega prava za opravljanje del, ki so vsebovana v opisu del in nalog njihovega delovnega mesta, Zujik naj bi kršila tudi, ker je z njimi sklepala podjemne pogodbe.

Med očitki ministrstva je tudi kršenje zakona o upravnem postopku in sklepa o ustanovitvi zavoda, ker je direktorica dopustila, da je druga oseba brez pooblastila za odločanje v imenu SF izdajala odločbe, pa tudi kršenje Zujika, ker v nasprotju s sklepom sveta zavoda ni v določenem roku in v celoti izvedla popravljalnih ukrepov po reviziji.
 

Ne komentirajo


Z ministrstva za kulturo so na vprašanje Dela odgovorili: »Ministrstvo za kulturo ni izdalo sklepa o razrešitvi direktorice Slovenske filharmonije. Je pa začelo postopek predčasne razrešitve direktorice javnega zavoda Slovenska filharmonija. V izjasnitev smo ji poslali seznanitev z razlogi za njeno morebitno razrešitev z mesta direktorice javnega zavoda Slovenska filharmonija. Ker postopek poteka, dodatnih komentarjev ne moremo podati.«

Predsednik sveta SF Boris Rener prav tako zadeve ni komentiral: »Svet s postopki ministrstva v zvezi z direktorico Slovenske filharmonije gospo Marjetico Mahne še ni bil uradno seznanjen, zato na vaša vprašanja ne morem odgovoriti oziroma vam poslati komentarja.«

Marjetico Mahne je po stavkah in protestnih shodih zaposlenih ter dolgem odstavljanju oziroma predčasnem razreševanju prejš­njega direktorja Damjana Damjanoviča 1. avgusta 2018 za pet let imenoval minister za kulturo Anton Peršak, še prej je pol leta vodila zavod kot v. d. direktorja.

Svet SF je na izredni seji pozval Damjanoviča, naj preda posle vršilki dolžnosti direktorice SF, vendar se na ta poziv ni odzval. Minister je v sklepu o imenovanju ugotovil, da je nova direktorica pokazala »odlično poznavanje javnega zavoda z normativnega, finančnega, kadrovskega in ne nazadnje organizacijskega vidika, kar lahko kot uspešno prakso vnese v vodenje javnega zavoda. Njena vizija poslovanja javnega zavoda za obdobje mandata je bila ocenjena kot izvedljiva in usmerjena v prihodnost.«
 

Skrivnostni drugi interesi?


»Na spoznavnem srečanju in edinem doslej,« je o odnosih z novim ministrom Zoranom Pozničem letos poleti povedala direktorica SF, »je bil seznanjen s primanjkljajem v SF in je izrazil razumevanje za stanje ter predlagal sanacijski načrt, omenim lahko tudi, da je bil njegov pristop do SF drugačen od tistega, ki smo ga doživeli od predhodnika.« Kljub temu ji je poleti zaradi finančne izgube zavoda ponudil možnost »častnega odstopa«, česar Marjetica Mahne ni sprejela, kot drugo možnost je minister omenil razrešitev.

V pogovoru za Delo je direktorica SF julija povedala: »Na dlani je, da razlog za ministrov predlog po mojem odstopu ali siceršnji razrešitvi ni finančno stanje oziroma primanjkljaj, minister je operiral s hudo napačnimi podatki, omenjal je 210.000 namesto 39.000 evrov, kar je seveda veliko neskladje. Ne nazadnje vem najmanj za tri javne zavode v kulturi, ki imajo trenutno neprimerno večji primanjkljaj od SF. Za ministrovim predlogom mora biti nekaj drugega, neki drugi interesi, ki nimajo nič skupnega z mojim delom v SF.«

Da razpravljata o drugačnih vsotah, je takrat potrdil tudi predsednik sveta SF Rener, ki je na podlagi dokumentov o poslovanju zavoda iz letnega poročila navedel, da je bil leta 2018 realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 89.607 evrov, izguba pa je ob nerazporejenem presežku prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v višini 50.029 evrov znašala 39.578 evrov. Te vsote so zdaj na ministrstvu navedli tudi v razpredelnici, za prvo polletje letošnjega leta pa navajajo primanjkljaj v višini 105.000 evrov.

Komentarji: