Biomasa Ovsenik pod plazom anonimnih očitkov

Direktor kranjske predelovalnice lesnih odpadkov Alojz Ovsenik očitano zavrača in se veseli nove zakonodaje.
Fotografija: Največja dovoljena višina po Uredbi o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem je 4 metre (in še to pod določenimi pogoji), Biomasin kup je visok 12 metrov. FOTO: Janez Porenta
Odpri galerijo
Največja dovoljena višina po Uredbi o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem je 4 metre (in še to pod določenimi pogoji), Biomasin kup je visok 12 metrov. FOTO: Janez Porenta

Kranj – Kranjskemu podjetju Biomasa Ovsenik, ki se že od leta 1976 na obrobju občine ukvarja s predelavo lesne biomase, okoliški prebivalci, ki so »primorani vsak dan vdihavati dim in izpuste ter živeti v nezdravem okolju«, v anonimni prijavi na več inšpektoratov očitajo mnoge kršitve in opozarjajo na možne posledice v primeru neukrepanja. Direktor podjetja Alojz Ovsenik večino očitkov zavrača.


Spremenjena zakonodaja


Anonimni krajani podjetju očitajo, da ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov izdano za tri parcele, ki so obenem gradbene parcele in je zato dejavnost na njih dovoljena, večino dejavnosti pa podjetje izvaja na treh drugih parcelah (1216, 1217/4, 942/9), ki sodijo pod območja K1 in na njih dejavnost ni dovoljena, saj gre za najboljša kmetijska zemljišča, kar je izrecno navedeno tudi v soglasju. Direktor Alojz Ovsenik odgovarja: »Drži, da se proizvodnja lesne biomase že 40 let odvija tudi na parcelah 1216 in 942/9. Vsa zemljišča so seveda moja osebna last. Spremembo namembnosti sem v minulih desetletjih skušal formalizirati večkrat, a ob vsem trudu, enormnih stroških in dolgotrajnih postopkih nisem naletel na posluh pri relevantnih organih in mi ta možnost ni bila dana. Vesel sem, da je slovenska zakonodaja lani našla način in pot za reševanje tudi takih primerov. Upam, da bom zdaj lahko končno uspešno zaključil namero. Dokumentacija za mojo ponovno vlogo je že naročena, postopek za oddajo vloge teče.«


Trikrat previsok kup


Drugi očitek leti na višino kupa odpadkov, pri katerem je v zadnjem mesecu trikrat, nazadnje v četrtek ponoči, prišlo do samovžiga. Po mnenju prijaviteljev gre za nepravilno skladiščenje odpadkov, saj to niso sekanci, temveč mešanica lesa z lepili, topili in barvami, plastike in ostalih odpadkov. Največja dovoljena višina po Uredbi o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem je 4 metre (in še to pod določenimi pogoji), Biomasin kup je visok 12 metrov, obenem oddaja jedek vonj in vonj po zažganem, dnevno se iz njega vije bel dim. Podobna odstopanja veljajo za širino in dolžino kupov, trdijo krajani. Ovsenik vztraja, da so v kupu zmleti samo biolški odpadki.

Alojz Ovsenik vse očitke zavrača. FOTO: Janez Porenta
Alojz Ovsenik vse očitke zavrača. FOTO: Janez Porenta


Inšpekcijski odziv?


Na inšpektoratu za okolje in prostor so prijavo prejeli in jo v delu, ki se nanaša na gradnjo in uporabo objektov, razvrstili v evidenco. »Prednostno obravnavamo prijave, iz katerih je razbrati, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti, zato je težko napovedovati, kdaj bo uveden inšpekcijski postopek, ki se vedno uvede in vodi po uradni dolžnosti. Prijava je le indic za uvedbo postopka in ne vloga oziroma zahtevek,« odgovarjajo na IRSOP. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je pregled že opravil, predmet nadzora pa niso bili naprava za izdelavo sekancev zunaj stavbe in kupi lesne mase, »ker je skladno z uredbo, ki je začela veljati 14. septembra letos, predvideno še prehodno obdobje, v katerem imajo zavezanci čas urediti poslovanje.« Na skoraj vseh področjih nadzora so ugotovili manjše nepravilnosti, vezane večinoma na neusklajenost dokumentov z dejanskim stanjem, za katere so bili odrejeni ukrepi in rok za odpravo – 10. februar 2020.


Kotlovnica na biomaso


»Eden ključnih ukrepov, ki smo ga bili prisiljeni te dni sprejeti, je prenehanje odvzema in predelave komunalnega mešanega lesnega odpada. Nastale težave našim dobaviteljem, gorenjskim komunalam in drugim podjetjem, iskreno obžalujem,« razloži Ovsenik, ki po lastnih besedah z inšpektorati vsa leta korektno sodeluje in je tudi zdaj vsem poslal obširno pojasnilo in poročilo o ukrepih. »Vesel sem pozitivnih odzivov župana, drugih strokovnjakov, inšpektorjev in ostalih, ki so prisluhnili moji ideji in prizadevanjem za izgradnjo kotlovnice na biomaso v občini. Vsi se strinjamo, da je problem odpadkov treba reševati pri izvoru in ne samo pri posledicah.«


Sum namerne podtaknitve


»Tudi z našimi sosedi se dobro razumem. Morebitne pripombe in pritožbe rešujem s poslušanjem, pogovorom, sprotnim prilagajanjem in ukrepanjem. Z zdajšnjimi pritožbami se name ni obrnil nihče, tudi anonimnega pisma nisem dobil. Do mene neposredno torej ti očitki niso prišli, bil sem zelo presenečen. Zagotovo si gonje proti meni z dosedanjim trudom biti dober gospodarstvenik, dober varuh okolja in dober sosed nisem zaslužil. V zadnjih dveh primerih vžiga – ne na deponiji, temveč na travniku, kamor smo na ohlajanje materiala odvozili del sekancev iz prvotnega kupa, skladno z uredbami gasilcev – se mi poraja precejšen sum, da je šlo celo za namerno podtaknitev,« konča Ovsenik, ki razmišlja o postavitvi kamer.

Komentarji: