Za 84 oskrbovanih stanovanj se poteguje peterica

Soseska Pod skalco: med nezavezujočimi ponudbami je največ ponudilo podjetje Panacea.
Fotografija: Kamniška soseska Pod skalco je bila zgrajena pred petimi leti, a je od 147 stanovanj še vedno 84 praznih. FOTO: Janez Petkovšek, Delo
Odpri galerijo
Kamniška soseska Pod skalco je bila zgrajena pred petimi leti, a je od 147 stanovanj še vedno 84 praznih. FOTO: Janez Petkovšek, Delo

Kamnik – Kamniška soseska oskrbovanih stanovanj Pod skalco bo očitno kmalu dobila novega lastnika več kot polovice neprodanih stanovanj. Stečajna upraviteljica podjetja Stan-pro plus Monika Rozman je namreč prejela kar pet nezavezujočih ponudb za paket 84 stanovanj, treh poslovnih prostorov ter 51 parkirnih mest in 24 shramb v garažni kleti.Pred nekaj dnevi so na željo Abanke kot ločitvene upnice izvedli odpiranje ponudb, ki jih je oddalo pet zasebnih družb, pri čemer le v enem primeru ni znan končni ponudnik, saj je stranko zastopal odvetnik. Največ, 5,7 milijona evrov, je ponudilo podjetje Panacea, 400 tisočakov manj podjetje MSSOL Investicije. Odvetnik Marko Schulz je v imenu stranke ponudil 3,5 milijona evrov, E-Solventa pa 3,05 milijona. Najmanj je pripravljeno plačati podjetje Muni, poslovne storitve – 2,3 milijona. Zanimivo je še, da se je odpiranja udeležil tudi predstavnik DDM Investa Iztok Novak. To podjetje je javnosti znano po odkupih slabih bančnih terjatev NLB in izterjavi dolgov od fizičnih oseb.

Stečajna upraviteljica Monika Rozman nam je povedala, da odločitve ne bo prej kot v dveh mesecih. Po preverjanju ponudnikov morajo pridobiti soglasje največjega ločitvenega upnika Abanke, da se strinja z nadaljevanjem postopka, šele nato bo mogoče s ponudniki izvesti pogajanja o končni in zavezujoči ceni. Pogodbo o prodaji nepremičnin bi lahko podpisali pred poletjem, saj je tokrat eden od ponudnikov celo presegel izklicno ceno jesenske neuspešne dražbe. Takrat je bila namreč izklicna cena 5,5 milijona evrov. To je hkrati blizu prvotne izklicne cene, ki je bila aprila lani 6,5 milijona, oziroma še bližje likvidacijski ceni, ki so jo ovrednotili na nekaj več kot 6 milijonov evrov.

FOTO: Janez Petkovšek, Delo
FOTO: Janez Petkovšek, Delo


Spizov sklad ni dal ponudbe

Zanimivo je, da ponudbe ni oddal noben od javnih nepremičninskih skladov. Andrej Hudoklin, novi direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nam je sporočil, da so vabilo proučili, a so se po skrbnem pregledu ter preverjanju tehničnih, ekonomskih in pravnih dejstev odločili, da ponudbe ne bodo oddali. Podrobnosti ni hotel navajati, je pa dejstvo, da je njegov predhodnik na tem položaju Florijan Bulovec že pred poldrugim letom zapisal, da so sosesko Pod skalco gradili investitorji, ki se na to ne spoznajo, upravna enota pa da je izdala gradbena in uporabna dovoljenja za objekte, ki niso bili projektirani in grajeni po pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za oskrbovana stanovanja za starejše. In da investitor ni zagotovil niti oskrbe po pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Čeprav so po Bulovčevih besedah na opisane zadeve in večinoma slabo kakovost gradnje pristojne institucije in ministrstva opozorili večkrat, se ni spremenilo nič.

Kaj čaka kupca

Morebitnega kupca čaka precej težav pri prodaji stanovanj. Vsa namreč niso prazna, v približno desetih živijo najemniki že več let. Ti so zaskrbljeni, ker je Rozmanova z njimi podpisala enoletno najemno pogodbo, po kateri ji za stanovanja, velika od 38 do 80 kvadratnih metrov, sicer plačujejo le od 180 do 240 evrov mesečne najemnine, a se morajo izseliti v 15 dneh po prodaji paketa stanovanj. Stanovalci upajo, da jih novi lastnik ne bo tako hitro odslovil, temveč da jim bo ponudil »razumno« profitno najemnino ali pa odkup stanovanj po »normalni« ceni.

Če bo novi lastnik hotel prodati oskrbovana stanovanja, bo moral poiskati tudi kupca ali najemnika treh poslovnih prostorov, ki so prazni, četudi so za normalno delovanje naselja nujni. V njih bi namreč že zdavnaj morali biti trgovina, frizer, pediker ali kakšna druga storitvena dejavnost, ki jo potrebujejo lastniki oskrbovanih stanovanj pri roki in ne več sto metrov daleč. Da o dejansko delujoči in ne le teoretično mogoči povezavi stanovanja s klicnim centrom za celodnevno telefonsko nujno pomoč (gumb SOS) sploh ne govorimo.

Napake in pasti

Že pri oblikovanju končne cene pa bi morali biti morebitni kupci seznanjeni z izvedenskim mnenjem, ki ga je v gospodarskem sporu med enim od kupcev oskrbovanih stanovanj in nekdanjim investitorjem soseske lani po naročilu sodišča izdelal sodni cenilec iz Domžal. Ta je ugotovil, da velikost dvigal ni skladna s pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za oskrbovana stanovanja za starejše, prav tako sta preozki spalnica in dnevna soba v enem od tipskih stanovanj. Ob vhodu v podzemno garažo na klančini pa ni bilo vgrajenih držajev za invalide na vozičku. Zaradi pomanjkljivosti je cenilec prepričan, da bi morala biti nižja tudi cena (vrednost) stanovanja. Po njegovih izračunih za skoraj 13 odstotkov.

Dejstvo je še, da je soseska stara že pet let, da bi bilo treba v marsikaterem stanovanju odpraviti več pomanjkljivosti, da kletna garaža ni dokončana in da vanjo zamaka, v njej nastaja kondenz, na enem od objektov pa so zaradi zamakanja že popravljali streho. Prav tako v neposredni bližini še vedno deluje obrat komunalnega podjetja, v katerem skladiščijo in prekladajo gramoz, zaradi česar se po okolici dviga prah, stanovalci soseske pa morajo prenašati hrup tovornjakov.

Že vseljeni stanovalci pa bi morali biti pozorni na to, da kupec stanovanj ne bi skušal le preprodati ali oskrbovanih stanovanj prekvalificirati v navadna, da bi jih lahko prodajal tudi mlajšim generacijam. Sosedje so namreč dali soglasje le za gradnjo varovanih stanovanj za starejše od 65 let.
 

Komentarji: