Gradnja kanalizacije zapira ceste

Trase so razpršene po medvoški občini, za letos naj bi dela končali novembra
Fotografija: Dela naj bi dokončali novembra.
FOTO Matej Osolnik
Odpri galerijo
Dela naj bi dokončali novembra. FOTO Matej Osolnik

V posameznih delih Pirnič in Medvod že nekaj mesecev v okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja gradijo kanalizacijo. Dela, ki so se prejšnji teden začela v Zgornjih Pirničah, naj bi predvidoma končali do novembra.

Hkrati s kanalizacijo bodo v Pirničah gradili še meteorni kanal, plinovod, optično omrežje, obnavljali pa bodo tudi vodovod, zato je potrebna popolna zapora ceste, ki jo bodo z napredovanjem del pomikali vzdolž trase, pojasnjujejo na občini. Večino del je v Medvodah skupaj z različnimi podizvajalci prevzelo podjetje CGP, v teh dneh pa je na devetih trasah vsak dan na terenu povprečno 40 delavcev.

Da bi dela čim manj ovirala občane, so trase razpršene po različnih krajevnih skupnostih. Poleg dveh delovišč v Zgornjih Pirničah tako delajo še v Vikrčah, na Bizantovi cesti v Preski, v Vikrčah, Ladji, Rakovniku, na Čarmanovi ulici v Medvodah ter na trasi pod Stražo v Spodnjih in Zgornjih Pirničah, kjer so dela večina končana, so se pa zaradi zelo trde kamnine upočasnila, tako da bodo cesto asfaltirali septembra. V prihodnjih dneh bodo dela na nekaterih trasah končana, načrtujejo pa že odprtje novih delovišč.


Čim manj moteče premične zapore


V Medvodah zatrjujejo, da se trudijo, da bi bile zapore čim manj moteče, občani pa vse skupaj kar uvidevno sprejemajo, saj se očitno zavedajo, da bo nova infrastruktura izboljšala kakovost bivanja. Po koncu prvega dela projekta Čisto zate, ki je eden največjih in najbolj kompleksnih v zgodovini medvoške občine, bo v njej na 22 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja na novo priključenih približno 3600 prebivalcev v približno 1100 gospodinjstvih, v katerih bo zato ukinjenih prav toliko greznic, iz katerih lahko sedaj neprečiščena odpadna voda pronica v okolje.


Javna kanalizacija obvezna do 2023


EU iz kohezijskih sredstev sofinancira le gradnjo kanalizacije v naseljih z več kot dva tisoč dušami. V Medvodah sta to t. i. aglomeraciji Medvode z naseljem Medvode, Vaše, Goričane in Rakovnik ter Spodnje Pirniče z naselji Verje, Zgornje Pirniče in del Vikrč. V drugem delu občine mora ta sama zagotoviti sredstva za javno kanalizacijo, ki mora biti zgrajena do konca leta 2023, medtem ko v naseljih v Polhograjskem hribovju (Belo, Brezovica pri Medvodah, Osolnik, Setnica – del, Studenčice, Tehovec, Topol pri Medvodah in Trnovec) javna kanalizacija ni zahtevana.

Tudi znotraj aglomeracij Medvode in Spodnje Pirniče nekaterih objektov ne bodo priključili na javno kanalizacijo, ker to ni tehnično izvedljivo oziroma je strošek gradnje fekalne kanalizacije do teh objektov previsok in gradnja ekonomsko ni upravičena. Ti objekti bodo morali čiščenje zagotoviti z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, za nakup katerih so lastniki upravičeni do občinske subvencije.


Trase ni moč spreminjati


Ker projekt gradnje kanalizacije EU sofinancira, trase ni moč spreminjati. Dejstvo je tudi, da so bila za izbrano traso že pridobljena gradbena dovoljenja. Na trasah, na katerih občina od lastnikov zemljišč ni pridobila pravice za izgradnjo fekalne kanalizacije, se le-ta ne bo gradila. Ker pa se bo moral lastnik objekta vseeno priključiti na javno kanalizacijo, bo moral daljši hišni priključek zgraditi sam.

Medvoška kanalizacija je le del dobrih 111 milijonov evrov (brez DDV) vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je največji slovenski kohezijski projekt s področja varovanja okolja, predvsem voda, v finančni perspektivi 2014–2020. Projekt se financira iz kohezijskih, državnih in občinskih sredstev. Prvi del projekta je urejanje kanalizacije v občinah Medvode in Vodice ter gradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, druga faza je nadgradnja Centralne čistilne naprave Ljubljana, tretji pa gradnja kanalizacijskega omrežj na 39 območjih v Ljubljani.

Več iz te teme:

Komentarji: