Grosuplje postaja veliko cestno gradbišče

Do konca leta 2023 bodo posodobili Adamičevo cesto in cesto do Velikega Mlačevega
Fotografija: Za varen potek prometa na Adamičevi in Ljubljanski cesti bo poskrbel semafor. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Odpri galerijo
Za varen potek prometa na Adamičevi in Ljubljanski cesti bo poskrbel semafor. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Z zgraditvijo krožišča pri Bambiču se je končala prva faza cestnega projekta v Grosupljem, ki se zdaj nadaljuje s celovito prenovo Adamičeve ceste, najdaljše državne prometnice v občinskem središču. V tretji fazi je na vrsti posodobitev ceste do križišča na Velikem Mlačevem. Na trikrakem in zelo prometnem križišču Adamičeve in Ljubljanske ceste ne bodo zgradili krožišča, ampak bodo za večjo varnost vseh udeležencev v prometu postavili semafor. Celotna naložba bo stala dobrih devet milijonov evrov.

Začetek uresničitve trifaznega projekta sega v lanski marec, ko je nekdanji infrastrukturni minister Jernej Vrtovec z vodstvi občine, Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) in izvajalcem gradbenih del novomeškim podjetjem CGP podpisal pogodbo za ureditev cest in kolesarskih poti v tej obljubljanski občini. Do konca leta 2023, ko morajo biti gradbena dela končana, bo občinsko središče dobilo povsem novo podobo. Grosuplje pa se spreminja v veliko cestno gradbišče.

Na Veliko Mlačevo po kolesarski stezi

Med projektiranjem so upoštevali celostno prometno strategijo, ki jo je občinski svet sprejel pred šestimi leti ter v največji meri vključuje varnost pešcev in kolesarjev. Občina se je uspešno prijavila na razpis ministrstva za infrastrukturo za spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Z odobrenim denarjem bodo sofinancirali del kolesarskih povezav.

Obnovljena Adamičeva cesta od Hoferja do Gasilske ceste v dolžini 1,6 kilometra bo pešcem in kolesarjem omogočala varnejšo pot. S postavitvijo semaforja na trikrako križišče bo vključevanje z Ljubljanske ceste na Adamičevo potekalo bolj tekoče in predvsem varneje. Trasa prometnice od Grosuplja do Velikega Mlačevega v dolžini dveh kilometrov bo na večjem delu omogočila popolnoma ločeno dvosmerno kolesarsko povezavo, zato bo zgrajen tudi nov most tik pred Velikim Mlačevim.

Krožišče pri Bambiču v Grosupljem že služi svojemu namenu.
Krožišče pri Bambiču v Grosupljem že služi svojemu namenu.

V naseljih in pri postajališčih bodo uredili pločnik, na manj prometnem delu pa mešane površine s kolesarji. Na trikrakem križišču dveh regionalnih cest proti Vidmu in Rašici in proti Krki bo zgrajeno krožišče, ki bo omogočalo bolj tekoče vključevanje motornih vozil v jutranji in popoldanski prometni konici. Pogodbena vrednost projekta, razdeljenega v tri faze, je dobrih devet milijonov evrov, od tega bo 4,44 milijona evrov prispevala država (oziroma 49 odstotkov), razliko pa bo primaknila grosupeljska občina, ki bo dobrih 1,8 milijona evrov pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Krožišča manj primerna z vidika varnosti otrok

Čeprav si investitorji po občinskih in državnih cestah prizadevajo za gradnjo krožišč, tega na križišču Ljubljanske in Adamičeve ceste ne bodo zgradili. Z direkcije so sporočili, da je bilo v fazi idejnega projekta za celotno območje preverjenih osem različic. Odločitev naročnika in sofinancerja je bila, da se zaradi prostorskih omejitev v projektni dokumentaciji PZI predvidi klasično semaforizirano križišče. Na grosupeljski občini pa so pojasnili, da je projekt rekonstrukcije državne Adamičeve ceste naročila in vodila direkcija. Projekt je revidiran, kar pomeni, da so celotnega pregledali ločeni projektanti ter podali pripombe in popravke, ki jih je moral projektant upoštevati. Dodali so, da je bila odločitev za semaforizirano križišče Adamičeve in Ljubljanske ceste sprejeta na podlagi treh ključnih točk.

Adamičeva cesta v Grosupljem je prometno zelo obremenjena. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Adamičeva cesta v Grosupljem je prometno zelo obremenjena. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Gradnja krožišča bi namreč zahtevala večjo površino, kar bi pomenilo poseg na bližnje otroško igrišče pri osnovni šoli in celo na zasebna zemljišča. Semaforizirano križišče je zaradi bližine šole bistveno varnejše kot krožišče, ki daje prednost motornemu prometu. Bodoča Kettejeva cesta pa bo po zgraditvi prevzela pretežen del prometa, zato bo križišče Adamičeva-Ljubljanska manj obremenjeno, kot je zdaj. Da se je investitor pravilno odločil, so potrdili tudi na agenciji za varnost v cestnem prometu, saj krožnih križišč velikih dimenzij ni priporočljivo postavljati pred otroškimi vrtci in šolami ter na drugih mestih z velikim številom otrok. Po Adamičevi cesti se sicer v povprečju pelje več kot 14.000 motornih vozil na dan.

Komentarji: