Parkomati prihajajo proti obvoznici

Na občini vidijo v zaračunavanju parkiranja in sočasni uvedbi dovolilnic za stanovalce najustreznejšo ter uspešno rešitev.
Fotografija: V Zeleni jami, na Kodeljevem in v Murglah so znaki le na vstopnih in izstopnih točkah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
V Zeleni jami, na Kodeljevem in v Murglah so znaki le na vstopnih in izstopnih točkah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Z novim šolskim letom bo 1. septembra začelo znotraj ljubljanskega avtocestnega obroča na dvanajstih večinoma novih lokacijah delovati 69 novih parkomatov, sedemdeseti pa je pri Zdravstvenem domu Polje. Občina želi tako uvesti plačevanje parkirnine na javnih parkirnih mestih in sočasno omogočiti stanovalcem pridobitev parkirnih dovolilnic, ki jih je od včeraj mogoče kupiti v glavni pisarni MOL na Mačkovi.

Na pristojnem mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pojasnjujejo, da vse ureditve izvajajo z namenom izboljšanja razmer, tudi nova prometna ureditev je določena z namenom ureditve prometnih razmer za občane. Novi parkomati znotraj obroča so nameščeni na Vodnikovi, pri Koseškem bajerju, na ulicah Pod hribom in Ob dolenjski železnici, na Leskoškovi, Letališki, v Zeleni jami, na Kodeljevem, v Murglah, na Ulici Metoda Mikuža in na Šuštarjevem nabrežju. V Zeleni jami, na Kodeljevem in v Murglah je vzpostavljeno tako imenovano območje parkiranja, ki deluje podobno kot cone 30 – prometni znaki so postavljeni samo na vstopnih in izstopnih točkah, vsa zarisana ali s prometnim znakom določena parkirna mesta znotraj območja pa so plačljiva.

Zaradi novih območij je bilo nabavljenih 70 parkomatov, starih še ne bodo zamenjali. starih parkomatov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Zaradi novih območij je bilo nabavljenih 70 parkomatov, starih še ne bodo zamenjali. starih parkomatov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


Izkušnje z drugih območij mesta kažejo, da sta uveljavitev režima zaračunavanja parkirnine in sočasna ureditev dovolilnic za parkiranje za stanovalce najustreznejša ter uspešna rešitev, pojasnjujejo na občini. In dodajajo, da so občani doslej v večini primerov ob napovedi namere zaračunavanja parkirnine in režima dovolilnic sprva izrazili nezadovoljstvo, po vzpostavitvi plačljivega parkirnega režima pa prejemajo »številne pobude za razširitev plačljivih območij, saj se stanovalci zavedajo, da čez dan parkirna mesta ponekod večinoma zasedajo avtomobili, katerih vozniki se na lokacijo pripeljejo od drugod.

Ko se stanovalci vrnejo domov, zaradi tega nimajo kje parkirati svojih vozil po predpisih. Plačljivo parkiranje praviloma odvrača vozače od dolgotrajne uporabe parkirnih prostorov in tako so parkirna mesta lahko na voljo stanovalcem.«Na MOL še dodajajo, da tako, v  skladu z občinsko celostno prometno strategijo, spodbujajo uporabo trajnostno naravnanih prevoznih sredstev in prispevajo k višji kakovosti življenja v Ljubljani.


Peticija


Sredi poletja se je v Murglah, kjer so julija začeli postavljati temelje za parkomate na skupno 16 lokacijah, zgodil zanimiv precedens. Kmalu po začetku del so na občino začele prihajati pripombe, da parkomatov ne potrebujejo, češ da je prostora za parkiranje njihovih vozil dovolj. Kar je nekoliko presenetljivo, pravijo na občini, saj so prav stanovalci Murgel že večkrat predlagali in zahtevali ureditev parkirnih razmer.

Del stanovalcev ulice Pod kostanji je s peticijo nasprotoval novi prometni ureditvi, in ko so se obrnili na župana, jim je ta ustregel, tako da tam še ne bo sprememb. Nepodpisniki peticije iz te ulice pa vendarle pričakujejo, da bo parkomat v ulici, »ki je stalno parkirišče stanovalcev študentskega naselja, nameščen sočasno z drugimi parkomati v naselju«. Glede na vedno večje število pobud za postavitev parkomatov tudi na občini menijo, da bodo stanovalci v prihodnosti kljub vsemu zaprosili za njihovo postavitev.Na vprašanje, kdaj je predvidena zamenjava starih parkomatov, ki so pogosto (zaradi tehničnih težav) neuporabni, z novimi, so z občine pojasnili le, da je bila »dobava 70 parkomatov v osnovi načrtovana zaradi novih območij, ne pa za zamenjavo starih parkomatov. Te sicer redno vzdržujemo, morebitne tehnične napake v najkrajšem možnem času odpravimo in dotrajane parkomate zamenjujemo v skladu s potrebami.«

S parkirnimi urami gospodari javno mestno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), ki je s plačanimi parkirninami na parkomatih imelo leta 2019 za 3,6 milijona evrov čistih prihodkov, lani 2,4 milijona evrov in v prvi polovici letošnjega leta nekaj manj kot 1,3 milijona evrov.

Komentarji: