Študljani nočejo Publicusovih smrdečih odpadkov

Štiri krajevne skupnosti in krajani zahtevajo, da Publicus iz Štude takoj odpelje navožene bale odpadne plastike. Podpira jih tudi domžalska občina.
Fotografija: Gore stisnjenih in v plastično folijo zavitih odpadkov, ki jih je podjetje Publicus navozilo v neposredno bližžino vasi ŠŠtuda in Mala Loka. FOTO: Leon Vidic
Odpri galerijo
Gore stisnjenih in v plastično folijo zavitih odpadkov, ki jih je podjetje Publicus navozilo v neposredno bližžino vasi ŠŠtuda in Mala Loka. FOTO: Leon Vidic

Domžale – »Zaradi zaskrbljenosti nekaterih občanov in na željo občine Domžale se je vodstvo Publicusa odločilo, da dovoze bal lahke frakcije (odpadna plastika) na zemljišče v bližini čistilne naprave Domžale-Kamnik začasno prekine – do uskladitve z okoljskim inšpektoratom in lokalno skupnostjo.«

To je bistvo sporočila za javnost, ki ga je danes posredoval Slavko Hrženjak, direktor podjetja Publicus, potem ko so prizadeti stanovalci iz Štude in Male Loke konec preteklega tedna opazili, da so na veliko parcelo v Študi začeli dovažati bale odpadne embalaže, ovite v plastično folijo. Ker je ta smrdela, so se nemudoma organizirali v civilno iniciativo, na pomoč so poklicali domače gasilce, policijo, okoljsko inšpekcijo, o dogajanju pa obvestili tudi krajevno in občinsko oblast.

Reakcija krajanov ni bila burna le zato, ker jih ni nihče obvestil o tem, zakaj je nekdo na travnik začel navažati gramoz, temveč jih je razburilo predvsem to, da so tovornjaki začeli tja dovažati bale neznane smrdeče vsebine in jih odlagati na prostem. Vsi so za smrad še posebej občutljivi, saj so ga dolga leta morali prenašati z ihanske prašičje farme, še vedno pa ga občasno tudi iz čistilne naprave Domžale-Kamnik in Petrolove bioplinarne. Zato si novega smradu ne želijo, saj je v neposredni bližini Publicusove parcele predvidena gradnja novega stanovanjskega naselja.

Ko so pogledali v eno od bal in ugotovili, da gre za umazano in smrdečo odpadno plastiko, pa so se ustrašili še ene ekološke bombe. Parcela, na kateri Publicus očitno namerava urediti zbiralnico odpadkov, je namreč v neposredni bližini Kamniške Bistrice. Ker več sto bal ni pod streho, jih skrbi, da se umazanija z dežjem ne bi spirala v podtalje ali reko. Prav tako jih je strah, da se jim ne bi zgodil Kemis oziroma požar zaradi samovžiga plastike. Zato so organizirali nočne (gasilske) straže in na noge dvignili tako občinske kot državne inšpektorje ter sklicali več sestankov. Prvi ukrep pa je bila tudi postavitev znaka na občinski cesti za prepoved vožnje vozil, težjih od 1,5 tone.
 

Prijava okoljski inšpekciji


Po sredinem skupnem sestanku civilnih iniciativ Mala Loka in Študa, štirih krajevnih skupnosti iz Domžal in Ihana so okoljski inšpekciji poslali prijavo, z njo pa seznanili tudi domžalske občinske organe. Od Publicusa zahtevajo, da takoj ustavi dovoz bal na zemljišče ob bioplinarni v Študi, že odložene pa takoj odpelje stran, saj tam »ne dovolijo nobenega deponiranja nevarnih odpadkov«. Zemljišče naj tudi takoj vrne v prvotno stanje. Od občine Domžale zahtevajo, naj takoj uvede požarno stražo, saj da lahko pride do samovžiga teh odpadkov. Od okoljske inšpekcije pa pričakujejo, da bo takoj oziroma prednostno obravnavala ta problem in vse pritožbe, ki so že bile naslovljene nanjo, saj ne morejo čakati na običajno obravnavo. Preveri naj stanje in pregleda vso dokumentacijo, ki je potrebna za tak poseg v prostor. Zaradi izcednih voda sta po njihovem prepričanju ogrožena tudi Kamniška Bistrica in njen kanal (Mlinščica). Vsem pa so sporočili, da imajo že dovolj odpadkov, ki jih prevažajo po ozki in težko dostopni cesti mimo hiš na koncu Štude, da je območje že tako degradirano, da ne bodo dovolili, da bi vse odpadke še naprej vozili na jug Domžal.
 

Občinski odziv


Domžalski župan Toni Dragar je dejal, da je po ponedeljkovih opozorilih, da se v bližini bioplinarne v Študi pojavlja močan smrad, na teren takoj poslal občinske inšpektorje. Ti so že poslali prijave na okoljsko inšpekcijo in inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Od njih seveda pričakuje hitro ukrepanje. Sestal se je tudi z vodstvom Publicusa in zahteval, da v Študo takoj prenehajo dovažati bale z odpadki. Pa tudi, da mu v pisni obliki pojasnijo, kaj nameravajo z zemljiščem, za kakšne vrste odpadkov gre, ali imajo vsa potrebna soglasja pristojnih institucij ...
 

Publicusovo sporočilo


Direktor Publicusa je v sporočilu za javnost povedal, da so parcelo v Študi kupili z namenom, da na njej zgradijo gospodarsko infrastrukturo, kot to dovoljuje potrdilo o namenski rabi zemljišča. Priznal je, da konkretne naložbe ne more predstaviti, saj da še ni zasnovana, a da so zemljišče za zdaj nameravali uporabljati za »začasno skladiščenje bal nenevarne odpadne plastike«, ki so jo zaradi preprečevanja morebitnih emisij v okolje, tudi smradu, dodatno ovili v folijo. Tam bi čakale, dokler jih ne bi poslali v predelavo (sežig). Zaradi burnega odziva krajanov in občine pa je sklenil, da dovoze začasno prekine. Je pa zagotovil, da odpadki niso okoljska nevarnost ne za vodo ne za zrak, prav tako pa izključuje možnost samovžiga. Dodal je še, da je v začasno skladiščenje odpadkov prisiljen zato, ker »so sežigalnice v tujini ali zasedene ali predrage«. Ker ne verjame več, da bo država zagotovila sežigalnico za »lahke odpadne frakcije«, jo bo Publicus zgradil sam. A je direktor obljubil, da ne bo stala v Študi.

Komentarji: