Pitniki, refleksološka pot, zelene strehe blokov ...

Obnova Cankarjeve ulice: Prebivalci so pozorni, kako bodo uredili javne površine največje soseske Nove Gorice
Fotografija: Soseska v Cankarjevi ulici stoji že 50 let. Foto Blaž Močnik
Odpri galerijo
Soseska v Cankarjevi ulici stoji že 50 let. Foto Blaž Močnik

Vsi predlogi in pobude po javnih razpravah o prenovi soseske v Cankarjevi ulici v Novi Gorici ne posegajo bistveno idejne zasnove prenove, zato jih bo mestna občina v največji meri vključila v pripravo podrobnejših načrtov. Pričakovano je bilo največ predlogov glede urejanja zelenih površin, javne razsvetljave in zadostnega števila parkirnih prostorov.
Blaž Močnik
"Stanovalci želijo sodobno javno razsvetljavo. Parkirnih mest je v soseski po mnenju stanovalcev premalo, želijo si jih več. Ponekod meteorna voda zamaka v stanovanjske bloke. Prejeli smo nekaj zelo konstruktivnih predlogov, kot so postavitev pip s pitno vodo v naselju, refleksološka pot za bosonogo hojo, ozelenitev streh stanovanjskih blokov, postavitev zunanje pokrite kolesarnice," je naštela vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo novogoriške občine Aleksandra Torbica.

Z odzivom javnosti je zadovoljna, toda v isti sapi tudi opozarja: "Upoštevali bomo večino konkretnih predlogov glede klopi, miz in igral pred posameznimi bloki ter glede njihovega senčenja, pri čemer je treba povedati, da se nekateri predlogi stanovalcev med seboj izključujejo in bodo potrebni določeni kompromisi pri sprejemanju odločitev."
Tako je danes. Foto Blaž Močnik
Tako je danes. Foto Blaž Močnik

Podrobne načrte bodo projektanti skupaj z občino pripravljali do konca leta, največji izziv pa jim predstavlja prilagajanje obstoječim danostim v prostoru. "V tem primeru gre tako za fizične danosti, kot so stavbe in drevesa, kot tudi za povsem socialne danosti – ljudi, ki tam že bivajo in imajo konkretna mnenja in pričakovanja glede prostora. Pri novogradnji se projektant v fazi načrtovanja z vsem tem ne srečuje," je pojasnil projektant Simon Kerševan iz družbe Materia.

Pravi, da je osrednje stanovanjsko območje v Novi Gorici zasnovano kakovostno z veliko zelenih površin in javnega prostora, četudi na račun kakšnega parkirnega mesta manj. Poleg javnega prostora bo največje posodobitvene posege dočakala komunalna infrastruktura, medtem ko bodo vse skupaj povezovale peš in kolesarske poti. "Glede infrastrukture gre za vzdrževanje, ki bo zagotovilo zanesljivost oskrbe in racionalnost delovanja. Prenovljeno omrežje poti bo zagotovilo boljšo dostopnost za interventna vozila ter večjo varnost in udobnost za pešce in kolesarje. Prenovljeni javni prostori, pa bodo stanovalcem omogočili boljšo uporabo zelenih javnih površin, ki so primerjalna kvaliteta tega prostora," še izpostavlja Kerševan. Soseska obsega 36 hektarov, kjer živi 6700 ljudi v 69 stanovanjskih objektih in kjer je 11 skupnostnih prostorov.
Tako bo čez nekaj let. Foto Materia
Tako bo čez nekaj let. Foto Materia

Obnova Cankarjeve ulice bo sicer dolgotrajna motnja v prostoru. Če bo vse prav, bodo gradbeniki območje deloma zasedli naslednje leto in ga postopoma osvajali vse do leta 2023. Takrat naj bi soseska tudi končno zasijala v novi podobi. "Gradnja bo trajala med štiri in pet let. Dela bodo tekla fazno, po določenih območjih. Stanovalce bomo o poteku gradnje pravočasno obveščali in potrudili se bomo, da bodo dela potekala tako, da bo življenje v naselju teklo čim bolj tekoče. Ljudem bomo prisluhnili in poskusili težave odpravljati sproti, hkrati pa od stanovalcev pričakujemo določeno mero razumevanja in sodelovanja," napoveduje Torbica. Mestna občina Nova Gorica bo morala zbrati približno 13 milijonov evrov za gradbeni zalogaj, od tega bo več kot osem milijonov prispevala sama. Od izgradnje prvih blokov v soseski je minilo več kot pol stoletja in občini upajo, da bo obnova ob ustreznem vzdrževanju obveljala za več desetletij. "Posebno pozornost smo namenili prenovi skupnostnih prostorov med stanovanjskimi bloki. Prostori bodo oblikovani tako, da bodo nudili različne možnosti uporabe, ki se med seboj prepletajo. Na ta način bodo raznolike skupine stanovalcev dobile kvalitetnejši življenjski prostor."

Komentarji: