Ustavno sodišče razveljavilo odlok, Leljak napovedal novega

Župan Leljak je ravnal nepravilno, ko je odlok razglasil pred potekom 15-dnevnega roka, kljub temu je že napovedal nov odlok.
Fotografija: FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Leon Vidic/Delo

Ustavno sodišče je razveljavilo odlok, s katerim je občinski svet Občine Radenci Titovo cesto preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije. Ugotovilo je namreč, da je župan Roman Leljak ravnal nepravilno, ko je odlok razglasil pred potekom 15-dnevnega roka, ki je namenjen vložitvi zahteve za razpis referenduma o odloku. Odlok tako ni zakonit.

Zahtevo za oceno ustavnosti novele odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci, s katero je občinski svet preimenoval tamkajšnjo Titovo cesto, so na ustavno sodišče vložili Civilna pobuda Radenci in štirje občinski svetniki.
V pobudi so županu in Občini Radenci očitali več kršitev veljavnih predpisov, a se je ustavno sodišče opredelilo le do očitka o kršenju tretjega odstavka 46. člena zakona o lokalni samoupravi, ki govori o 15-dnevnem roku za vložitev zahteve za naknadni referendum, o drugih očitkih pa se ni izrekalo.

image_alt
V Radence se po slabem mesecu vrača Titova cesta


Ugotovilo je, da je bil odlok o preimenovanju ceste na občinskem svetu sprejet 29. decembra 2020, v uradnem glasilu slovenskih občin pa razglašen in objavljen 31. decembra. »Iz tega jasno izhaja, da ga je župan razglasil in objavil pred potekom petnajstdnevnega roka od njegovega sprejetja. S tem je občanom in občinskim svetnikom onemogočil, da bi lahko sprožili začetek referendumskega postopka. Izpodbijani občinski predpis je bil zato sprejet po postopku, ki je protiustaven in nezakonit,« so zapisali ustavni sodniki.Občinski predpis, ki je uveljavljen na takšen način, je po navedbah ustavnega sodišča protiustaven in nezakonit, zato so ga razveljavili. Določili so tudi, da do morebitne drugačne ureditve ostane veljaven stari odlok, saj bi sicer ulica ostala brez imena.
Ustavni sodniki se pri tem tudi niso opredeljevali do zatrjevanj Občine Radenci, da odlok o preimenovanju ceste odpravlja neustavno stanje, ker je ustavno sodišče že v primeru Titove ceste v Ljubljani pred leti ugotovilo, da je takratno občinsko poimenovanje ene izmed ulic po Josipu Brozu Titu v neskladju z ustavo in načelom o varovanju človekovega dostojanstva. »Tudi če bi predpis občine odpravljal protiustavno in nezakonito stanje, bi moral biti takšen predpis sprejet po postopku, ki je v skladu z ustavo in zakonom,« so zapisali ustavni sodniki.

Leljak je že napovedal, da bo odlok sprejel ponovno. 

Preberite še:

Komentarji: