E-cigarete kadijo že dvanajstletniki

Napačno je razumevanje, da so elektronske cigarete manj škodljive ali celo neškodljive.
Fotografija: Prvi podatki o škodljivosti kajenja so bili znani približno dve desetletji po začetku množične uporabe cigaret. Podoben scenarij lahko pričakujemo tudi pri e-cigaretah. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Prvi podatki o škodljivosti kajenja so bili znani približno dve desetletji po začetku množične uporabe cigaret. Podoben scenarij lahko pričakujemo tudi pri e-cigaretah. FOTO: Shutterstock

Elektronske cigarete različnih vrst so širše dostopne že dobro desetletje, zadnjih pet let so to predvsem tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, zadnja novost so nikotinske vrečke. Vse popularnejši postajajo snus in fuge (tobak). Ker je to modno, vsepovsod vidno, dosegljivo in pogosto razumljeno kot nenevarno ali vsaj manj nevarno od cigaret in tobaka, po njih posegajo celo učenci zadnje triade osnovne šole. O tem pripovedujejo otroci doma in ta problem opažajo tudi na šolah. Da je delež uporabnikov novih tobačnih izdelkov in izdelkov z nikotinom tudi v Sloveniji vse večji med mladostniki, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Največja past kajenja e-cigaret oziroma vejpanja in drugih tako imenovanih novih tobačnih izdelkov je pogosto napačno razumevanje, da je to manj škodljivo početje od kajenja klasičnih cigaret ali celo neškodljivo, podobno kot se je tudi za klasične cigarete dolgo trdilo, da ne škodujejo zdravju, pravi Helena Koprivnikar, pristojna za problematiko kajenja in tobačnih izdelkov pri NIJZ. Že v preteklih raziskavah so zaznali večje število uporabnikov posameznih izdelkov, kmalu bodo znani podatki za letošnje leto, a glede na dogajanje v tujini pričakujejo vnovičen porast.

Kot širšo sliko prikazuje knjižica Na poti do Slovenije brez tobaka 2040, je tobačna industrija v časih, ko se predvsem v državah z visokimi prihodki zaostruje nadzor nad tobakom in zmanjšuje njegova potrošnja oziroma delež kadilcev, začela ponujati alternativne izdelke z nikotinom z zavajanjem, da so »varnejša alternativa«. S tem želi prikazati, da je del rešitve, obenem pa za svoje novodobne izdelke izpogajati manj omejujočo zakonodajo. Čeprav prodaja elektronskih cigaret, naprav, ki z baterijo segrevajo tekočino, najpogosteje z vsebnostjo nikotina, da se spremeni v aerosol, ki ga nato uporabnik vdihuje, mlajšim od 18 let ni dovoljena, podobno kot alkoholne pijače vseeno najdejo pot do mladostnikov.

Elektronske Cigarete
Elektronske Cigarete

Privlačne so zlasti številne arome

Ključno, kar privlači mlade, so po besedah Helene Koprivnikar prav številne arome, ki zmanjšujejo zaznavanje škodljivosti, in blag dim, mladi po njih posegajo tudi zato, ker so to nove tehnologije, modni, zanimivejši izdelki. »So bolj družbeno sprejemljivi, vse skupaj pa spremljajo agresivna promocija v različnih medijih in na družbenih omrežjih ter predvsem zmotna prepričanja o varnosti in druženje ob uporabi. Vsi ti izdelki, razen nekaterih elektronskih cigaret, vsebujejo nikotin in uporabnike zasvojijo,« poudarja sogovornica.

Mlajši ko je posameznik ob začetku uporabe nikotina, bolj verjetno bo postal zasvojen in bolj bo zasvojen. Poleg tega nikotin pri mladostnikih poveča tveganje za zasvojenost z drugimi psihoaktivnimi snovmi. Možgani se razvijajo do približno 25. leta starosti, in če so v obdobju intenzivnega razvoja izpostavljeni nikotinu, lahko to privede do trajnih škodljivih učinkov, med drugim na miselne sposobnosti, nikotin povzroča motnje v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju in povečuje impulzivnost, tudi tesnobnost. Kot navaja še ena od publikacij NIJZ, so v tekočinah oziroma aerosolu poleg nikotina, vlažilcev in arom še druge za zdravje potencialno škodljive kemične snovi, tudi rakotvorne, snovi, ki jih najdemo v tobačnem dimu, prav tako številne, ki jih v tobačnem dimu ni.

Po besedah pulmologinje Mihaele Zidarn s klinike Golnik je vdihovanje kakršnekoli snovi lahko nevarno. »Poglejmo primerjavo z zdravili. Preden zdravilo za vdihovanje dobi dovoljenje za uporabo, so potrebne obsežne predklinične in klinične raziskave. Zelo majhen delež registriranih zdravil je primeren za vdihovanje. Varnost nobene oblike e-cigaret ni bila nikoli preverjena s predkliničnimi ali kliničnimi raziskavami. Nekatere snovi so povsem nenevarne, če ji zaužijemo, in smrtno nevarne, če jih vdihnemo,« je poudarila.

Leta 2019 je bila kot posledica uporabe e-cigaret prepoznana bolezen, poimenovana s kratico EVALI. »Gre za akutno poškodbo pljuč, ki je posledica vdihovanja. Vzrok je najverjetneje vitamin E. Veliko mladih ljudi je umrlo za posledicami te bolezni. Pričakovati je, da bo v prihodnosti še kakšna snov, ki jo bodo uporabili pri proizvodnji, povzročila podobno škodo ali kakšno drugo bolezen,« je stvarna sogovornica. »Pri kajenju se v povprečju dolgoročni škodljivi učinki pojavijo, ko kadilec kadi dvajset let po dvajset cigaret na dan.«

Pomemben vpliv ima tudi zakonodaja

Na NIJZ so za zmanjšanje nadaljevanja kajenja med mladostniki, starimi od 15 do 19 let, ki so že začeli kaditi, razvili program opuščanja Proste roke – čista pljuča. Trenutno ga izvajajo predvsem nevladne organizacije. A kot poudarja Helena Koprivnikar, so raziskave v letih 2017 in 2018 na vzorcu dijakov drugega letnika iz vse Slovenije pokazale, da so ukrepi novega zakona pomembno vplivali na kajenje med mladimi. Najučinkovitejši ukrep nadzora nad tobakom so visoke cene tobačnih izdelkov, ki pa so pri nas še vedno med najnižjimi v Evropski uniji. Tudi v nacionalni strategiji za zmanjševanje posledic rabe tobaka 2022–2030 so predvidena redna letna zvišanja obdavčitve (trošarin) in s tem cen tobačnih in povezanih izdelkov za določen odstotek nad inflacijo in rastjo prihodkov skupaj.


»Med glavnimi dejavniki, ki vplivajo na začetek in nadaljevanje kajenja med mladostniki, so vpliv vrstnikov, družine in marketinške aktivnosti tobačne industrije. Verjetnost, da bo mladostnik kadil, povečujejo tudi slab učni uspeh, nižja stopnja izobrazbe, nizka samospoštovanje in učinkovitost, uporaba drugih psihoaktivnih snovi ...« je naštela sogovornica. Varovalni dejavniki pa so občutek povezanosti s šolo, višja samospoštovanje in učinkovitost, vključevanje v aktivnosti, predvsem organizirane skupinske športne, ter podpora v družini, dobri odnosi in starševski nadzor. Kot dodaja Koprivnikarjeva, cela vrsta raziskav kaže, da stroge omejitve kajenja na območju šole in zunaj nje lahko zmanjšajo razširjenost kajenja na šoli.

Cela vrsta raziskav kaže, da stroge omejitve kajenja na območju šole in zunaj nje lahko zmanjšajo razširjenost kajenja na šoli. FOTO: Jure Eržen
Cela vrsta raziskav kaže, da stroge omejitve kajenja na območju šole in zunaj nje lahko zmanjšajo razširjenost kajenja na šoli. FOTO: Jure Eržen

Kaj pravijo v šolah?

A to še ne preprečuje, da tega učenci ne bi počeli ali vsaj poskusili, odločilno pa je, je prepričana ravnateljica celjske šole Lava Marijana Kolenko, da je reakcija takojšnja, še zlasti ker gre za zdravje otrok. Prvi primer pri njih so pred kratkim odkrili naključno, toda kot so izvedeli za nazaj, so se e-cigarete oziroma vejpanje, prav tako tobačne fuge, med mladostniki razširili že med letošnjimi poletnimi počitnicami, do nedavnega ukrepanja šolskih delavcev pa se je to dogajalo na petih od devetih celjskih osnovnih šol, večinoma med učenci sedmega in osmega razreda. Zraven so bili celo šestošolci.

Najbolj jo je pretreslo, da je eden od učencev sodeloval pri preprodaji teh izdelkov prijateljem in sošolcem, za kar so podali prijavo na policijo, ter da je preprodajo spremljalo tudi medvrstniško izsiljevanje za denar. »Kolegi z drugih šol večinoma niso vedeli, da se to dogaja, nekateri so celo mislili, da tega pri njih nimajo. A ko so postali pozorni in začeli zbirati informacije, so potrdili, kar smo izvedeli mi,« pripoveduje Kolenkova.

Ko je učence vprašala, kaj jih je nagovorilo, da so poskusili, so dejali, da je to zdaj v modi in tako ali tako vsepovsod, med drugim na družbenih omrežjih. »Žal pa so tudi nekateri starši, ko smo jih seznanili s problemom, dejali, češ, saj to ni nič takšnega, to so krasne sadne arome. Veliko je treba še storiti, da bo ozaveščenost o tveganjih večja,« je odkrita. Prihodnji teden imajo s starši sestanek, prav tako načrtujejo izobraževanje za učence in za starše.

Tudi staršem učencev ljubljanske osnovne šole Hinka Smrekarja so pred nedavnim poslali gradivo o škodljivosti kajenja, predvsem e-cigaret in novih tobačnih izdelkov, potem ko so v tretji triadi ugotovili primer kajenja te vrste na šoli. Po besedah ravnatelja Igorcha Angelova namreč marsikdo ne razume tveganja.

Na zvezi ravnateljev in pomočnikov ravnateljev tega problema ne zaznavajo, kot je dejal predsednik Gregor Pečan, ravnatelj osnovne šole Janka Modra, so pred leti na njihovi šoli imeli primere, zdaj jih ne opažajo. A ko je učence povprašal po razredih, je dobil odgovor, da jih vejpa oziroma kadi e-cigarete kakšnih 10 do 15 odstotkov. Predsednica zveze aktivov svetov staršev Lara Romih je prav pred dnevi izvedela za primere na eni od šol na območju Grosuplja, ji je pa nekaj članov na vprašanje o razširjenosti problema po elektronski pošti problem na šolah potrdilo.

Preberite še:

Komentarji: