Erasmus+ pripravljen na nove izzive

Program Erasmus+ prispeva k večji odpornosti sektorjev izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa ter k zeleni in digitalni preobrazbi.
Fotografija: Novi program bo enostavnejši. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Novi program bo enostavnejši. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kmalu bomo začeli izvajati novi program Erasmus+ za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (2021–2027). Ta dobro poznani program in simbol evropskega povezovanja se opira na dosežke predhodnih programov v zadnjih treh desetletjih.
Novi Erasmus+ se bo spopadel z novimi izzivi v šolskem izobraževanju, poklicnem usposabljanju, visokošolskem izobraževanju, izobraževanju odraslih ter na področju mladine in športa. Te sektorje bo spodbudil k hitremu okrevanju in prihodnji rasti, hkrati pa bo podpiral zeleni in digitalni prehod ter vključevanje.

Program ima več novih elementov, s katerimi bomo te cilje lažje dosegli.

Novi Erasmus+ bo večji od prejšnjega in bo v prihodnjih sedmih letih razpolagal z več kot 26 milijardami evrov. V primerjavi s prejšnjim programom, vrednim 14,8 milijarde evrov, bo torej na voljo veliko več sredstev. Program bo tako lahko približno desetim milijonom ljudi po vsej Evropski uniji in tudi zunaj nje omogočil izkušnjo v tujini, da se bodo lahko učili ter osvajali spretnosti in kompetence za osebni, družbeni in poklicni razvoj.

image_alt
Bruselj zavrnil možnost vrnitve Škotske v program Erasmus+


Okrepljeni Erasmus+ bo v središču naših prizadevanj za uresničitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Pripomogel bo k novemu akcijskemu načrtu za digitalno izobraževanje, evropskemu programu znanj in spretnosti, strategiji EU za mlade in evropski razsežnosti v športu. Pomagal bo odpravljati ovire za kakovostno učenje za vse in omogočal lažjo mobilnost med evropskimi izobraževalnimi sistemi.

V novem programu bo mogoča udeležba širšega spektra ljudi in organizacij. Med udeleženci bo lahko več ljudi z manj priložnostmi, kot so socialnoekonomsko prikrajšane osebe in invalidi. Program bodo lahko izkoristili številni Evropejci in Evropejke, ne glede na okolje, iz katerega prihajajo, ali kraj bivanja.

Učenci in učeči se odrasli se bodo v tujino lahko odpravili v skupini ali kot posamezniki. Program bo dostopnejši manjšim, lokalnim organizacijam, na primer skupinam mladih in športnim klubom, da bi sredstva Erasmus+ dosegla tiste, ki lahko imajo od teh priložnosti največ koristi.

Koronavirusna kriza nam jasno kaže, da mora imeti Erasmus+ ključno vlogo pri pripravi posameznikov in organizacij na digitalno preobrazbo. Podpirati mora kompetence učiteljev in učečih se za čim boljšo uporabo digitalnih orodij in krepitev zmogljivosti Evrope v ključnih sektorjih prihodnosti, kot so umetna inteligenca, robotika in okoljsko inženirstvo. Pandemija je povečala potrebo po prožnejših oblikah učenja, kot sta kombinirano in virtualno učenje. Na podlagi uspešne pobude praks za digitalne priložnosti bo dijakom, študentom, diplomantom in osebju v visokošolskem izobraževanju ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju na voljo več priložnosti za pridobivanje in razvoj digitalnih spretnosti, ne da bi to vplivalo na mobilnost, ki v programu ohranja osrednje mesto.

Prispevek programa Erasmus+ k evropskemu zelenemu dogovoru bo velik. Program, ki je postal sinonim za prosto gibanje učečih se, mora dajati zgled ter udeležence in udeleženke spodbujati k uporabi nizkoogljičnih prevoznih sredstev. Financiranje iz programa Erasmus+ bo usmerjeno tudi v krepitev poznavanja in razumevanja trajnostnosti in podnebnih ukrepov, da bi Evropejci in Evropejke pridobili vrhunske kompetence v svetovnem merilu, potrebne za ustvarjanje bolj trajnostnih družb, načinov življenja in gospodarstev.

image_alt
Študentska lekcija epidemije: imeti ob sebi prave ljudi


Erasmus+ bo podpiral polno izvedbo pobude Evropske univerze. Cilj te pobude je krepitev sodelovanja med visokošolskimi institucijami po vsej Evropi na podlagi skupne dolgoročne vizije. V okviru pobude se ustanavljajo evropski meduniverzitetni kampusi, ki študentom omogočajo neovirano mobilnost za študij, usposabljanje, poučevanje ali raziskovanje ter oblikovanje lastnih prilagodljivih učnih načrtov, ki vodijo do evropske diplome. Erasmus+ bo pripomogel k razvoju centrov poklicne odličnosti, ki bodo s ponudbo poklicnega izobraževanja in usposabljanja spodbujali odličnost in inovativnost za razvoj spretnosti in kompetenc, relevantnih na trgu dela.

Nove učiteljske akademije Erasmus+ bodo združevale strokovno znanje, učiteljem in vodjem usposabljanj zagotavljale usposabljanje ter zbirale dobre prakse in podpirale učiteljski poklic.

Pobuda DiscoverEU v okviru programa Erasmus+ bo 18-letnikom omogočala, da po Evropi potujejo z vlakom (oziroma z drugimi načini prevoza, če vlak ni na voljo), se povezujejo z drugimi mladimi ter odkrivajo bogato in raznovrstno kulturno dediščino Evrope.

Novost so projekti udejstvovanja mladih, s katerimi bodo mladi dobili več prostora in priložnosti za aktivno vlogo v državljanskem in demokratičnem življenju. Prek takih projektov se lahko okrepi njihov občutek pripadnosti Evropi ter zgradi več povezav med mlajšimi generacijami in nosilci odločanja na evropski in nacionalni ravni.

Novi program bo enostavnejši. Eden od zgledov je pobuda za evropsko študentsko izkaznico, ki prinaša precej poenostavljene in digitalizirane administrativne postopke za študentsko mobilnost. Z mobilno aplikacijo Erasmus+ in mrežo Erasmus brez papirja bo izkaznica študentom in univerzam služila kot enotna digitalna vstopna točka.

Erasmus+ je pomembnejši kot kdajkoli prej: prispeva k večji odpornosti sektorjev izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa ter k zeleni in digitalni preobrazbi, zato je ključen v dolgoročnem odzivu EU na krizo zaradi novega koronavirusa.

***
Marija Gabriel, evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade.

Milan Zver, poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+.


Prispevek je mnenje avtorja in ne odraža nujno stališč uredništva. 

Preberite še:

Komentarji: