Ali kdo kaj prikriva?

Med brskanjem po spletu sem opazil izjave o uvedbi davka na nepremičnine.
Fotografija: Občina kot izdajatelj odločb o odmeri NUSZ se najprej sklicuje le na lokacijo objekta v strnjenem naselju, ki je opremljeno z vodovodnim in električnim omrežjem. Foto Tadej Regent
Odpri galerijo
Občina kot izdajatelj odločb o odmeri NUSZ se najprej sklicuje le na lokacijo objekta v strnjenem naselju, ki je opremljeno z vodovodnim in električnim omrežjem. Foto Tadej Regent

Med brskanjem po spletu sem opazil izjave o uvedbi davka na nepremičnine. Ideja se je pojavila že pred izvedbo popisa in nekateri ljudje so takrat popis nepremičnin razumeli kot pripravo na davek na nepremične. Umirila jih je vest, da popis ne sme biti uporabljen za te namene. Če bo uveden davek na nepremičnine, bo v bistvu le zamenjan naslov obstoječega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vsota davka ne bi smela biti bistveno drugačna.

Kljub takšnim dosegljivim javnim vsebinam sem opazil do države sovražno izjavo, v kateri je zapisano, da po uvedbi tega davka avtor državi ne bo dal niti centa, še kruh bo kupoval v tujini. Nevednost ne razrešuje krivde niti na sodišču in tudi v izjavi za javnost ne.

Občina kot izdajatelj odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) se najprej sklicuje le na lokacijo objekta v strnjenem naselju, ki je opremljeno z vodovodnim in električnim omrežjem. V nadaljnjih sklicevanjih pa se sklicuje tudi na opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne rabe ter skupne rabe in dejanske možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo. Občina torej letno zaračunava le možnost priključkov. In kakšne stroške ima občina od obstoječih naštetih možnosti, ki so bile že plačane?

Kljub prizadevnostim občine za pridobitev tega denarja se pojavijo dobavitelji posameznih uslug s svojimi zahtevki. Na računu dobavitelja Elektro sta dodatno obračunani obračunska moč in omrežnina, ki se ne spreminjata v odvisnosti od porabe električne energije. Omrežje je dimenzionirano do določene moči ob investiciji, dajatve, plačane ob priključku, in občinski proračun nima podlage za zaračunavanje stroškov.

Za porabljeno električno energijo znaša vsota na računu manj kot eno tretjino vsote računa, preostalih več kot dve tretjini je namenjenih tudi za delo operaterja trga in za prispevke. Kdo trguje z elektriko in si ustvarja dobiček, stroške pa zaračunava potrošnikom? Na koncu jedrska energija 0, GEN-I prodaja po nizkih cenah in še kljub temu ustvarja dobiček ... Državljani, ki smo posredno prispevali za gradnjo NEK, plačujemo dražjo elektriko iz ostalih nerentabilnih elektrarn. Tu naj se vključi trgovanje in prodaja draga elektrika, cenenega blaga ni težko prodati.

Firma Kanalizacija zaračunava javno infrastrukturo, brez katere ne bi bilo ponudbe storitev in komunalne opremljenosti območij, kar je že zajeto v osnovo za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Obdelave komunalne opremljenosti so podjetniški interes firme, in ne strošek uporabnikov odvoza odpadkov.

Energetika je firma, ki obračuna še največji del vsote v računu za osnovo, to je za koriščeno toploto, a tudi v tem računu so postavke, ki so tako kot pri elektriki skrita oblika davka.

Čigav vir prihodkov bo davek na nepremičnine – občinski, državni? Ali bodo ukinili zgoraj omenjene dajatve? Bo morda izveden še novi popis nepremičnin?

Preberite še:

Komentarji: