Brezpredmetna sodba upravnega sodišča (2)

Bralcem oziroma širši javnosti smo dolžni pojasniti, da je izjava Darsa zavajajoča.
Fotografija: Za razliko od Darsa v CI trdijo, da so brezpredmetni vsi postopki in nezakonita vsa dokumentacija, ki je podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo tretje razvojne osi – jug. Foto Voranc Vogel/Delo
Odpri galerijo
Za razliko od Darsa v CI trdijo, da so brezpredmetni vsi postopki in nezakonita vsa dokumentacija, ki je podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo tretje razvojne osi – jug. Foto Voranc Vogel/Delo

Delo je 5. avgusta na strani 3 objavilo članek Brezpredmetna sodba upravnega sodišča v zvezi s tretjo razvojno osjo – jug (3ROS-jug).

V civilni iniciativi 3ROS-jug (CI) ugotavljamo, da je naslov članka povzetek izjave Darsa, ki pravi, da je že maja 2020 na ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja (GD) na podlagi zakona o interventnih ukrepih, ker naj bi se postopek, ki poteka pred agencijo za okolje (Arso), prekvalificiral v postopek za izdajo GD na MOP. To naj bi se zgodilo, ko bo Arso od MOP prejel zaprosilo in bodo stranske udeležence v integralnem postopku presojali po gradbenem zakonu. Zato Dars pravi, da je sodba nerelevantna za postopek pred MOP. Bralcem oziroma širši javnosti smo dolžni pojasniti, da je ta izjava Darsa zavajajoča.

Kot prvo: V CI trdimo, da so brezpredmetni vsi postopki in nezakonita vsa dokumentacija, ki je podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo tretje razvojne osi – jug. Ta je namreč izdelana na podlagi državnega prostorskega načrta (DPN), o katerem je že evropska komisija (EK) ugotovila, da je bil pripravljen in sprejet v nasprotju z evropskimi direktivami. Javno predstavljen nam je bil namreč le osnutek ene variante poteka trase ceste, in še to v fazi, ko naj ga ne bi bilo več mogoče spreminjati. Zato že leta 2011 ni bilo mogoče vplivati na lokacijo umestitve ceste v prostor. Vsi pristojni to dejstvo še vedno ignorirajo, zato bomo to dokazovali še v vseh upravnih in sodnih postopkih, ki sledijo, če bo treba, še nadaljnjih deset let. Saj smo v naši državi to možnost dobili šele zdaj.

Kot drugo: Prekvalificirani postopek pomeni, da je to še vedno ta, isti postopek. Integralni postopek pa ne pomeni nič drugega kot združen okoljevarstveni in gradbeni postopek. To pomeni, da vse, kar je zdaj naloga Arsa, postane naloga MOP. Zato bodo, v kateremkoli postopku že, v pravni državi morali spoštovati tudi sodbo upravnega sodišča. Bistvo te je, da napotuje naše odločevalce (ni bistveno, ali je to Arso ali MOP!), da pri odločanju o tem, ali je na neki lokaciji dopustna gradnja objektov z vplivi na okolje, spoštujejo evropsko pravo. Morebitno dovoljenje za gradnjo objekta z vplivi na okolje je tudi podlaga za pridobitev evropskih sredstev.

Če bi Dars oddal vlogo na MOP, bi ta vloga na podlagi veljavne zakonodaje morala biti s celotno dokumentacijo za izdajo GD objavljena na spletnem portalu e-uprava. Objave na tem portalu dnevno spremljamo in beležimo, vendar taka vloga do danes ni bila objavljena. Samo ugibamo lahko, da je verjetno dokumentacija še vedno tako nepopolna, da vloga ni sposobna obravnave in javne razgrnitve, vendar je MOP očitno tudi po več mesecih nepopolnosti ne zavrne.

Bistveno je tudi vprašanje, ali bo EK sploh odobrila evropska sredstva za postopke v zvezi z DPN. Postopek priprave in sprejetja DPN za tretjo razvojno os – jug je namreč presojala od lets 2013 do 2016 in ugotovila, da pri tem niso bile spoštovane direktive EU. Zato je EK naši državi izdala tudi uradni opomin. Slovenija je zakonodajo potem spremenila, DPN pa je še naprej veljal.

Sporno je tudi, ker se tudi postopek pred Arsom leta 2018 ni začel na podlagi zahtev EK v novi zakonodaji kot integralni postopek, ampak so se pristojni leta 2018 hoteli znebiti civilnih iniciativ s prehodnimi določbami nove gradbene zakonodaje in so večino okoljevarstvenih postopkov, tudi tega, ki se nanaša na gradnjo tretje razvojne osi – jug, vodili po starem. O tem smo februarja seznanili EK, ki je našo državo marca na to opozorila. Zato pa so zdaj problemi s tem, kako čim prej prekvalificirati obstoječe, propadle (dvostopenjske) postopke v (združene) integralne.

Posledica opisane prakse prostorskega načrtovanja in »telovadbe« z zakonodajo so današnji problemi v upravnih postopkih, v katere se vmešavajo še »nebodijihtreba«. Čas za črpanje sredstev EU (v tej perspektivi) pa se izteka.

Preberite še:

Komentarji: