Zahteva za takojšnjo zaustavitev gradnje kanala C0 na območju med Brodom in Ježico

Nadaljevanje gradnje na sporni lokaciji med Brodom in Ježico ne ogroža samo pitne vode za prebivalce in obiskovalce Ljubljane, temveč ogroža celotno izplačilo sredstev iz EU kohezijskega sklada.
Fotografija: Gradnja kanala c0. FOTO: Aleš Mrzel
Odpri galerijo
Gradnja kanala c0. FOTO: Aleš Mrzel

Spoštovana minister Simon Zajc in državni sekretar Aleš Prijon,
 
kljub  sklepom  sprejetih dne  29. 5. 2019 na  nujni seji dveh Odborov Državnega zbora Republike Slovenije (DZ RS) in sicer Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in dodatnega sklepa  z dne 30. 5. 2019 sprejetega na Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor  še do danes, kljub naloženim obvezam, ni  izvedlo niti enega sklepa.
 
Dne  22. 11. 2019  je potekala 29. izredna  seja državnega zbora kjer so poslanci  Ministrstvu za okolje in prostor priporočili, naj do pridobitve dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice. Gradbeno dovoljenje je bilo namreč pridobljeno brez presoje vplivov na okolje in z nezakonito izpustitvijo preko dvesto lastnikov sosednjih zemljišč kot strank v postopku, zato je bilo pridobljeno nezakonito. Gradnja se kljub temu intenzivno nadaljuje – gradbena dela so se izvajala celo v  nedeljo  24. 11. 2019  in se nadaljujejo tudi v tem tednu.
 
Na sporni trasi C0 kanala med Brodom in Ježico je prišlo (in prihaja) do številnih kršitev, vključno do nezakonitega posega v zaščiteno gozdno področje in kršitev zasebne lastnine, zaradi česar so že vložene motenjske in odškodninske tožbe na ustreznih sodiščih. Nadaljevanje gradnje na sporni lokaciji med Brodom in Ježico ne ogroža samo pitne vode za prebivalce in obiskovalce Ljubljane, temveč ogroža celotno izplačilo sredstev iz EU kohezijskega sklada. Ob nadaljevanju gradnje na tem spornem odseku bodo o kršitvah seznanjeni odgovorni organi v EU. EU prav gotovo ne bo izplačala sredstev za projekt, ki poteka ob kršitvah zakonodaje,  ustavnih pravic in ob pomoči policijskih enot na terenu.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor (ministra in sekretarja) pozivam, da v okviru svojih pristojnosti  najkasneje do ponedeljka 2.12. 2019 ustavi gradbena dela, ki potekajo na parcelah  2358/6 in 1487 k.o. Ježica. V nasprotnem boste morali naslovniki prevzeti osebno odgovornost za izgubo celotnih kohezijskih sredstev v  projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.

Aleš Mrzel

Komentarji: