V Lenartu opozarjali na nevarno skladiščenje plastike, a jih nihče ni poslušal

Inšpekcijski nadzor v začetku leta ni pokazal kršitev predpisov in zakonodaje.
Fotografija: Angažiranih je bilo okoli 70 gasilcev. FOTO: PGD Benedikt
Odpri galerijo
Angažiranih je bilo okoli 70 gasilcev. FOTO: PGD Benedikt

V požaru, ki je v nedeljo zajel halo podjetja Salomon (prej Papir servis), je zgorela velika količina plastike. Gasilci so požar hitro omejili, težavo pa je predstavljala velika količina goreče plastike, ki jo je težko gasiti, potreben je tudi prekop pogorišča. Preiskava požara je v teku. Kot je danes povedal Bojan Kitel s Policijske uprave Maribor, so kriminalisti ogled požarišča opravili v nedeljo, zdaj pa preiskavo nadaljujejo. V teku je tudi inšpekcijski postopek. Vzrok požara in škoda še nista znana.

Po dosedanjih podatkih je požar zajel halo, veliko okoli 30 krat 15 krat 8 metrov, v kateri so skladiščili odpadke. Kaj točno je zgorelo, uradno še ni znano, ima pa podjetje Salomon med dejavnostmi registrirano dejavnost zbiranja in odvoza nenevarnih odpadkov.


Lokalna skupnost opozarjala na nevarnost


Se je pa danes oglasil župan občine Lenart Janez Kramberger in poudaril, da so na nevarnosti opozarjali že od vsega začetka delovanja družbe na tej lokaciji. »Ker občina Lenart ni bila prepoznana kot stranka v postopku pridobitve dovoljenja za delovanje tega obrata v Lenartu, smo to pravico iskali celo pred upravnim sodiščem. Kljub vsem zapletom in ignoriranjem naših bojazni in opozoril s strani pristojnih služb danes žal z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da so bili utemeljeni. Še bolj nas skrbi, ker smo na nevarnost opozarjali in so bila naša utemeljena opozorila očitno povsem spregledana in preslišana,« je v sporočilu, ki ga je naslovil na medije, zapisal župan.Dodal je, da so po dogodkih v Kemisu podjetje Salomon pozvali, da predložijo požarne načrte, vendar vodstvo razen kratkih odgovorov in zagotovil vodilnih ni upoštevalo pobud in predlogov lokalne skupnosti. 

»Upamo si trditi, da smo bili glede na odločitve ministrstva in pristojnih organov ter sodišča neutemeljeno spregledani, posledice pa nosijo občanke in občani Lenarta. Ta ponovni požar je primeren trenutek, da vse dosedanje postopke in pridobljena dovoljenja pristojni ponovno preverijo in dajo občini možnost, da predstavi svoj pogled in interes lokalnega okolja, v katerem obrat deluje.«

Gasilci so požar hitro omejili. FOTO: PGD Benedikt
Gasilci so požar hitro omejili. FOTO: PGD Benedikt


V občini Lenart so prepričani, da način, na kakršnega skladiščijo odpadke podjetju Papir servis, kjer se ob ogledu požarišča znova ugotavlja, da je na odprtem skladiščena ogromna količina odpadkov, tako imenovanih frakcij, torej predelane plastike, ki pomeni izjemno požarno nevarnost, ni skladen s pridobljenimi dovoljenji niti s strokovnim delovanjem in ravnanjem, kar kažeta dva požara v kratkem času, je zapisal Kramberger.

Ob zaključku se je zahvalil gasilcem, da so ukrepali hitro in požrtvovalno, sicer bi nastala katastrofa. V Lenartu od pristojnih služb, ki so izdala dovoljenje za obratovanje obrata na tej lokaciji, pričakujejo pojasnila in odgovore na vprašanja, na katera je lokalna skupnost v preteklosti čakala zaman. 


Inšpektorji niso ugotovili kršitev


V teku je tudi inšpekcijski postopek, saj je inšpektor za okolje in naravo, ki deluje pri Inšpektoratu RS za okolje in prostor, že opravil inšpekcijski nadzor v obratu podjetja Salomon v Lenartu. V inšpekcijskem postopku, ki še traja, bo preveril, ali po požaru naprava na lokaciji še vedno izpolnjuje pogoje za obratovanje glede na okoljevarstveno dovoljenje, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Inšpektor za okolje in prostor je v podjetju Salomon že v začetku letošnjega leta opravil inšpekcijski pregled v okviru akcije poostrenih inšpekcijskih nadzorov pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) naprave ali obrata, ki jo skupaj opravljajo inšpektorji IRSOP, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorata RS za infrastrukturo ter če gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, še inšpektorji Urada RS za kemikalije.

Predmet nadzora so bile emisije snovi v zrak ter vode, emisije hrupa v okolje in ravnanje z odpadki. Podjetje je upravljavec treh naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, za katere imajo pridobljen OVD, so povedali na ministrstvu. V času inšpekcijskega nadzora je potekala obdelava (odstranjevanje) mešanih komunalnih odpadkov in predelava odpadkov nastalih po mehanski obdelavi. Na inšpekcijskem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev predpisov in zakonodaje, ki jo nadzira IRSOP.

Zavezanec kot upravljavec naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, svojo dejavnost izvaja skladno z izdanim OVD, so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor. Tudi glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak, vode in hrup, ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti določenih v veljavnem OVD. O vseh opravljenih meritvah, o obdelavi in zbiranju odpadkov ter ravnanju z njimi, redno in v predpisanem roku poroča na ARSO, so dodali na ministrstvu za okolje in prostor.