Podjetja lahko spletno izmenjujejo podatke

Odpadni materiali enega podjetja so lahko vhodna surovina za druga podjetja, temu je namenjena nova platforma.
Fotografija: Odpadki ene dejavnosti so lahko vhodna surovina druge, ne pa črno odlagališče v naravi. Foto Janez Petkovšek/Delo
Odpri galerijo
Odpadki ene dejavnosti so lahko vhodna surovina druge, ne pa črno odlagališče v naravi. Foto Janez Petkovšek/Delo

Ljubljana – Podjetja in raziskovalne institucije Podonavske regije lahko prek nove spletne platforme izmenjujejo podatke o materialih in proizvodih za sekundarno uporabo ter ustvarjajo nove mreže za razširjanje krožnega gospodarstva. Platforma je skupaj z virtualno tržnico nastala v okviru evropskega Interreg projekta MOVECO, ki združuje partnerje iz desetih držav na območju Podonavja, sporočajo iz ministrstva za okolje in prostor. Mednarodni konzorcij na spletni platformi deležnikom iz gospodarstva in drugih organizacij ponuja nabor orodij za uvedbo konceptov krožnega gospodarstva ter relevantne informacije, kot so na primer sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev v posameznih državah Podonavja.

Platforma je sestavljena iz štirih modulov z vodilom »Naj bo svet bolj krožen!«. Prvi modul je virtualna tržnica, ki podpira ponovno uporabo proizvodov, sekundarnih surovin in materialov. Namen tržnice je zapiranje snovnih tokov na področju Podonavja. »Odpadki enega proizvajalca so lahko dragocena surovina za drugega,« razloži namestnica koordinatorice projekta MOVECO, Antonija Božič Cerar, iz Gospodarske zbornice Slovenije. »Na platformi, kjer je registracija že mogoča, podjetja lahko sama stkejo svoje mreže in ustvarijo industrijsko simbiozo.«
 

Diskusije, ideje in orodja


Drugi modul se primarno osredotoča na raziskovalne in razvojne ustanove ter ponuja priložnosti za sodelovanje na področju krožnega gospodarstva. Modul spodbuja zainteresirane deležnike k delitvi pogledov in pomislekov na aktualne teme in iskanje potencialnih partnerjev za sodelovanje. Prav tako lahko v zavihku »Ideje in razprava« (»Ideas and Discussion«) delijo svoje znanje in izkušnje ali najdejo rešitve za svoje težave.

Orodja krožnega gospodarstva (»Circular economy toolbox«) sestavljajo tretji modul. Ta je namenjen podpori podjetjem in organizacijam pri prehodu v krožno gospodarstvo. Orodja ponujajo pregled načel krožnega gospodarstva skupaj z različnimi izobraževalnimi gradivi, vključno z informacijami o priložnostih za sodelovanje, ocenami krožnosti in viri financiranja za projekte krožnega gospodarstva. Dokončno bodo vsa orodja objavljena avgusta.

Četrti modul na podlagi podatkov partnerjev projekta MOVECO zainteresiranim deležnikom omogoča vpogled v nacionalne sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev (ROP) za države Podonavja (Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Moldavija, Nemčija, Romunija, Slovenija, Slovaška in Srbija). Modul vsebuje informacije s področja zakonodaje in kontaktne podatke domačih strokovnjakov. Cilj ROP je zagotoviti, da proizvajalci že v razvojni fazi z optimiziranjem možnosti recikliranja in ponovne uporabe prevzamejo odgovornost za celoten življenjski krog svojih izdelkov. Vsi moduli na spletni platformi so opremljeni s funkcijo samodejnega prevajanja.
 
Projekt koordinira Gospodarska zbornica Slovenije, MOP pa je kot slovenski partner projekta MOVECO edina vladna ustanova v programskem konzorciju. Glavna naloga MOP v okviru projekta MOVECO je priprava strateškega dokumenta – Transnacionalne strategije o inovacijah v odpadkovnih tokovih in predelavi odpadkov za Podonavsko regijo.

Komentarji: