Čiščenje pitne vode brez kemikalij

Sistem čiščenja pitne vode, ki posnema naravo, tudi v regionalnem vodovodnem sistemu Sodražica–Ribnica-Kočevje
Fotografija: »Voda, očiščena po postopku ultrafiltracije je kakovostno vedno enaka in ni odvisna od sprememb kakovosti surove vode, ki se pri kraških izvirih lahko hitro spreminja,« pravi Antun Gašparac, direktor Hydrovoda. Foto Simona Fajfar
Odpri galerijo
»Voda, očiščena po postopku ultrafiltracije je kakovostno vedno enaka in ni odvisna od sprememb kakovosti surove vode, ki se pri kraških izvirih lahko hitro spreminja,« pravi Antun Gašparac, direktor Hydrovoda. Foto Simona Fajfar

Blate, Ribnica – Včeraj so slovesno odprli vodarno Blate, ki je eden od večjih objektov za pripravo pitne vode v regionalnem vodovodnem sistemu Sodražica–Ribnica-Kočevje. Pitno vodo čistijo s ultrafiltracijo, postopkom, pri katerem se ne uporablja kemikalij.
 

Kras je posebnost


»Ta sistem čiščenja pitne vode je še posebej pomemben za kraški svet, za katerega sta značilna hiter pretok ob obilnejših padavinah in majhna samočistilna sposobnost skozi kraško podtalje,« pravi Antun Gašparac, direktor Hydrovoda. Ultrafiltracija zagotavlja čiščenje vode brez kemikalij tako, da posnema naravo in vodo s fizikalnim postopkom filtrira. Iz vode odstrani nečistoče in tudi vse mikroorganizmi, vključno z bakterijami, virusi in paraziti, v vodi pa ostanejo raztopljene mineralne in druge snovi ter organske mikromolekule.

Prerez filtrov, ki čistijo brez kemičnih sredstev. Foto Simona Fajfar
Prerez filtrov, ki čistijo brez kemičnih sredstev. Foto Simona Fajfar


»Voda, očiščena po postopku ultrafiltracije je kakovostno vedno enaka in ni odvisna od sprememb kakovosti surove vode, ki se pri kraških izvirih lahko hitro spreminja,« pravi Antun Gašparac, ki dodaja, da je dodajanje dezinfekcije previdnostni ukrep zaradi dolgega in zelo razvejanega regionalnega vodovodnega sistema oziroma zaradi varnosti prebivalcev.

Filtri za ultrafiltracijo v vodarni Blate. Foto Simona Fajfar
Filtri za ultrafiltracijo v vodarni Blate. Foto Simona Fajfar


Postavitev nove vodarne v Blatah – v nekaj dneh bodo sledile še otvoritve vodarn v Globeli in v Slovenski vasi – je del 25, 2 milijonov evrov vrednega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje, na katerega so se začeli pripravljati leta 2006, končan pa bo decembra 2019.
 

Večina projekta že uresničena


Z njim bodo na območju občin Sodražica, Ribnica in Kočevje oziroma za nekaj manj kot 27.000 prebivalcev zagotovili ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo. Zamenjali bodo 65.570 metrov vodovodnih cevi, uredili enajst črpališč, štiri vodohrane in tri naprave za pripravo pitne vode. Do sedaj je bilo položenih 59.547 metrov vodovodnih cevi, kar je 91 odstotkov tega, kar je v načrtih projekta. V celoti so zgrajeni tudi vodohrani in večji del črpališč, dokončane pa so tudi nove vodarne za pripravo pitne vode. Te imajo dovoljenja za poskusno obratovanje, ki bo trajalo leto dni.

Sistem čiščenja pitne vode ni preprost sistem. Na fotografiji je le del sistema v vodarni Blate. Foto Simona Fajfar
Sistem čiščenja pitne vode ni preprost sistem. Na fotografiji je le del sistema v vodarni Blate. Foto Simona Fajfar


»Projekt bo zagotovil ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo za več kot 85 odstotkov prebivalcev območja, med drugim tudi za prebivalce, ki sedaj nimajo urejene oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja,« pravi Antun Gašparac. Dograjeni sistem Sodražica-Ribnica-Kočevje bo 25.000 prebivalcem zagotovil boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, na novo pa bo priključenih skorajda 1400 prebivalcev. Obenem pa bo obnovljen regionalni vodovodni sistem omogočal širitev centralnega vodovodnega sistema na ostale dele občin, kjer imajo vaške vodovode, in tudi na sosednje občine.
 

Komentarji: