Človek je rojen za učenje

Univerza za tretje življenjsko obdobje gre novembra na splet.
Fotografija: »Na zaslonu so se zagledali poleg živahnih obrazov svojih sošolcev. Ah, uspelo mi je, so si oddahnili,« pravi dr. Ana Krajnc. Foto Shutterstock
Odpri galerijo
»Na zaslonu so se zagledali poleg živahnih obrazov svojih sošolcev. Ah, uspelo mi je, so si oddahnili,« pravi dr. Ana Krajnc. Foto Shutterstock

Ljubljana – Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) že skoraj 30 let izvaja številne vsebinsko zelo bogate in raznolike izobraževalne programe in druge študijske krožke ter za osebnostno rast in vključenost v družbo usposablja – študente v tretjem življenjskem obdobju.

Seveda tudi med zdravstveno krizo, kar je zaradi zaprtih realnih šolskih vrat zelo pomembno. Tako so se tudi na UTŽO pospešeno usposobili in usmerili na e-predavanja, e-krožke in druge e-dogodke.

Ker se na UTŽO želijo novim koronavirusnim situacijam in izzivom čim bolj prilagoditi, so že čez poletje in septembra pripravljali spletna izobraževanja za upokojence, ki se bodo v glavnem začela v novembru in bodo potekala do februarja.

Za uporabo spletne aplikacije zoom (prek katere bodo predavanja potekala) so brezplačno usposobili več kot 400 upokojencev in mentorjev, ki so željni nadaljevanja študija in se zavedajo potrebe po uporabi sodobnih komunikacijskih sredstev.
Starejši, ki se vključujejo v naša izobraževanja, so rizična skupina, zato so morali dejavnosti, ki potekajo v živo, odpovedati, poudarijo na UTŽO. V tovrstna izobraževanja je bilo vključenih kar 12.000 upokojencev (Univerza za tretje obdobje ima po Sloveniji 55 članic mreže, ki izvajajo študijske krožke).

In zdaj so prikrajšani ne le za pridobivanje novega znanja, temveč tudi socialno vključenost in družabne stike. Zato so na UTŽO Ljubljana ves september namenili računalniškim delavnicam za mentorje in študente za delo z aplikacijo zoom, udeležencem pa omogočajo svetovanje, če se pojavijo kakšni zapleti pri vključevanju v spletno izobraževanje.Tako nekatera e-predavanja za študente UTŽO že potekajo, druga se bodo začela prve dni novembra; nanje se še lahko prijavijo.
 

Na tretježivljenjsko spletno univerzo


Na kratko (več na Delo.si in splet­nih straneh UTŽO), na tej spletni univerzi se bodo v novembru začela različna predavanja: o slovenskih umetnicah, antični mitologiji, o trgih, stavbah in mostovih okoli nas, potem o praznikih, šegah, navadah, verovanjih (predavanja iz etnologije), o tem, kako so naši predniki nekoč živeli, sprehajali se boste lahko po geografiji Afrike in Avstralije.

In še veliko drugih več kot zanimivih predavanj, na primer: kako je z varnim in kakovostnim bivanjem v svojem domu, o naravnem vrtnarjenju.Spoznali boste lahko vrhunce slovenske likovne umetnosti, velike mojstrovine v likovni umetnosti, se podali na glasbeno popotovanje ob delih izbranih mojstrov klasične glasbe ali spoznali življenje pomembnih, zanimivih in izstopajočih zgodovinskih osebnosti.
 

Počasi izginja strah do novih tehnologij


In vsa ta predavanja bodo potekala prek e-tehnologije. Ali je lahko v takšnih težkih, tudi tesnobnih virusnih časih izobraževanje še pomembnejše v smislu, da smo tudi umsko aktivni, ne pa zgolj v strahu zaradi virusa?

Zdravstvena kriza je pomagala, da pomisleki in odpor starejših do nove tehnologije, digitalizacije in virtualnih komunikacij počasi izginjajo, poudarja dr. Ana Kranjc.<br />
Foto Mavric Pivk
Zdravstvena kriza je pomagala, da pomisleki in odpor starejših do nove tehnologije, digitalizacije in virtualnih komunikacij počasi izginjajo, poudarja dr. Ana Kranjc.
Foto Mavric Pivk


Ali je ta koronavirusna realnost potrdila, kako pomembno je, da tudi starejše generacije čim bolj uporabljajo nove tehnologije, saj jim to omogoča tudi večjo samostojnost?

Prof. dr. Ana Krajnc, ustanoviteljica in predsednica univerze za tretje obdobje, je odgovorila za Delo G+: »Kriza zaradi koronavirusa je pomagala, da pomis­leki in odpor starejših do nove tehnologije, digitalizacije in virtualnih komunikacij počasi izginjajo.«

In poudarila: »Človek je rojen za učenje in delovanje, kot je ptica za letenje. Če ljudem to dvoje preprečimo, jih popade depresija, zbolijo, hirajo in umrejo. Trenutna kriza lahko oboje, učenje in delovanje, samo navidezno ustavi, kajti če se naučimo uporabljati novo tehnologijo, se lahko naš razvoj v učenju in delovanju nadaljuje.

Z novo IKT se narava stikov z ljudmi spremeni, prav tako učenje in delovanje. Razpolož­ljive nove možnosti pa segajo v neskončnost. Razvit človek se trdno drži svoje poti in se ne izgublja v zmedi raznolikosti. Vztrajno sledi svojim interesom in potrebam.

Spoznanje, da zmoreš 'delati po novem', dviga samozavest, pospešuje učenje in delovanje.« Ob tem sogovornica opomni, da imamo zdaj vsi priložnost, da pridobimo nova znanja in postanemo močnejši.


 

Od doma boste kupovali, vzdrževali stike


Z izbranimi mentorji računalništva so univerze za tretje živ­ljenjsko obdobje ponudile krajša usposabljanja za uporabo interneta, aplikacij zoom, skype in drugih. Dr. Ana Krajnc: »Mentorji so morali najprej pri starejših študentih z animacijo premagati strahove in odpor do novega.

Odkrivali so jim, kaj vse bodo zmogli z novim znanjem: od doma bodo naročali dostavo tedenskega nakupa, uredili svoje bančne zadeve, komunicirali s svojim zdravnikom, ohranjali stik s prijatelji, naprej študirali prek zooma po ustaljenem urniku (se videli in slišali s svojo skupino) in si privoščili obisk pri otrocih in vnukih prek brezplačnega videoklica.

Na usposabljanjih so imeli študenti priložnost za bolj oseben pristop, dobili so odgovore na razna vprašanja. Postopoma so zaslutili, kako velik je ta virtualni svet, koliko svobode, samostojnosti in samozadostnosti jim prinaša.«

Dr. Krajnčeva pravi, da so novo znanje študenti takoj uporabili: »Čakala jih je velika čustvena nagrada: spoznanje, da nekaj novega znajo, zmorejo, je najglob­lja človekova motivacija. Prek zooma se jim je uspelo pridružiti svoji študijski skupin.

Na zaslonu so se zagledali poleg živahnih obrazov svojih sošolcev. Ah, uspelo mi je, so si oddahnili. Ved­no več študijskih UTŽO začenja študij na daljavo po ustaljenem urniku.«

Seveda dr. Ana Krajnc ob tem poudari, da bomo z uporabo nove tehnologije prebrodili krizo in se spet srečali osebno. Digitalna pismenost pa hkrati spreminja številne druge navade, podaljšuje samozadostnost starejših, izboljša kakovost življenja.

Starejši težko verjamejo, da se z internetom znanje, izobraževanje končno demokratizira, ker je na razpolago vsem, brez za marsikoga krivičnega šolskega točkovanja, prepovedi, izločanja in prisile šolskega sistema. Torej, ni več ovir, pravi dr. Ana Krajnc.
 

Z digitalnimi veščinami premagovati izključenost


Na spletni univerzi UTŽO je v jesensko-zimskem semestru veliko različnih vsebin in programov, od umetniških do praktičnih. Verjetno bodo študenti UTŽO v teh omejujočih koronavirusnih časih skozi ta predavanja lahko iskali in morda tudi našli kakšne praktične rešitve?

Digitalno izobraževanje je danes vsem nam potrebno kot kruh tudi zato, da ne občutimo tako imenovane socialne bolečine in socialne izključenosti, pravi dr. Dušana Findeisen. Foto Leon Vidic
Digitalno izobraževanje je danes vsem nam potrebno kot kruh tudi zato, da ne občutimo tako imenovane socialne bolečine in socialne izključenosti, pravi dr. Dušana Findeisen. Foto Leon Vidic


Dr. Dušana Findeisen, soustanoviteljica Univerze (UTŽO), ki je tudi predstojnica Inštituta za raziskovanje in razvoj izobraževanja, je za Delo G+ odgovorila: »Vsekakor, programi so različni, pestri, blizu življenju, četudi podprti s teorijami, kot so bili že doslej.

Spočetka nismo verjeli, da bi se bili naši študenti priprav­ljeni odreči stikom iz oči v oči, dotikom in se sprijaznili zgolj z digitalnimi. Na srečo ni tako! Celo najbolj nenaklonjeni študenti se čez čas 'otoplijo' in so ponosni, da jim zoom ali team­viewer nista več tako tuja.«

Ugotavljajo, koliko jim ti digitalni stiki pomenijo. Dr. Dušana Findeisen: »Hkrati krepijo prenosljive digitalne spretnosti, ki jim pomagajo v življenju nasploh. Pogumni so, kajti ni preprosto plavati proti različnim stereotipom, ki jih prepričujejo, da tehnologija ni zanje, da je za mlade, predvsem moške in strokovnjake.

Da ni tako, so nekateri spoznali že v času, ko smo uvajali računalniško programiranje za starejše in načrtno spodbujali njihovo algoritmično mišljenje.«
 

Digitalno izobraževanje potrebno kot kruh


Poleg »praktične« vloge e-predavanj verjetno UTŽO z njimi krepi tudi študentske kroge, prijateljstva, skupnosti. Čeprav se ne bodo srečevali v konkretni, ampak e-učilnici, bodo vseeno skupaj, kar je gotovo prav tako pomembno? Dr. Dušana Findeisen:

»Digitalno izobraževanje je danes vsem nam potrebno kot kruh, tudi zato, da ne občutimo tako imenovane socialne bolečine ob odsotnosti drugih, da ni socialne izključenosti – ko naša življenja niso več prepletena z življenji drugih, mi pa zlagoma ne vemo več, kdo smo, saj ne doživljamo odzivov nase.

Mimogrede, socialno bolečino – podobno huda je kot tista, ki jo občutimo, kadar smo zelo lačni ali žejni – smo doživeli vsi, otroci, mladi, odrasli in starejši odrasli v času zaprtja države. Stiki znotraj družine preprosto niso dovolj!

Na univerzi vemo, da stike zelo pogrešajo tako ženske kot moški, čeprav se nekateri moški odločijo, da se bodo čustveno oprli na ženo in na gostilniške ali društvene prijatelje.

Spletna univerza je v pomoč svojim študentom in njihovim bližnjim. 'Kaj ste danes jemali?' je običajno vprašanje, ki ga našim študentom postavijo vrstniki, možje in žene, pa tudi odrasli otroci ali vnuki.«

Komentarji: