Denar za dnevne centre in začasno namestitev starejših

Z javnim razpisom do sofinanciranje vsaj 30 novih enot.
Fotografija: Za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija je na voljo 7,5 milijona evrov in pet milijonov evrov za kohezijsko regijo zahodna Slovenija.
Foto Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija je na voljo 7,5 milijona evrov in pet milijonov evrov za kohezijsko regijo zahodna Slovenija. Foto Jože Suhadolnik

Ljubljana – Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjenih izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, s katerim bo zagotovljeno predvidoma vsaj 30 novih enot, je s četrtim, zadnjim rokom prijave odprt do 16. novembra, potem ko se je predzadnji rok za oddajo prijave (tretja oddaja) iztekel zadnji petek (16. oktober).

Skupno je za te projekte že dodeljenih devet milijonov evrov, iz tega javnega razpisa je na razpolago še 12,5 milijona evrov sredstev.Z razpisom, ki je bil objavljen v prvih dneh marca letos, se načrtuje vzpostavitev vsaj 30 novih enot – 20 za dnevne centre in 10 za zagotavljanje začasnih namestitev. Odpiranje tretje oddaje prijav je napovedano ta petek.

Kakor so objavili na spletni strani ministrstva za delo, je bilo v prvem in drugem roku razpisa prijavljenih 15 investicijskih projektov in od teh je 10 izpolnjevalo pogoje v celoti. Izbrani projekti naj bi skupaj zagotovili 142 mest v enotah dnevnega varstva in 60 namestitev v enotah za začasnih namestitev.

Ker lahko začasna namestitev po pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev traja tri mesece, se po izračunu ministrstva ta zmogljivost lahko poveča na 240 namestitev.

Skupno je trenutno za te projekte dodeljenih devet milijonov evrov, na voljo pa je še dobrih 12,5 milijona evrov: od tega v kohezijski regiji vzhodna Slovenija blizu 7,5 milijona evrov in v kohezijski regiji zahodna Slovenija pet milijonov evrov.


Potrjeni centri


Katere »predloge« dnevnih centrov za varstvo so izbrali?

V zahodni kohezijski regiji so potrdili projekte Dom upokojencev Sežana – Ureditev dnevnega centra Sežana za dnevno varstvo ter Dom upokojencev Nova Gorica – Hiša dobre volje Ajdovščina in Dnevni center Komen, v obeh za dnevno varstvo.

V okviru projekta Doma upokojencev Izola Vzdrževanje objekta na lokaciji Vila Napoli v Portorožu za naselitev socialnovarstvenih programov so potrdili ureditev zmogljivosti za dnevno varstvo in začasne namestitve.Tudi v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka gre pri Hiši generacij za dnevno varstvo in začasne namestitve, v Domu starejših Logatec pri projektu Izgradnja in vzpostavitev dnevnega centra v Logatcu pa za dnevno varstvo.

V vzhodni kohezijski regiji so načrtovani štirje projekti: v Domu starejših občanov Trebnje gradnja dnevnega centra za dnevno varstvo, enako za dnevno varstvo tudi v Domu starejših Lendava – Dnevni center Odranci.

Projekta za dnevno varstvo in hkrati začasne namestitve pa so potrdili v dveh domovih: v Domu starejših občanov Novo mesto – Dnevno varstvo in začasna namestitev v Domu starejših občanov Novo mesto ter v Koroškem domu starostnikov – Koroški center skupnostnih storitev KO-RA, Ravne na Koroškem.
 

Podpora bivanju osebam z motnjo v duševnem razvoju


Kakor so nam odgovorili z ministrstva za delo, potekata tudi projekta deinstitucionalizacije, in sicer v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV Črna) in Domu na Krasu.

V Črni na Koroškem gre za pridobitev manjših namestit­venih enot za podporo bivanju osebam z motnjo v duševnem raz­voju, to je sofinanciranje nakupa, gradnje in/ali obnove manjših bivalnih enot za štiri do šest uporabnikov.

Stanovanjske skupine bodo vzpostavljene v šes­tih koroških občinah, kjer bodo kupili 13 parcel in na njih postavili 13 novogradenj. Za investicije bo namenjenih predvidoma pet milijonov evrov, in sicer iz Evropskega sklada za razvoj (ESRR) 80 odstotkov, preostalo pa iz proračuna.

Tudi pri Domu na Krasu gre za sofinanciranje infrastrukture za zagotavljanje izvedbe deinstitucionalizacije, to je gradnjo oziroma pridobitev mreže manjših bivalnih oziroma stanovanjskih enot (za štiri do šest stanovalcev) za nastanitev uporabnikov Doma na Krasu, sofinancirano s sredstvi ESRR. Za preselitev je, po presoji zavoda, primernih približno 70 stanovalcev.

Komentarji: