DKOM ugodila MarkoMark Nivalu zaradi Glinščice

Drugi tir: Zasuk v postopku naročanja gradnje mostov – Revizorji trdijo, da mora 2TDK omogočiti popravek ponujene reference
Fotografija: Dostopna cesta v dolini Glinščice je pripravljena, gradnja premostitvenih objektov bi lahko stekla najhitreje marca. Foto Boris Šuligoj
Odpri galerijo
Dostopna cesta v dolini Glinščice je pripravljena, gradnja premostitvenih objektov bi lahko stekla najhitreje marca. Foto Boris Šuligoj

Koper – Državna revizijska komisija (DKOM) je ugodila družbama MarkoMark Nival in Ekorel v postopku varstva pri oddaji javnega naročila gradnje mostov čez dolino Glinščice v okviru projekta drugi tir. DKOM je v senatu, ki ga je vodil Gregor Šebenik, ugotovila, da mora družba 2TDK pozvati ponudnika MarkoMark Nival, da zamenja podizvajalca, če ta ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v poslu.

Državna revizijska komisija je namreč ugotovila, da eden od podizvajalcev res ni predložil ustrezne reference (dovolj visokega podpornega zidu). Na ta način višina in dolžina referenčnega zidu po pol leta preiskav sploh nista odločilni, saj je DKOM zdaj na podlagi drugega odstavka 81. člena zakona o javnem naročanju odločila, da mora naročnik pozvati ponudnika k zamenjavi podizvajalca, če ponudba ni skladna z naročnikovimi zahtevami.

Medtem ko so bili v 2TDK prepričani, da je podjetje MarkoMark Nival s predloženo neresnično referenco ravnalo sporno, in so ga zaradi suma kaznivega dejanja poneverbe podatkov o referencah konec avgusta 2019 prijavili upravi kriminalistične policije, pa je DKOM odločila povsem drugače. Tudi Delu in drugim novinarjem so od lani poleti do januarja letos v podjetju MarkoMark Nival večkrat odgovorili, da zid ustreza vsem zahtevanim referencam, da so ga celo sami izmerili. V Državni revizijski komisiji pa nam na naša številna vprašanja nikoli niso omenili niti teoretične možnosti, da zakon o javnem naročanju v takem primeru (če neki ponudnik predloži neprimerno referenco) ponuja ponudnikom možnost, da spreminjajo svoje reference.

Stari železniški most v Glinščici Foto Boris Šuligoj
Stari železniški most v Glinščici Foto Boris Šuligoj


V DKOM so to pojasnili z navedbo: »Odgovor na vprašanje, ali bi moral naročnik vlagatelja pozvati k zamenjavi podizvajalca, je odvisen od odgovora na vprašanje, ali je naročnik utemeljeno ugotovil, da vlagatelj s priglašeno referenco ni izkazal naročnikovih zahtev. Zato je DKOM najprej presojala očitke o referenčnem zidu. Ker so iz dokumentacije izhajali nasprotujoči si podatki glede podpornega zidu, je komisija odredila pridobitev strokovnega mnenja. Strokovno mnenje je potrdilo navedbe 2TDK glede višine zidu, ki ni skladen z naročnikovimi zahtevami.«
 

Je 2TDK res kršil zakon o javnem naročanju?


Marko Glavinič iz MarkoMark Nivala je izrazil zadovoljstvo z odločitvijo revizijske komisije, saj je razveljavila odločitev 2TDK iz 6. avgusta 2019, ker je vse prejete ponudbe zavrnila kot nedopustne. »S tem je 2TDK kršil drugi odstavek 81. člena zakona o javnem naročanju, saj bi nas moral pred zavrnitvijo ponudbe pozvati k zamenjavi podizvajalca, česar pa ni storil. DKOM je družbi 2TDK naložila povrnitev stroškov pravnega varstva konzorciju podjetij MarkoMark Nival v višini 15.030 evrov,« je povedal Marko Glavinič in dodal, da v njegovem podjetju pričakujejo, da bo 2TDK upošteval napotila DKOM. Še hitreje pa bi lahko začeli gradnjo mostov čez Glinščico, če bi 2TDK pozval MarkoMark Nival k predložitvi druge reference. V tem primeru bi investitor lahko imel pravnomočno odločitev že do sredine marca, trdi Glavinič in dodaja, da sta preostala prijavitelja – konzorcij Kolektor CPG, Riko in Pomgrad ter Godina gradbeništvo – oddala predragi ponudbi.Iz 2TDK pa so popoldne sporočili, da bi takšen sklep DKOM lahko izdala že septembra, da so podaljšali postopek za skoraj pet mesecev in da je revizijska komisija spremenila svojo prakso odločanja, ko napotuje, da mora naročnik dati ponudniku novo možnost z imenovanjem novega podizvajalca. »S tem je postopek vrnila v julij 2019. Naša strokovna komisija bo na podlagi odločitve DKOM v najkrajšem času sprejela eno od odločitev, ki jo predvideva zakon o javnem naročanju,« so sporočili iz 2TDK.
 

Vse manj časa za črpanje evropskih sredstev


Investicijski program je predvidel za vse premostitvene objekte drugega tira čez dolino Glinščice 9,947 milijona evrov, vendar je treba dodati, da mora izbrani ponudnik najprej dodatno izdelati še projekt za izvedbo in da so se cene v gradbeništvu od izdelave investicijskega programa opazno povišale. Konzorcij MarkoMark Nival je (po izvedenem popravku) ponudil, da bo vse to opravil za 8,5 milijona evrov.

Družba 2TDK je gradnjo dveh zaprtih mostov in ene galerije čez Glinščico umestila med pripravljalna dela in zanje tudi že dobila odobrena evropska sredstva, ki pa jih mora porabiti do konca leta 2021. Večji del (od skupno 44,3 milijona evrov za pripravljalna dela) jih bo porabila. Za Glinščico pa počasi zmanjkuje časa. Hkrati so dva mostova in galerija ključ do pravočasnega končanja (prebitja) predorov (do konca 2023) na glavni trasi.

Preberite še:

Komentarji: