Državni svet z veti v ponovno odločanje Državnem zboru vrnil tri zakone

DS je izglasoval veta na noveli zakona o zaščiti živali in o KGZS ter na zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov.
Fotografija: FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Državni svet je na današnji izredni seji izglasoval odložilni veto na novelo zakona o zaščiti živali, na novelo zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) in na zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški v času covida-19.

Vse tri bo moralo ob ponovnem glasovanju v državnem zboru podpreti vsaj 46 poslancev. 

Odložilni veto na novelo zakona o zaščiti živali podprlo 23 državnih svetnikov, le eden proti

Omenjeni noveli je DZ sprejel pretekli teden, odložilna veta nanju pa je v ponedeljek predlagala komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Novela zakona o zaščiti živali med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, popolno prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah. Predlagatelji, poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Meiro Hot (SD), so kot glavni cilj navedli večjo zaščito živali pred zanemarjanjem in zmanjšanje njihovega trpljenja.

Kot je na današnji seji državnega sveta spomnil podpredsednik pristojne komisije državnega sveta Anton Medved, novela ni uživala širše podpore veterinarske, kmetijske in pravne stroke, pri čemer je slednja opozorila, da so nekatere določbe vprašljive z ustavnopravnega vidika.

Za odložilni veto na novelo zakona o KGZS glasovalo 26 državnih svetnikov, le eden proti

Novelo zakona o KGZS so v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Matejo Čalušić (Svoboda). Predlagatelji želijo z novelo zagotoviti večjo avtonomijo in depolitizacijo zbornice.

V skladu z novelo na naslednjih volitvah, ki bodo leta 2024, za položaje v ključnih organih zbornice, torej svet, upravni odbor ter predsednika in podpredsednike, ne bi smeli kandidirati člani organov političnih strank na državni ravni, poslanci Evropskega parlamenta, funkcionarji v Evropski komisiji in Evropskem svetu, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji, poslanci, poklicni župani, generalni direktorji in generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, generalni direktor in direktorji generalnih direktoratov v Evropski komisiji, direktorji občinske uprave ali tajniki občine.

Predsednik komisije državnega sveta za kmetijstvo Branko Tomažič je na današnji seji pojasnil, da je novela ustavno sporna z vidika kršitve volilne pravice v okviru pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, načela enakosti pred zakonom in načela pravne države. Novela obenem močno posegajo v avtonomijo zbornice.

Za odložilni veto na zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov glasovalo 17 svetnikov, proti jih je bilo osem

DZ je prejšnjo sredo sprejel zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški v času covida-19. Po zakonu bodo povrnjene globe, stroški prekrškovnih postopkov in postopkov prisilne izterjave, ter odvzete premoženjske koristi, ki so bili plačani oziroma izterjani v postopkih, ki so bili uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile v neskladju z ustavo, so pojasnili na ministrstvu za pravosodje.

Veto na zakon je državnemu svetu predlagala komisija za državno ureditev. Komisija je v pobudi med drugim ocenila, da je ureditev, ki jo predvideva zakon, neustrezna in neutemeljena. V času epidemije covida-19 je bilo zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja ljudi treba sprejemati epidemiološke ukrepe, šlo je za izjemne okoliščine, so poudarili.

»Sprejeti zakon ureja vračanje plačanih glob posameznikom, ki so kršili takrat veljavno zakonodajo, pri čemer je treba poudariti, da je morebitna posledica izgube življenja in zdravja večjega števila ljudi hujša in bolj nepopravljiva od morebitne začasne nezmožnosti udeležbe več kot 10 udeležencev na javnih shodih v času vrhunca visoko nalezljive bolezni,« je v predstavitvi stališča komisije povedal državni svetnik Miloš Pohole.

Komisija meni tudi, da bi lahko ustrezne zakonodajne rešitve dosegli na podlagi že veljavne zakonodaje, sprejete rešitve pa da predstavljajo kršitev načela pravne države in slab zgled za naprej. Zakon bo prav tako obremenil slovensko pravosodje in davkoplačevalce, saj skupna ocena finančnih posledic zakona znaša preko pet milijonov evrov, je poudaril Pohole.

Preberite še:

Komentarji: