Integriran pristop k oskrbi starejših na domu

Projekt Cross Care: 2740 brezplačnih storitev fizioterapije in drugih v Sloveniji in na Hrvaškem – Projekt, financiran iz evropskega sklada v višini 1,095 milijona evrov
 
Fotografija: Izsledki projekta Cross Care bodo dragocena strokovna podlaga za sistemsko oziroma normativno ureditev oskrbe na domu. Foto Andreja Žibret Ifko
Odpri galerijo
Izsledki projekta Cross Care bodo dragocena strokovna podlaga za sistemsko oziroma normativno ureditev oskrbe na domu. Foto Andreja Žibret Ifko

Ljubljana – Starejši si večinoma želijo čim dlje živeti v domačem okolju. V Sloveniji in na Hrvaškem izvajajo posamezne segmente storitev oskrbe starejših na domu, vendar je to področje normativno oziroma sistemsko neurejeno, prav tako ni integriranega pristopa s podrobno definiranimi storitvami socialnega in zdravstvenega varstva.

S temi besedami je udeležence začetne konference projekta Cross Care z naslovom Integriran pristop oskrbe starejših na domu pozdravila direktorica Zavoda za oskrbo na domu (ZOD) Ljubljana Liljana Batič. V okviru dvoletnega projekta, v katerem poleg tega zavoda kot nosilca sodelujejo še ljubljanska mestna občina, Center za pomoč na domu Maribor, Dom zdravja Čakovec, Ustanova za zdravstveno nego na domu Zagreb ter občina Zagreb, bodo do konca avgusta 2020 zagotovili brezplačne storitve fizioterapije za 1070 uporabnikov, delovno terapijo za 570, zdravstveno nego za 650 in storitve dietetike za 450 ljudi. Projekt Cross Care, ki poteka v sklopu programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška, se financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 1,095 milijona evrov.


Enak pristop do uporabnikov na domu


Kot je poudarila Batičeva, bo v tem okviru zagotovljen enak pristop do uporabnikov na njihovem domu, predvsem zunaj urbanih središč Ljubljane, Maribora, Zagreba ter Medžimurske županije, pa tudi na širšem območju Brežic in Karlovca. Poleg omenjenih storitev naj bi poskrbeli za dvig kompetenc in spretnosti zaposlenih. Velik poudarek je tudi na sodelovanju in povezovanju strokovnjakov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, kar je še vedno zelo šibka točka.

Storitve so začeli izvajati oktobra. Na območju Ljubljane so lani zagotovili brezplačno zdravstveno nego in dietetiko 131 uporabnikom, fizioterapijo 59 in delovno terapijo 56 uporabnikom. Kot je povedala ekipa, ki dela v okviru ZOD Ljubljana, storitve zagotavljajo ljudem, starejšim od 65 let, ki so jim težje dostopne, in pri tem poskušajo vplivati tudi na njihovo boljšo socialno vključenost. Med uporabniki so tudi ovirani s priznanim statusom invalida. V Mariboru so do zdaj izvedli 15 fizioterapij, osem delovnih ter po 36 zdravstvenih neg in dietetičnih storitev. V Zagrebu so opravili 94 delovnih terapij in v Čakovcu 102 fizioterapiji.


Sporazum o dolgoročnem sodelovanju


Batičeva je še poudarila, da je eden od ključnih ciljev projekta čezmejni prenos izkušenj pri reševanju skupnih problemov, uspešnih metod dela, znanj in ureditve: »Tako bi radi izdelali poenoten program za izvajanje integriranega pristopa pri oskrbi starejših na domu, ki bo odraz njihovih realnih potreb. To pa bo tudi dragocena strokovna podlaga za sistemsko oziroma normativno ureditev tega področja.« Partnerji v projektu so včeraj podpisali sporazum o dolgoročnem sodelovanju, ki se bo nadaljevalo tudi po končanem projektu.

Komentarji: