Predstavitvena informacija

Kdo preverja izdelke z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija'

Zaščitni znak 'izbrana kakovost – Slovenija' na hrani že od leta 2016.
Fotografija: Izdelki z zaščitnim znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' so poleg dvojne dodatne kontrole deležni še rednega uradnega nadzora Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Odpri galerijo
Izdelki z zaščitnim znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' so poleg dvojne dodatne kontrole deležni še rednega uradnega nadzora Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ob vstopu v shemo 'izbrana kakovost' in pridobitvi zaščitnega znaka so se kmetje in živilska industrija zavezali, da bodo pri svojem delu spoštovali vrsto precej zahtevnih kriterijev. Te so zapisali v specifikacije za posamezne sektorje (mleko in mlečni izdelki, goveje, prašičje in perutninsko meso, sveže sadje in predelani izdelki iz sadja).

Izpolnjevanje kriterijev najprej kontrolirajo sami (t. i. notranja kontrola), zatem pa jih kontrolira tudi neodvisni certifikacijski organ (t. i. zunanja kontrola). Če želijo pridelovalci in predelovalci pridobiti oziroma ohraniti zaščitni znak, morajo ves čas izpolnjevati predpisane kriterije, ki se nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijaznejšo pridelavo, kakovost surovin, večjo skrb za živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo poznejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 
Kdo preverja, ali so izdelki skladni s specifikacijami


Zunanje kontrolorje je imenovala država, natančneje Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Dodatno kontrolo torej opravljajo certifikacijski organi Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor. Ti obiskujejo naključno izbrane pridelovalce in predelovalce, pa tudi trgovce, če je tako določeno v specifikaciji, in na kraju samem najprej preverijo izvajanje notranjih kontrol, zatem pa izpolnjevanje višjih zahtev proizvodnje, ki so se jim kmetje in predelovalna industrija zavezali. Izid kontrol je lahko izdaja certifikata, podaljšanje certifikata ali odvzem certifikata v primeru kršitev.
 

Obenem pa šeIzdelki z zaščitnim znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' so poleg dvojne dodatne kontrole deležni še rednega uradnega nadzora Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katerim država zagotavlja, da je vsa hrana na našem trgu varna in v skladu z zakonodajo. Slovenski potrošnik je tako lahko prepričan o učinkovitem nadzoru nad hrano.
 
»Če pridelovalec ali predelovalec ob vsakoletni kontroli izpolnjuje pogoje za izdajo certifikata, se ta izda. Certifikat zagotavlja potrošniku, da je izdelek z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' res proizveden skladno z uradno potrjeno specifikacijo. Torej je zagotovilo za slovensko poreklo, kakovost in nadzor.« (Jelka Potočnik, Inštitut KON-CERT)
 
Nasasuperhrana.si


 

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano