Korupcijska tveganja Golobovega promocijskega intervjuja

Takšno ravnanje privilegira izdelke ali storitve konkretnega ponudnika na trgu, je KPK opozorila po pregledu dogodka z Golobovo promocijo Gallupovih testov.
Fotografija: Obisk predstavnika družbe Gallup Jona Cliftona in opravljeni promocijski intervju je dal reference storitvam ameriške družbe. Področje je treba urediti, opozarja protikorupcijska komisija. FOTO: Arhiv Vlade RS
Odpri galerijo
Obisk predstavnika družbe Gallup Jona Cliftona in opravljeni promocijski intervju je dal reference storitvam ameriške družbe. Področje je treba urediti, opozarja protikorupcijska komisija. FOTO: Arhiv Vlade RS

Protikorupcijska komisija je preverila, ali je Robert Golob, ko je v promocijskem pogovoru, ki so ga objavili na spletni strani ameriške analitske in svetovalne družbe Gallup, hvalil storitve (posebne plačljive teste, za katere je treba odšteti po 67 evrov), kršil zakonodajo. Obiska predstavnikov Gallupa marca lani Golobovi niso prijavili protikorupcijski komisiji.

Na spletni strani vlade so objavili le novičko o srečanju s predstavniki Gallupa v družbi zdaj že nekdanje ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik. V njej je med drugim zapisano, da se »družba ukvarja z analitičnimi in svetovalnimi storitvami na področju upravljanja prek različnih orodij, med katerimi je najbolj znan t. i. Gallupov test vrlin (Clifton Strengths). Generalni direktor Jon Clifton in predstavnica podjetja Gallup sta predsedniku vlade in ministrici predstavila njihov način delovanja ...«

Z Gallupovimi testi se je Golob že v Gen-i in tudi po vstopu v politiko odločil testirati vse kandidate za poslance in nekatere druge sodelavce po vstopu v politiko, doslej pa ne glede na testiranja zamenjal že dobršen del ministrske ekipe Gibanja Svoboda.

image_alt
Robert Golob promovira plačljive storitve

Na podlagi našega poročanja o tem, da je Golob posnel promocijski intervju za podjetje Gallup, je primer pod drobnogled vzela Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Kršitev niso ugotovili, a kot je za Delo povedal Robert Šumi, predsednik te komisije, to še ne pomeni, da niso identificirali korupcijskih tveganj.

Tako sta sogovornika pokramljala o dobrih straneh plačljivih Gallupovih tekstov. FOTO: Arhiv Vlade RS
Tako sta sogovornika pokramljala o dobrih straneh plačljivih Gallupovih tekstov. FOTO: Arhiv Vlade RS
Zato je Golob dobil priporočila strokovnih služb, ki jih je pred tem obravnaval senat protikorupcijske komisije.

»Komisija je zaključila postopek v zvezi s prijavo, ki se je nanašala na intervju predsednika vlade Roberta Goloba za podjetje Gallup. Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije komisija ni potrdila, zato je postopek ustavila. Predsednik vlade ali njegov kabinet za intervju nista prejela plačila, o srečanju predsednika vlade s predstavniki podjetja Gallup pa je kabinet predsednika vlade objavil novico, zato v tem primeru ni šlo za lobistični stik. Pogoj, da lahko govorimo o lobističnem stiku, je, da gre za nejaven stik,« so povedali na komisiji.

Ker pa je komisija med postopkom zaznala korupcijska tveganja, je vladi izdala priporočila, in sicer da za funkcionarje v vladi in ministrstvih pripravi usmeritve oziroma pravila ustreznega ravnanja v primerih, ko funkcionar v svojstvu opravljanja funkcije daje reference izdelkom ali storitvam ponudnikov na trgu. Komisija je vlado zaprosila, da jo v treh mesecih od prejema priporočila obvesti o sprejetih ukrepih.

Kaj je zapisala komisija

»Funkcionarji so ključni pri vzdrževanju zaupanja javnosti v institucije, zato morajo imeti proaktiven pristop pri ohranjanju integritete, neodvisnosti in transparentnosti v vseh vidikih svojega delovanja, še posebej, kadar se v svojstvu funkcionarja pojavljajo v komercialnih vsebinah, kjer se dajejo reference izdelkom ali storitvam ponudnikov na trgu. Takšno ravnanje namreč lahko pripomore k ustvarjanju novih potreb v javnem sektorju in privilegira izdelke ali storitve konkretnega ponudnika na trgu. Funkcionarji se morajo v celoti zavedati svoje vloge in odgovornosti, ki izhajajo iz njihove funkcije. Dajanje referenc, pri čemer te nimajo zakonske podlage v že izvedenih javnih naročilih organa, pri katerem funkcionar opravlja funkcijo, ne sme ogroziti neodvisnosti in integritete institucij, ki jih predstavljajo,« je opozorila komisija.

Sodelovanje funkcionarjev z zasebnimi podjetji ali posamezniki lahko povzroča tveganje za nastanek okoliščin nasprotja interesov pri opravljanju javnih nalog funkcionarja ter lahko ogroža neodvisno delo organov, ki z istimi zasebnimi podjetji ali posamezniki kasneje vstopajo v poslovna razmerja, saj ta lahko izhajajo iz na novo zaznanih potreb po nabavi v subjektih javnega sektorja ravno zaradi takšnih aktivnosti funkcionarja.

Iz slednjih lahko izhajajo tudi korupcijska tveganja, opozarja komisija, v povezavi z vzpostavljenimi pričakovanji protiuslug ponudnikov v zameno za javno podporo določeni družbi oziroma določenemu proizvodu ali storitvi.

Hkrati se lahko s takšnimi ravnanji funkcionarjev v javnosti ustvari vtis, da imajo nekatere gospodarske družbe pri dostopu do funkcionarjev prednost pred drugimi.

Funkcionarji s svojim ravnanjem dajejo zgled ne le pri komuniciranju v javnosti, ampak tudi s svojim načinom komuniciranja. Od najvišjih predstavnikov oblasti v Republiki Sloveniji se pričakuje nepristranskost pri opravljanju njihovega dela, zato vladi priporoča, da pripravi usmeritve oziroma pravila, v skladu s katerimi lahko funkcionar v svojstvu opravljanja svoje funkcije daje reference izdelkom ali storitvam ponudnikov na trgu.

Še dva pomembna odprta primera

Protikorupcijska komisija se že leto dni ukvarja tudi s prijavo nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar. Kdaj bo znan epilog v preiskavi, ki so jo začeli na podlagi te prijave, predsednik protikorupcijske komisije Robert Šumi ne zna napovedati. Šumi je sicer iz obravnave primera izločen, saj sta v preteklosti z Bobnarjevo sodelovala. Ga pa njegovi sodelavci – kot še približno deset drugih – obravnavajo prednostno, kar po njegovih besedah pomeni, da so takšni primeri predvidoma končani v šestih mesecih.

Šumi je že večkrat povedal, da če se bo pokazalo, da je predsednik vlade kršil integriteto, sam pričakuje, da bo premier ponudil odstop oziroma pojasnil, zakaj ne. Tako je v intervjuju za portal N1 izjavila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Komisija se ukvarja tudi s prijavo v zvezi z Golobovim lastništvom v podjetju Star Solar, katerega lastnik je postal po ločitvi od žene. NSi pa je zaradi številnih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi s tem, zahtevala nujno sejo komisije za nadzor javnih financ.

Preberite še:

Komentarji: