Tomaž Vesel: »Tudi tovarna zlobe si mora vzeti premor«

Zaključen je postopek glede opravljanja dodatne funkcije predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela.
Fotografija: Tomaž Vesel je naprej zatrjeval, da mu je o tej zadevi KPK že podala mnenje, a s takim dokumentom KPK ne razpolaga. Nato pa vztrajal, da s pravnega vidika ne bi smelo biti problema, saj je 27. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tako jasen, da bi zelo težko ugotovili kršitev. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Tomaž Vesel je naprej zatrjeval, da mu je o tej zadevi KPK že podala mnenje, a s takim dokumentom KPK ne razpolaga. Nato pa vztrajal, da s pravnega vidika ne bi smelo biti problema, saj je 27. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tako jasen, da bi zelo težko ugotovili kršitev. FOTO: Jure Eržen/Delo

Komisija za preprečevanje korupceije (KPK) je zaključila obravnavo suma nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela z opravljanjem funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi (FIFA). Ker ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je postopek ustavila.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč v 27. členu določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah.

Glede na namen ustanovitve in način delovanja pa po pojasnilih protikorupcijske komisije FIFA ustreza pravnoorganizacijski obliki ustanove, zato v primeru predsednika računskega sodišča KPK ni ugotovila nezdružljivosti funkcij, saj zakon o integriteti in preprečevanju korupcije poklicnemu funkcionarju ne prepoveduje opravljanja funkcije člana nadzornega odbora v ustanovi.

A KPK v konkretnem primeru opozarja, da ne gre niti za športno niti za pridobitno dejavnost kljub prejetemu plačilu za opravljanje funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri FIFI. Višina plačila v kontekstu določanja pridobitnosti dejavnosti pa po njihovem v tem primeru ni relevantna, saj v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami ne predstavlja kriterija presoje in se glede na razmere v posameznih državah lahko bistveno razlikuje.Tako v tem kot tudi v preteklih postopkih, ki jih je KPK vodila, pa zaznava sistemska korupcijska tveganja v povezavi z različno ureditvijo nezdružljivosti opravljanja funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti. Zato bo KPK podala vladi pobudo za poenotenje ureditve področja nezdružljivosti funkcij za poklicne funkcionarje, pri katerem se lahko po potrebi opredeli tudi sprejemljiva višina dohodkov, ki jih poklicni funkcionar pri opravljanju dodatne dejavnosti lahko pridobi.

KPK bo v pobudi opozorila tudi na različno sankcioniranje imenovanih in voljenih funkcionarjev v primerih zaznanih kršitev v povezavi z nezdružljivostjo opravljanja funkcij, prepovedjo članstva in dejavnosti.

Preberite še:

Komentarji: