Kupujete sadje na stojnicah ob cestah?

Inšpektorji so nadzirali prodajalce sadja.
Fotografija: FOTO: Dejan Javornik
Odpri galerijo
FOTO: Dejan Javornik

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Inšpekcija RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), sta od aprila do julija skupaj opravili poseben nadzor nad sezonskimi prodajalci sadja in zelenjave. Skušali so odkriti morebitne kršitve živilske zakonodaje. In, kaj so ugotovili?

Sadje oziroma zelenjava, pridelana v Sloveniji, sta pri potrošnikih zaželena in cenjena, saj so za te pridelke pripravljeni plačati višjo ceno. To pa predstavlja bistven razlog za namerno zavajanje potrošnikov glede porekla. Največ nepoštenih praks glede navedbe porekla je še vedno na stojnicah, ki so izven organiziranih prodajnih mest – to so stojnice ob cestah, so sporočili inšpektorji UVHVVR. Ugotovili so še, »da pravne osebe, ki so bile nadzorovane leto poprej in jim je bilo pravnomočno izrečno več glob in drugih ukrepov tudi s strani sodišč, v naslednjem letu ustanovijo novo podjetje, ki nadaljuje z enako, nepošteno prakso prodaje sadja in zelenjave«.

V akciji so inšpektorji opravili 219 nadzorov pri 138 različnih ponudnikih. Največ neskladnosti so ugotovili pri splošni označenosti (22 odstotkov), sledita nepravilno navajanje porekla (17 odstotkov) in neustrezno zagotavljanje sledljivosti (13 odstotkov). Pregledano sadje in zelenjava je bilo primerne kakovosti, ugotovljen je bil le en primer neskladnosti (jagode). Največ je bilo zaseženih češenj, in sicer 307 kilogramov, kjer je bilo navedeno slovensko poreklo, čeprav to ni bilo, ali pa za češnje ni bilo dokazov o sledljivosti. Pa vendar inšpektorji ocenjujejo, da se premika na bolje. Opozorili so še, »da stojnice ob cestah niso najbolj zaupanja vredna mesta glede pravilnega navajanja porekla sadja in zelenjave, ki ga tržijo«.

Inšpektorji so za ugotovljene nepravilnosti izrekali upravno inšpekcijske ukrepe, teh je bilo 54. Za ugotovljene kršitve so uvedli skupaj 56 prekrškovnih postopkov.Zaradi ponavljanja prekrškov so sodiščem predlagali osem obdolžilnih predlogov za zaseg predmetov, s katerimi je bil storjen prekršek in uspešno zasegli sedem stojnic, devet tehtnic in dva senčnika. Prav tako je bilo trajno zaseženo prodajano sadje.

Komentarji: