Ministrstvi raztrgali okoljsko poročilo

Poslovno-stanovanjski kompleks: Vpliv desetmilijonske naložbe na okolje in kulturno dediščino očitno podcenjen.
Fotografija: Na zemljišču, ki ga je podjetje Trgograd kupilo od novomeške občine, bo očitno še nekaj časa parkirišče. Foto Bojan Rajšek
Odpri galerijo
Na zemljišču, ki ga je podjetje Trgograd kupilo od novomeške občine, bo očitno še nekaj časa parkirišče. Foto Bojan Rajšek

Novo mesto – Pri načrtovani gradnji poslovno-stanovanjskega objekta na Novem trgu 6 se vse bolj zapleta. Po tem, ko projektu že nasprotuje del novomeške javnosti, sta zdaj ministrstvi za okolje in za kulturo okoljsko poročilo, ki ga je za litijsko podjetje Trgograd kot investitorja gradnje izdelalo ljubljansko podjetje Boson, ocenili za neustrezno.

Trgograd namerava na območju nekdanjega vojaškega objekta, kjer so zdaj začasno uredili parkirišča, zgraditi objekt v vrednosti deset milijonov evrov s 7500 kvadratnimi metri površin. Približno polovico površine bi namenili stanovanjem, preostalo poslovnim prostorom.

Družba Trgograd je pred dvemi leti porušila vojaški objekt v središču mesta, za katerega so arhitekti rekli, da je arhitekturno skropucalo.FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Družba Trgograd je pred dvemi leti porušila vojaški objekt v središču mesta, za katerega so arhitekti rekli, da je arhitekturno skropucalo.FOTO: Bojan Rajšek/Delo


Propadajoči vojaški objekt z zemljiščem ob Seidlovi cesti so pred leti od občine kupili za 410.000 evrov in podpisali pogodbo, po kateri ima novomeška občina predkupno pravico, če bi investitor od gradnje odstopil.


Navedbe v poročilu ne držijo


Novomeška občina je ministrstvo za okolje in prostor (MOP) aprila zaprosila za mnenje o ustreznosti okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in v odgovoru doživela hladno prho. V poglavju ugotavljanje potencialnih pomembnih vplivov na okolje so avtorji okoljskega poročila iz podjetja Boson zapisali, da OPPN ne bo pomembno vplival na povečanje onesnaženosti zraka zaradi prometa in ogrevanja, zato vplivov na kakovost zraka naj ne bi bilo treba presojati. Poleg tega so navedli, da na območju OPPN, razen v stavbi na Defranceschijevi 2, ni stanovalcev, zato hrup nanje ne bo pomembno vplival. Ministrstvo pa je ugotovilo, da to ne drži, saj je prostor ob najbolj prometni cesti, kjer je načrtovan poslovno-stanovanjski objekt, že obremenjen s hrupom in prašnimi delci (PM 10), okoljsko poročilo pa vplive na stanovalce obravnava, kot da jih tam ne bi bilo. Omilitveni ukrepi so obravnavani zgolj v okviru trajnostne mobilnosti, za kar pa ministrstvo meni, da ni ustrezna rešitev. Ukrepi se nanašajo zlasti na ureditev parkiranja na območju, medtem ko je zelo skromno obravnavana ureditev dostopov za pešce, ostali elementi trajnostne mobilnosti pa sploh niso omenjeni. Ministrstvo zato meni, da v okoljskem poročilu predvideni ukrepi niso ustrezni in zadostni, zato je treba okoljsko poročilo dopolniti.


Neustrezni omilitveni ukrepi


Do okoljskega poročila je kritično tudi ministrstvo za kulturo, ker da v njem niso upoštevane smernice s področja varstva kulturne dediščine. Za navedbe pripravljavca okoljskega poročila, da se ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo poslabšalo stanje kulturne dediščine, pa ministrstvo celo ugotavlja, da to kaže na neustrezno usposobljenost izdelovalca okoljskega poročila, ki kljub očitnim ugotovitvam o vzpostavitvi nove prostorske dominante v neposredni bližini stavbne dediščine ocenjuje, da se stanje kulturne dediščine ne bo poslabšalo. Po mnenju ministrstva so v okoljskem poročilu predlagani omilitveni ukrepi neustrezni, vpliv napačno ugotovljen, končni rezultat izvedenega plana pa bi bil kljub omilitvenim ukrepom za kulturno dediščino neustrezen in škodljiv, zato je treba okoljsko poročilo dopolniti.


Za ureditev parka s klopcami


V Društvu Novo mesto, ki ves čas nasprotuje gradnji poslovno-stanovanjskega objekta, so pričakovano pozdravili odločitev ministrstev. Predsednik društva Tomaž Golob je prepričan, da je prostor po odstranitvi nekdanjega objekta postal zračen, odprli so se pogledi na Kulturni center Janeza Trdine in na nekdanje okrajno glavarstvo, današnjo občino. Zavzemajo se za ohranitev in obnovo mestnega parka, ki so ga uredili v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Z načrtovanim posegom v prostor pred kulturnim centrom bi namreč izgubili edini mestni park v ožjem središču Novega mesta. Anonimna anketa, ki so jo lani izvedli med Novomeščani, je pokazala, da se za ohranitev parka in njegovo razširitev na začasno makadamsko parkirišče zavzema dobrih 65 odstotkov vprašanih.

Direktor družbe Trgograd Andrej Poglajen je povedal, da bo kaj več znanega prihodnji teden, ko se bodo v Novem mestu sestali z vsemi odgovornimi, ki sodelujejo pri projektu.

Novomeški župan Gregor Macedoni. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Novomeški župan Gregor Macedoni. FOTO: Bojan Rajšek/Delo


Novomeški župan Gregor Macedoni je povedal, da bo podjetje Boson okoljsko poročilo za OPPN Novi trg popravilo in dopolnilo. Na vprašanje, ali nameravajo zaradi očitno pomanjkljivega okoljskega poročila ukrepati zoper podjetje, je Macedoni odgovoril: »Ne vidimo razlogov za to. Boson je podjetje z bogatimi izkušnjami predvsem na področju izdelave okoljskih poročil, kar izhaja tudi iz njihovih referenc.«

Komentarji: