Na obisk v dom za starejše samo, če ste zdravi

Preventiva: Izvajajo vse standardne preventivne ukrepe, sprejete pri virusnih in drugih podobnih obolenjih
Fotografija: Če se ne počutite dobro, imate povišano telesno temperaturo, kašljate, imate bolečine v žrelu, mišicah, kosteh in sklepih, glavobol in podobne znake, obisk v domu odložite, svetujejo na NIJZ. Foto Tomi Lombar
Odpri galerijo
Če se ne počutite dobro, imate povišano telesno temperaturo, kašljate, imate bolečine v žrelu, mišicah, kosteh in sklepih, glavobol in podobne znake, obisk v domu odložite, svetujejo na NIJZ. Foto Tomi Lombar

Ljubljana – Ker so starostniki zaradi pridruženih osnovnih obolenj bolj izpostavljeni okužbam, ki so zanje zato še nevarnejše, se na morebitni pojav koronavirusa pripravljajo tudi v domovih za starejše. V skupnosti socialnih zavodov (SSZS) pozivajo svojce in druge obiskovalce, da v primeru slabega počutja, vročine ali kašlja ne prihajajo na obisk.

Še posebej tiste, ki prihajajo iz karantenskega območja, prosijo, da obiske do nadaljnjega opustijo in jih nadomestijo s pogovori po telefonu ali uporabo drugih tehnologij, ki omogočajo stik s stanovalci v domu. Svetujejo tudi, da svojci in obiskovalci upoštevajo navodila zaposlenih in se držijo navedenih omejitev, kajti le tako bodo v domovih lahko zagotovili varno okolje za vse stanovalce.


Higiena rok, kašlja in prostorov


Kot pravijo v SSZS, morajo domovi za starejše izvajati vse standardne preventivne ukrepe, sprejete pri virusnih in drugih podobnih obolenjih. Še posebno pomembna je higiena rok, kašlja in prostorov. Komisija za zdravstveno dejavnost pri SSZS poziva vse domove, da začnejo pripravljati program preprečevanja in obvladovanja širjenja okužb s koronavirusom ter poskrbijo za informiranje in izobraževanje zaposlenih o potrebnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb. Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) je pripravil informacije in usmeritve za zdravstvene delavce ter posebna navodila za domove starejših. Med pomembnimi načeli za preprečevanje širjenja okužb dihal in drugih obolenj obiskovalcem priporočajo, da obiske odložijo, če se ne počutijo dobro ali imajo povišano telesno temperaturo, mrazenje, kašelj, bolečine v žrelu, glavobol, bolečine v mišicah, kosteh in sklepih, izcedek iz nosu, drisko ali bruhajo.


V Izoli so prepovedali obiskovanje stanovalcev


V izolskem domu upokojencev z 215 stanovalci so že prepovedali zunanje obiske, je povedala namestnica direktorja za zdravstveno nego in oskrbo Sonja Kodre. Poostrili so higienski nadzor in ukrepe. Omejili so vse aktivnosti, ki jih organizirajo zunanji izvajalci, kot so družabne prireditve, izobraževanja in interesne dejavnosti. Bolnike z znaki akutnega respiratornega infekta so omejili na splošno ambulanto, ki ima prostore v domu. Omogočajo stalno telefonsko dostopnost osebja za svojce, ki potrebujejo informacije. Stanovalcem sproti dajejo navodila, tudi glede gibanja zunaj doma, in jih usposabljajo za higieno rok. Prav tako so pripravili temeljita navodila za zaposlene, za katere organizirajo redne timske sestanke.


Preventivni ukrepi, da obolenj ne bi bilo


V domu starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik s 570 stanovalci, 378 jih je v enoti Bokalce, 192 pa v enoti Kolezija, upoštevajo vsa zgoraj navedena navodila, je povedala direktorica Melita Zorec. Kar zadeva okužbe, pa imajo sprejet program obvladovanja bolnišničnih okužb, ki predvideva tudi ravnanje ob kapljičnih okužbah, prav tako so smernice objavili na svoji strani na facebooku. »Ker smo v letnem času, ko so kapljična obolenja pogostejša, v skladu s tem programom izvajamo preventivne ukrepe, da do tovrstnih obolenj ne bi prišlo, kot so ustrezno zračenje, umivanje in razkuževanje rok, ter opozarjamo obiskovalce, da naj na obisk prihajajo le, če so zdravi.«

Zaposlene so ponovno seznanili z uporabo zaščitnih sredstev ter smernicami NIJZ in ministrstva za zdravje, kako ravnati ob kapljičnih okužbah. Svojce pa bodo prek oglasnih desk in novičnika, ki ga pošiljajo vsem prvim kontaktnim osebam pri položnicah, seznanili s preventivnimi ukrepi, da okužbe s koronavirusom ne bi bilo. Smernice imajo tudi na obeh recepcijah in ob vstopu v vse bivalne enote. »Predvsem je pomembno, da na obisk k sorodnikom v domu ne prihajajo, kadar so bolni, če so prehlajeni, imajo gripo, ali če so bili na karantenskem območju, kjer razsaja koronavirus,« še svetuje Zorčeva.


Natančno spremljajo počutje stanovalcev


V Koroškem domu starostnikov Dravograd s 363 stanovalci, v enoti Črneče jih je 271, v enoti Slovenj Gradec pa 92, kvalitetno in natančno izvajajo storitve vsak dan v letu in pri vseh stanovalcih, poudarja Marjana Kamnik, vodja slovenjgraške enote: »Ob bolnišničnih okužbah upoštevamo ukrepe kontaktne izolacije, v primerih, ko je večje tveganje za prenos virusov ali drugih povzročiteljev bolezni, pa preventivne ukrepe po priporočilu NIJZ. Konec lanskega leta in letos smo že izvajali ukrepe preventive pred gripo, podobne izvajamo tudi zdaj.« Poudarja, da ves čas natančno spremljajo počutje stanovalcev in uporabnikov storitev na terenu in splošne razmere ter upoštevajo priporočila in navodila pristojnih organov.

Kot izvajalci enega od treh projektov dolgotrajne oskrbe so še posebej pozorni na zaposlene, ki izvajajo pomoč na domu in druge storitve na terenu. Na obeh lokacijah so že imeli izobraževalne sestanke in priskrbeli zaščitna sredstva, pravi Kamnikova. Podobne ukrepe upoštevajo pri storitvah institucionalnega varstva. »Sorodnike in druge obiskovalce stanovalcev prosimo, naj ne prihajajo na obisk, če kažejo znake prehladnih ali drugih obolenj. Začasno bomo prekinili organizacijo dogodkov, ki se jih udeležuje večja skupina ljudi,« razlaga Kamnikova.


Zaščitne opreme je za zdaj dovolj


Pomočnica direktorja za zdravstveno nego v Koroškem domu starostnikov Dravograd Dragica Čas pa dodaja, da so lani proti sezonski gripi cepili 158 stanovalcev. Ob vsem že povedanem pa se je potrebno izogibati zaprtih prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi in poskrbeti za redno zračenje zaprtih prostorov. Na vhodna vrata so namestili plakate, s katerimi obiskovalce, stanovalce in zaposlene obveščajo o preventivnih ukrepih, pa tudi obvestilo, naj na obiske k stanovalcem ne prihajajo tisti, ki imajo znake virusnih okužb. Zaposleni so osnovne informacije že prejeli, danes pa pripravljajo zanje še posebno izobraževanje. 

»Ves čas spremljamo dogajanje in sledimo navodilom NIJZ. Če pa bo prišlo do širjenja koronavirusa v Sloveniji, bomo sprejeli še dodatne ukrepe, med njimi tudi popolno prepoved obiskov za vse obiskovalce, saj so starostniki že sami po sebi in zaradi pridruženih kroničnih obolenj ogrožena skupina,« je pojasnila Časova. Pravi, da imajo za zdaj dovolj osnovne zaščitne opreme za zdravstvene delavce, kot so maske  plašči, rokavice ..., ki jo uporabljamo tudi pri drugih okužbah stanovalcev. V primeru širjenja okužb pa bodo potrebovali več ustreznih zaščitnih sredstev, ki jih je trenutno pri dobaviteljih težko dobiti, so jih pa že naročili. V zavodu pa tudi ne bodo imeli nobenih prireditev.


Obiskovalce že pri vhodu pozovejo k premisleku


V novomeškem domu starejših občanov, kjer skrbijo za 345 stanovalcev in več kot 550 uporabnikov pomoči na domu, so se v začetku februarja odločili, da obiskovalce že pri vhodu pozovejo k premisleku, naj ne prihajajo na obisk, če so bolni, zdravim pa obiskov niso prepovedali, je povedala pomočnica direktorice Sonja Jurečič. Diplomirane medicinske sestre so na oddelkih ves dan. Osebje in obiskovalce spremljajo, jim pomagajo z nasveti in po potrebi vključijo zdravnika.

Sicer pa so se na prehladna obolenja, kot vsako jesen, začeli pripravljati že konec poletja. »Na sestankih s stanovalci opozorimo na preventivne ukrepe pri preprečevanju prehladnih obolenj. Seznanimo jih s ključnimi ukrepi za preprečevanje prenosa nalezljivih bolezni. Svetujemo, naj bolni ostanejo v sobi. Sobe, v katerih bivajo stanovalci z nalezljivim obolenjem, diskretno označimo z napisom, da se je pred vstopom treba posvetovati z osebjem. Seznanimo jih tudi s higieno kašlja in kihanja, pomenom umivanja in razkuževanja rok, prezračevanja, čiščenja in razkuževanja prostorov, z možnostjo omejitve in prepovedi obiskov, nošenja mask, opozorimo jih na mikrobe na kljukah, oprijemalih, vratih dvigal,« pojasnjuje Jurečičeva.

To zimo niso imeli večjega števila prehladnih obolenj, vsa pa so budno spremljali in posamezne stanovalce in zaposlene na teh oddelkih sproti opozarjali na izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja med stanovalci in zaposlenimi. Lansko jesen so imeli delavnico pravilne higiene rok. V zvezi z koronavirusom posebnih izobraževanj še niso imeli. Prejšnji teden so od NIJZ prejeli navodila za obiskovalce in dobili sporočilo, da pripravljajo tudi navodila za zaposlene.


Na stanovalce in svojce poskušajo delovati pomirjujoče


V Domu Danice Vogrinec Maribor z 809 stanovalci, 609 jih je v enoti Pobrežje, 200 pa v enoti Tabor, se redno pogovarjajo z epidemologi mariborske enote NIJZ ter zaposlene že na jutranjih predajah ter poznejših timskih sestankih seznanjajo z novostmi o koronavirusu, je povedal vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaž Teran. Na voljo imajo tudi pisno gradivo, ki ga sproti dopolnjujejo z navodili NIJZ. Vsi zaposleni so tudi že opravili redna izobraževanja o obvladovanju okužb, na katerih se seznanijo tudi z izvajanjem izolacije, uporabo zaščitnih sredstev in ravnanjem ob epidemijah, na koncu pa opravijo krajši interni izpit.

Kot je dejal Teran, imajo vedno na zalogi zaščitna sredstva za izvajanje kontaktne izolacije, kot so plašči, maske, rokavice, kape in razkužila. Dopolnili pa so jih še z zaščitnimi očali, če bi morebiti prišlo do  pojava okuženega stanovalca. Za obiskovalce pa imajo povsod objavljena navodila NIJZ. Pri vhodu v avli imajo na voljo razkužilo. 

V četrtek prejšnji teden so morali zaradi posameznih primerov gripe za obiskovalce zapreti vse tri delovne enote na lokaciji Pobrežje, že prej pa so obiske omejili na eno zdravo osebo. Ker je več kot polovica stanovalcev cepljenih proti gripi, je potek pri obolelih v večini primerov blag, pravi Teran: »Na obiskovalce, stanovalce in svojce skušamo delovati pomirjujoče, poslušati njihove strahove ter jim svetovati in jih pomiriti ter ne širiti panike, ki je v okolju kar prisotna.«

Komentarji: