Na višje plače naj se veže produktivnost

Odhodki letijo v nebo. Za zdravstvo letos več kot pet milijard evrov.
Fotografija: Pri sprejemanju finančnega načrta je nastala zamuda zato, ker se je čakalo na sprejetje interventnega zakona.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Pri sprejemanju finančnega načrta je nastala zamuda zato, ker se je čakalo na sprejetje interventnega zakona. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na današnji skupščini ZZZS sprejemajo finančni načrt za letos. V njem se v primerjavi s podatki o realizaciji poslovanja v lanskem letu zvišujejo vse odhodkovne postavke. Zvišali se bodo odhodki za zdravila, ki predstavljajo skoraj 19 odstotkov vseh odhodkov ZZZS, stroški pa se bodo zvišali še za vse drugo.     

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je finančni načrt za leto 2023 sprejela 14. decembra 2022, za letos pa ga bo, tako kaže, šele danes. Načrt, ki ga bo morala nato potrditi še vlada, bo podlaga za sprejetje uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bo nadomeščala splošni dogovor. Ta uredba je bila lani sprejeta 23. januarja, letos bo torej še pozneje.

Zamuda pri sprejemanju finančnega načrta je nastala, ker so skoraj do konca lanskega leta čakali na sprejetje interventnega zakona v zdravstvu, ki je v zdravstveno blagajno prinesel dodatna sredstva. Brez podatkov o njih načrta ni bilo mogoče sestaviti.

Prvič več kot pet milijard

V zdravstveno blagajno se bo letos nateklo 5,34 milijarde evrov. Ker je na podlagi zakona o fiskalnem pravilu za letos najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno omejen na 5,35 milijarde evrov, bo ZZZS plačilo 39 milijonov evrov zapadlih obveznosti prenesel v leto 2025 (del decembrskih mesečnih akontacij izvajalcem zdravstvenih storitev). S tem bo finančni načrt uravnotežen, saj bodo odhodki načrtovani v okviru načrtovanih prihodkov. A vmes se lahko zgodi še marsikaj, kar utegne načrt porušiti oziroma spremeniti številke. Eden od takih dogodkov je možen dogovor z zdravniki, ki s stavko zahtevajo zvišanje plač. Včeraj so nadaljevali pogajanja z vlado, a za zdaj stališč še niso zbližali. Na ZZZS zato pri sprejemanju finančnega načrta predlagajo varovalko, in sicer da se v pogajanjih za višje plače zagotovi dodatna finančna sredstva iz proračuna in da se na višje plače veže tudi produktivnost.

Kar 607 milijonov evrov več za storitve

V primerjavi z ocenjenimi odhodki za zdravstvene storitve za lansko leto so letos načrtovani višji za 17,3 odstotka, ob izločitvi vpliva prenosa dopolnilnega zavarovanja na ZZZS pa bi njihova nominalna rast znašala le 1,4 odstotka. V odhodkih za zdravstvene storitve v letošnjem letu so vključena povečanja v skupni vrednosti 607 milijonov evrov. Od tega glavnino, kar 432 milijonov evrov, predstavlja ocena vpliva prenosa prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Petintrideset milijonov evrov več kot lani bo ZZZS namenil višjim plačam in drugim stroškom dela na podlagi dogovorov v preteklih letih, 22 milijonov več bo namenjenih za uvajanje dragih zdravil, porasta porabe zdravil zaradi daljšega preživetja pacientov, ki uporabljajo draga zdravila, in širjenja indikacij uporabe dragih zdravil ... Odhodki za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva bodo v primerjavi z letom 2023 višji za 55,6 odstotka (ob izločitvi vpliva prenosa dopolnilnega zavarovanja na ZZZS in plačilu celotne vrednosti zdravstvenih storitev bo nominalna rast znašala 13,8 odstotka).

ZZZS
ZZZS

Odhodki za osnovno zdravstveno varstvo bodo glede na leto 2023 nominalno višji za 24,5 odstotka (ob izločitvi vpliva prenosa dopolnilnega zavarovanja bi nominalna rast znašala 0,6 odstotka), odhodki za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje pa za 15,7 odstotka (ob izločitvi vpliva prenosa dopolnilnega zavarovanja bi rast znašala odstotek).

Število opravljenih storitev se je lani v primerjavi z letom 2019 povečalo, a izrazitih odstopanj v produktivnosti (razen v splošnih ambulantah in pri storitvah slikovne diagnostike) glede na leto 2019 ni zaznati. Vedeti je namreč treba, da v vmesnem obdobju zaradi vpliva epidemije covida-19 število opravljenih storitev ni realno. Za letos na ZZZS načrtujejo, da bo v splošnem opravljenih nekoliko več storitev kot lani, v ginekologiji enako, v zobozdravstvu pa nekoliko manj, ker programi ne bodo plačni v celoti po realizaciji.

Do končne potrditve letošnjega finančnega načrta se bo financiranje zdravstvenega sistema izvajalo na podlagi finančnega načrta ZZZS za leto 2023, do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v istem obdobju preteklega leta, torej do 1,04 milijarde evrov.

Preberite še:

Komentarji: