Nakup paralizatorjev in opreme za prepoznavo tablic

Konec novembra je policija prevzela vseh 20 kompletov električnih paralizatorjev taser X2 in 60 kamer za osebno uporabo, ki jim jih je kot edini ponudnik na razpisu za 129.686 evrov dobavilo ljubljansko podjetje Lab Commerce. Z javnim naročilom zdaj kupujejo še opremo za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic.
Fotografija: Informacijski pooblaščenec opozarja notranje in infrastrukturno ministrstvo, da implementacija evropske direktive in spreminjanje zakonov, ki narekujejo beleženje in analiziranje podatkov letalskih potnikov, nista ustrezna in vztraja, da za vključitev notranjih letov (in celo preletov) ni prave utemeljitve, vsaj ne v sedanji fazi in pred odločitvijo ustavnega sodišča. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Informacijski pooblaščenec opozarja notranje in infrastrukturno ministrstvo, da implementacija evropske direktive in spreminjanje zakonov, ki narekujejo beleženje in analiziranje podatkov letalskih potnikov, nista ustrezna in vztraja, da za vključitev notranjih letov (in celo preletov) ni prave utemeljitve, vsaj ne v sedanji fazi in pred odločitvijo ustavnega sodišča. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ljubljana – Še januarja bo predvidoma 25 inštruktorjev v policiji opravilo tridnevno usposabljanje, ki ga je zagotovil proizvajalec električnih paralizatorjev. Inštruktorji pa bodo nato poskrbeli za prenos znanj na ostale policiste. »Predvideno je, da bodo policisti, ki bodo uspešno opravili usposabljanje za uporabo električnega paralizatorja in opravljajo pretežno interventne naloge v patruljah, ob nastopu službe prevzeli električni paralizator in ga ves čas službe nosili na službenem pasu, skupaj z ostalo pripadajočo opremo in sredstvi,« pojasnjuje vodja sektorja za odnose z javnostmi policije Vesna Drole. Od izkušenj policistov in morebitnih potreb policijskih uprav bo odvisen dodaten nakup prisilnih sredstev.

Električni paralizatorji so, kot določa novela zakona o nalogah in pooblastilih policije, opremljeni s kamero, ki je ves čas aktivna. Do vklopa se posneto ne shranjuje, temveč presnemava. Vsaka uporaba električnih paralizatorjev pa se zabeleži. Policisti lahko paralizator uporabijo le takrat, kadar z milejšim ukrepom ne morejo obvladati aktivnega upiranja ali napada z orožjem oziroma drugimi predmeti, s katerimi storilec ogroža življenje policista ali koga drugega. Elektrodi lahko izstrelijo tudi zato, da bi preprečili samomor. S paralizatorji lahko streljajo tudi v otroke, vidno bolne, stare, onemogle, težke invalide in nosečnice, vendar pod strožjimi pogoji, kakršni veljajo za uporabo strelnega orožja. V najkrajšem možnem času pa morajo zagotoviti zdravniški pregled onesposobljene osebe.

Na podlagi zakona, ki je policistom februarja 2017 povečal pooblastila in uvedel tudi nova orožja in orodja, policija z javnim naročilom – v 80 odstotkih financirano iz evropskih sredstev – kupuje še deset sistemov za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, ki jih bo uporabljala prometna policija predvsem na avtocestah in hitrih cestah. Podatke o registrskih tablicah, ki jih bo zaznal sistem, bodo preverjeni v nacionalnih in policijskih evidencah. Policisti bodo preverjali predvsem, ali je vozilo registrirano, ali ima lastnik vozila veljavno vozniško dovoljenje, ali je vozilo ukradeno, ali so na vozilo nameščene ukradene registrske tablice, ali je zoper voznika razpisan ukrep odvzema prostosti in morebiten obstoj razlogov za sum storitve drugega kaznivega dejanja. »Če bo v sistemu najden zadetek po eni od naštetih postavk, bodo policisti vozilo ustavili in izvedli postopek.«

Policisti vseskozi zagotavljajo, da avtomatsko preverjanje v ničemer presega pooblastil, ki so jih imeli že doslej, a bodo zadnjo besedo o tem imeli še ustavni sodniki. Varuh človekovih pravic je na ustavno sodišče že septembra 2017 vložil zahtevo za oceno ustavnosti določb, ki policiji omogočajo optično prepoznavo registrskih tablic, zbiranje podatkov o letalskih potnikih in uporabo t. i. dronov. Kdaj bodo ustavni sodniki sprejeli odločitev, po napovedih ustavnega sodišča ni mogoče napovedati.

Preberite še:

Komentarji: