Navodila zavoda za šolstvo po dveh tednih šolanja na daljavo

Ravnatelji opozarjajo, da so poslana navodila dober nabor želja, ki so v tej situaciji neizvedljive, ministrstvo pa pravi, da gre za priporočila in namige.
Fotografija: Šole so v štirinajstih dneh vzpostavile sistem, ki v veliki večini primerov dobro deluje. Z ministrstva pravijo, da lahko navodila, ki so prišla konec tedna, uporabijo kot pomoč oziroma iz njih vzamejo tisto, kar posamezni šoli ustreza. FOTO: Uroš Hočevar
Odpri galerijo
Šole so v štirinajstih dneh vzpostavile sistem, ki v veliki večini primerov dobro deluje. Z ministrstva pravijo, da lahko navodila, ki so prišla konec tedna, uporabijo kot pomoč oziroma iz njih vzamejo tisto, kar posamezni šoli ustreza. FOTO: Uroš Hočevar

Ljubljana – Številne ravnatelje so navodila za izobraževanje na daljavo, ki so jih zanje pripravili na zavodu za šolstvo, razburila. Čeprav sama po sebi še zdaleč niso slaba, pravijo, da jih je v teh časih nemogoče izvajati. Z ministrstva za šolstvo poudarjajo, da gre za priporočila in pomoč, strokovni delavci šol pa ostajajo pri izvedbi izobraževanja avtonomni.

Navodila ravnateljem so napisana na desetih straneh. Ravnatelj naj bi imel dnevna »srečanja« z učitelji, recimo, prek videokonference, učiteljem, ki so manj vešči dela s tehnologijami, naj bi omogočil pomoč, dnevno ali vsaj nekajkrat na teden naj bi ravnatelj usmerjal sodelavce k pripravi ustreznih gradiv, na šoli pa naj bi bila zagotovljena komunikacija in usklajevanje med različnimi učitelji na predmetni stopnji za posamezni razred oziroma posamezne učence.Ravnateljica Osnovne šole Lava Celje Marijana Kolenko je dejala, da so navodila ravnateljem zelo obsežna. »Dokument se zdi v redu, a v realnosti smo se v dveh tednih srečali z veliko neznankami: kakšne so domače razmere in kakšne možnosti imajo otroci za delo, kako so učitelji (vsaj del) usposobljeni za delo v popolnoma novih okoliščinah, kako se znajdejo otroci s primanjkljaji, do katere stopnje so otroci sposobni samoregulacije, če smo že pri rednem delu v šolah ugotavljali, da je to šibko področje in zelo zapleten proces razvoja pri posamezniku … Navodila so odlična za idealne razmere dela v šoli, za čas, ki ga živimo, se bojim, da povzročajo veliko strahov, ki naj bi jih sicer blažili tako pri učencih kot učiteljih.«


Ministrstvo: Avtonomija ostaja


Z ministrstva za šolstvo so odgovorili, da so v strokovnih navodilih »ključni izzivi in namigi za ravnanje v specifičnih situacijah. Šole so zelo različno pristopile k izvajanju, zato ministrstvo svetuje, naj ravnatelji iz navodil izberejo in postopno uvedejo tisto, kar je glede na značilnosti njihove šole smiselno in potrebno za čim bolj kakovostno izvedbo izobraževanja na daljavo. Iz navodil je jasno razvidno, da je izvedba izobraževanja na daljavo še vedno v avtonomiji strokovnih delavcev vsake posamezne šole.«

»V nižjih razredih bi zdaj nujno potrebovali delovne zvezke, pa so se jim šole zaradi pritiska staršev odpovedale. In ti isti starši zdaj opozarjajo, da so preobremenjeni. Trenutna situacija je najboljši pokazatelj, da laična javnost nima v šoli kaj
»V nižjih razredih bi zdaj nujno potrebovali delovne zvezke, pa so se jim šole zaradi pritiska staršev odpovedale. In ti isti starši zdaj opozarjajo, da so preobremenjeni. Trenutna situacija je najboljši pokazatelj, da laična javnost nima v šoli kaj


Na številnih šolah sprememb ne bodo uvajali. Ravnatelj Gimnazije Celje Center Gregor Deleja pravi, da niti ni smiselno spreminjati sistema, če sedanji deluje. »Ravnatelji vseh celjskih srednjih šol smo se, ko je prišla odločitev, da se šole zaprejo, hitro sestali in sestavili neke osnovne smernice, navodila. Po enem tednu smo na podlagi ankete med starši, dijaki in učitelji pripravili smernice za ta teden, prihodnji teden bo še lažje, ko bodo predvidoma vsi dijaki imeli dostop do računalnika in spleta. Mislim, da je v teh razmerah ključna filozofija 'manj je več'.«

Predsednik združenja ravnateljev osnovnih šol Gregor Pečan pa je opozoril tudi na problem staršev: »V nižjih razredih bi zdaj nujno potrebovali delovne zvezke, pa so se jim šole zaradi pritiska staršev odpovedale. In ti isti starši zdaj opozarjajo, da so preobremenjeni. Trenutna situacija je najboljši pokazatelj, da laična javnost nima v šoli kaj iskati. Navodila pa so vrhunec situacije. Od daleč so spremljali, zdaj bi nas, ki smo orali ledino, učili, kako naj delamo.«

Komentarji: