Nevarni kupi morajo stran do septembra

Direkcija za infrastrukturo je za predelavo izbrala družbo Stonex, a ta ni dobila vseh dovoljenj.
Fotografija: Pod ponjavami so večinoma nevarni odpadki. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Odpri galerijo
Pod ponjavami so večinoma nevarni odpadki. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Tri leta so ob železniški progi v Čretu že naloženi kupi nevarnih odpadkov. Gre za izkope, ki so nastali ob modernizaciji železniškega omrežja, na katere so zaradi neznosnega smradu opozorili občani. Predelala naj bi jih družba Stonex, ki je sanirala že del območja Stare cinkarne v bližini, za kupe ob železnici pa ni dobila vseh dovoljenj. Poročilo namreč ni izkazalo, da škodljivih vplivov na okolje ne bi bilo. Investitor, direkcija za infrastrukturo (DRSI), mora kupe odstraniti do 1. septembra.

Kupi odkopanega materiala so prekriti s ponjavami, ki onemogočajo stik. Izkopi namreč niso nedolžni, kot je predstavnica ministrstva za okolje in prostor (Mop) Bernarda Podlipnik ta teden pojasnila celjskim mestnim svetnikom: »Gradnja v Celju je specifična in pri vsaki je treba predvideti, da lahko naletiš na nevarne ali nenevarne odpadke, zato moraš imeti načrt ravnanja z odpadki, kam in kako jih boš pravilno in zakonito ter na do okolja prijazen način odstranil. V primeru sanacije železniškega tira se to žal ni zgodilo. Nastal je kup nevarnih, tu in tam nenevarnih odpadkov. DRSI je dobila odločbo inšpekcije, da mora vse urediti učinkovito, transparentno in zakonito. In to že pred dvema letoma.«

Stonex ima vse pripravljeno za začetek del, na katere čaka že dve leti. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Stonex ima vse pripravljeno za začetek del, na katere čaka že dve leti. FOTO: Špela Kuralt/Delo


DRSI je junija leta 2018 sklenila pogodbo z družbo Stonex, ki naj bi odpadke predelala ter pridobila vsa potrebna dovoljenja in soglasja: »Zdaj pridobiva okoljevarstveno soglasje. Podlaga za to je dokument presoje vplivov na okolje. Rok za predložitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij je 1. april letos, rok za izpolnitev vseh obveznosti pa 1. avgust 2021.« Na Mopu pravijo drugače, 6. decembra lani je inšpektorica po uradni dolžnosti izdala odločbo, ki DRSI nalaga, da mora »do 1. 9. 2020 zagotoviti odstranitev zemljine, ki je nastala pri posegu nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje ter jo oddati zbiralcu ali izvajalcu obdelave, ki ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje«.
 

Brez dovoljenj in posla?


Vrednost pogodbe za predelavo nevarnega odpadka znaša 2,9 milijona evrov. Stonex ima svojo napravo za predelavo že pripravljeno ob nevarnih kupih, a ne sme delati. Z Mop so sporočili, da je agencija za okolje (Arso), ki daje mnenje o sprejemljivosti nameravane gradnje – izkop bi namreč predelali v gradbeni proizvod – večkrat zahtevala dopolnitev Stonexove dokumentacije, nazadnje decembra. Arso bo novo mnenje na ministrstvo posredoval predvidoma v dveh tednih.Na vprašanje, kako je mogoče, da Stonexov način predelave odpadkov ni več dober, glede na to, da so na povsem enak način sanirali del Stare cinkarne, na Mop odgovarjajo: »Medtem se je zaostrila zakonodaja s področja odpadkov. Arso mora odločati po veljavni zakonodaji. Poročilo o vplivih na okolje za Stonex ni bilo pripravljeno tako, da bi izkazalo, da ni škodljivih vplivov na okolje. Poročilo ni ustrezno pripravljeno v več segmentih, poleg področja odpadkov tudi na področju voda, zraka in hrupa, segment tal pa je še v pregledu.«
 

Zakonodaja


Dokumentacijo je za Stonex pripravljala Cvetka Ribarič Lasnik, ki pravi, da je krivo ministrstvo: »Mop ni sprejel uredbe, v kateri bi jasno pisalo, kdaj odpadek preneha biti odpadek in je lahko gradbeni kompozit. Mop ni opravil svojega dela.«

Z območja, kjer so kupi nevarnih odpadkov, se vidi del območja stare cinkarne, ki ga je leta 2015 Stonex saniral na zahtevo evropske komisije. Takrat težav z dokumentacijo ni bilo. Z ministrstva pravijo, da se je od takrat zaostrila zakonodaja na področju
Z območja, kjer so kupi nevarnih odpadkov, se vidi del območja stare cinkarne, ki ga je leta 2015 Stonex saniral na zahtevo evropske komisije. Takrat težav z dokumentacijo ni bilo. Z ministrstva pravijo, da se je od takrat zaostrila zakonodaja na področju


Na ministrstvu so pojasnili, da ravnanje z odpadki ureja evropska direktiva, implementirana v slovenski pravni red in maja leta 2018 spremenjena tudi v delu, ki ureja status prenehanja odpadka: »Glede na to, da niti EU niti Slovenija nista sprejeli meril, s katerimi bi določenim gradbenim odpadkom lahko prenehal status odpadka na način, da bi nastal gradbeni proizvod, Arso za tak postopek predelave odpadkov ne more izdati pozitivnega mnenja. Zaradi odsotnosti meril tudi nima podlage, da bi lahko odločil, da bo tem odpadkom prenehal status odpadka, ker bo nastal gradbeni proizvod.«

Komentarji: