Novo prekopavanje strupov Stare cinkarne

Občina od VOC Ekologije zahteva vrnitev zaščitne plasti na že sanirani del najbolj nevarne zemlje v Celju
Fotografija: Del območja Stare cinkarne, ki ga je morala po zahtevah EU občina sanirati, najemnik VOC Ekologija pa je tu odstranil zaščitno plast zemlje. FOTO: Brane Piano
Odpri galerijo
Del območja Stare cinkarne, ki ga je morala po zahtevah EU občina sanirati, najemnik VOC Ekologija pa je tu odstranil zaščitno plast zemlje. FOTO: Brane Piano

Celje – Okoljska inšpekcija v petek še ni končala postopka zaradi zemeljskih del na območju Stare cinkarne, ki je onesnaženo s težkimi kovinami in katranskimi jamami, gradbeni inšpektor pa se je razglasil za nepristojnega in je nadzor odstopil medobčinskemu inšpektoratu mestne občine (MO) Celje. Na občini se malo posipajo s pepelom in od najemnika ter izvajalca konec prejšnjega tedna opravljenih del, podjetja VOC Ekologija, zahtevajo vzpostavitev prejšnjega stanja v tistem delu Stare cinkarne, kjer je podjetje Stonex sanacijo zemljine na zahtevo evropske komisije leta 2015 že izvedlo.

Inšpektorat za okolje in prostor je na območje Stare cinkarne prišel v četrtek, ko smo v Delu razkrili sporno izravnavanje onesnaženega zemljišča in zdravju nevarne zemlje. Po ogledu so sporočili, da je okoljski inšpektor ugotovil, da z deli ni bilo poseženo v varovalni pas vodnega zemljišča, vendar inšpekcijskega postopka še ni ustavil.

Gradbeni inšpektor je povzel, da je bil na okoli 120 krat 170 metrov velikem območju Stare cinkarne teren zravnan do reke Hudinje in do železnice. »Izkopane je do okoli 70 centimetrov zemljine, nastal je nasip, visok približno en meter,« je ugotovil, a tudi, da takšen poseg sodi med enostavna dela, in je zato nadzor odstopil v reševanje medobčinskemu inšpektoratu.

A če je iz ugotovitev gradbenega inšpektorja jasno, da je VOC ​Ekologija prestavljala tako debelo plast strupene zemlje, bi takoj lahko ukrepala tudi okoljska inšpekcija. Če preračunamo ugotovitve nadzora, je šlo za skoraj 15.000 kubičnih metrov zemlje, ki je klasificirana kot nevaren odpadek. Zato bi bilo dobro, da bi se pristojni minister Jure Leben s primerom podrobno seznanil. Da je vsaj v delu območja šlo za nedovoljen poseg, namreč pravijo tudi na MO Celje.

Tiskovna predstavnica občine Mojca Grušovnik nam je v odgovoru na naša vprašanja najprej pojasnila, kar smo že objavili. VOC Ekologija je prejšnji teden občino obvestila, da bo 17.000 kvadratnih metrov območja, ki jih je vzela v zakup od občine, očistila. Vendar občina podjetju ni oddala tudi tistega dela Stare cinkarne, ki ga je podjetje Stonex po naročilu občine in na zahtevo evropske komisije pred leti saniralo. Toda VOC Ekologija je zemljo odrivala tudi tam.

»Strokovne službe MO Celje so na terenu ugotovile, da je VOC Ekologija s svojimi deli res posegla tudi na območje vzhodnega kanala. Na južnem delu vzhodnega kanala je namreč izolacijska plast razkrita do kompozita, na severnem pa je njena debelina zmanjšana. Podjetje nas v dopisu ni obvestilo, da namerava posegati tudi na to območje. Pozvali smo jih, naj nemudoma vzpostavijo prvotno stanje v skladu z zahtevami slovenskega tehničnega soglasja,« so pojasnili.

Pojasnimo še mi: gre za nedovoljeno odstranitev zaščitne protizmrzlinske plasti nad saniranim delom zemljišča in vkopanimi kanali, na kar opozarja tudi Boris Šuštar iz Celjskih civilnih iniciativ. »V primeru nespoštovanja katere od pogodbenih obveznosti lahko MO Celje odpove zakupno pogodbo, poleg tega pa zakupnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala zakupodajalcu ali tretjim osebam na zemljišču, ki je predmet pogodbe,« so povedali na občini.

A zakupne pogodbe VOC Ekologiji ne bodo odpovedali. Namesto tega je občina od podjetja zahtevala, da na trasi vzhodnega kanala obnovi 70 centimetrov izolacijske protizrmzalne plasti, nadzor pa naj izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije.
Na morebitne ugotovitve okoljske inšpekcije, ali se je z deli VOC Ekologije na Stari cinkarni povečala možnost izpiranja težkih kovin v podtalnico in vodotoke, s tem pa nastalo dodatno tveganje za zdravje Celjanov, bo očitno treba še počakati.

Za zdaj pa so vsaj na MO Celje odločni. Pravijo, da je zakupnik s pogodbo o zakupu opozorjen, da lahko zemljina na Stari cinkarni in tudi odložen odpadni material v primeru zemeljskih del vsebujeta visoke koncentracije potencialno nevarnih snovi oziroma nevarnih odpadkov. A toliko niso odločni, da bi zakupniku tudui odpovedali najemno pogodbo za najbolj zastrupljeni del Celja.

Komentarji: