Obnove v Bazi 20 in bolnici Jelendol

Letos za popravilo predvidenih sedem lesenih objektov.
Fotografija: Od 24 partizanskih bolnic v Rogu sta ohranjeni le dve.
Foto Simona Fajfar
Odpri galerijo
Od 24 partizanskih bolnic v Rogu sta ohranjeni le dve. Foto Simona Fajfar

Kočevski rog – »Če se bo obnova nadaljevala tako hitro kot zdaj, bodo v nekaj letih na vseh treh spomenikih državnega pomena v Rogu – v Bazi 20 in v obeh partizanskih bolnicah Jelendol in Zgornji Hrastnik – potrebna le še vzdrževalna in ne več nujna dela,« pravi Judita Podgornik Zaletelj z novomeškega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki je te objekte dobilo v upravljanje leta 2018, bo za njihovo obnovo letos namenilo 60.000 evrov.

Podjetje SiDG, ki ga je država ustanovila, da skrbi za gospodarjenje z državnimi gozdovi, to je približno petino vseh slovenskih gozdov, je po dogovoru med ministrstvom za kmetijstvo in ministrstvom za kulturo od leta 2018 zadolženo tudi za vzdrževanje vseh treh spomenikov državnega pomena v Rogu.

»Baza 20 je edini zgrajeni in ohranjeni sedež vodstva kakega odporniškega gibanja v Evropi in je eden redkih ohranjenih zgodovinskih spomenikov slovenske državnosti iz druge svetovne vojne,« pravi kustos Matej Rifelj iz Dolenjskega muzeja. Judita Podgornik Zaletelj pove: »Baza 20 je bila leto in pol glavno mesto Slovenije. Tam so pripravili vse dokumente za Kočevski zbor, kjer so bili sprejeti temelji naše državnosti.«
 

Narejeni za leto ali dve, stari že skoraj 80 let


Podobno izjemne so bile partizanske bolnice v Rogu – bilo jih je 24 –, od katerih sta se ohranili le dve, Jelendol in Zgornji Hrastnik, nadaljuje Rifelj. »Slovenska centralna vojno partizanska bolnica je bila vrh organizirane skrbi za ranjence med odporniškimi gibanji v drugi svetovni vojni. Obe bolnici sta zaradi redkosti, kakovostne ohranjenosti ter zgodovinske in humanitarne pričevalnosti uvrščeni med najkakovostnejše spomenike iz obdobja druge svetovne vojne na Slovenskem.«

Les v vlažnem gozdu propada še hitreje kot sicer. Foto Simona Fajfar
Les v vlažnem gozdu propada še hitreje kot sicer. Foto Simona Fajfar


Toda objekti, ki so bili zgrajeni iz lesa, v vlažnem gozdu hitro propadajo, pravi Judita Podgornik Zaletelj. »Problem je, da so bili objekti narejeni na hitro, za kratek čas oziroma, kot so govorili, za 'kakšno leto ali dve'. Toda leta 2023 bo že 80 let, odkar je bila zgrajena prva baraka Baze 20.«Tri leta pred prenosom upravljanja na SiDG ti leseni spomeniki niso bili vzdrževani, tako da je SiDG takoj po prenosu upravljanja začel izvajati nujna dela. Sodelujejo odlično, pravi sogovornica. Obnova poteka tako, da menjajo le dotrajane dele lesenih objektov, kar pomeni, da so notranjosti še vedno ohranjene v avtentičnem stanju, kar je zelo dragoceno.
 

Po Bazi 20 še 3D-skeniranje


Po načrtih bo SiDG letos namenil okoli 60.000 evrov, od tega štiri v Bazi 20 in tri v partizanski bolnici Jelendol. Dela se izvajajo v sodelovanju s strokovnjaki ZVKD, ki so za Bazo 20 že pripravili konservatorski načrt, v zaključni fazi pa je konservatorski načrt tudi za obe bolnici.

Strokovnjak menjajo le tiste dele, ki so propadli - po navadi streho. Foto Simona Fajfar
Strokovnjak menjajo le tiste dele, ki so propadli - po navadi streho. Foto Simona Fajfar
Lani so izvedli 3D-skeniranje Baze 20, zato je območje posneto do najmanjše podrobnosti in je primerno tudi za muzejsko predstavitev objektov. To načrtujejo tudi za obe bolnici, v katerih je skupaj 17 lesenih objektov.

Podjetje SiDG bo v kratkem izvedla postopek javnega naročila za izbor izvajalca. Dela bodo začeli avgusta ali septembra.

Komentarji: