Ponavljanje vaje o Šrotovem Mestnem časopisu

Mestni svet mora ponovno odločati o pritožbi Sandija Sendelbaha in Odprtega Celja na poročilo volilne komisije
Fotografija: Volilna vrata za županskega kandidata Sandija Sendelbaha se še niso povsem zaprla. FOTO: Brane Piano
Odpri galerijo
Volilna vrata za županskega kandidata Sandija Sendelbaha se še niso povsem zaprla. FOTO: Brane Piano

Celje – Tukajšnji oddelek upravnega sodišča je razsodil, da mora mestni svet Mestne občine (MO) Celje še enkrat odločati o pritožbi Sandija Sendelbaha in Marjana Žvara na poročilo celjske občinske volilne komisije (OVK) o izidu lokalnih volitev. Sendelbah kot kandidat za župana, Ževart pa kot zastopnik gibanja Odprto Celje, volitve v Celju izpodbijata zaradi uporabe proračunskih sredstev za reklamiranje župana in kandidata Bojana Šrota.

Vendar tričlanski senat sodišča o vsebini njune pritožbe ni odločal, saj njunih trditev zaradi bistvenih kršitev postopka, ki si jih je privoščil mestni svet, ni mogel preizkusiti. Sendelbahu in Žvaru – pa tudi Alešu Ilcu, ki se ni pritožil na upravno sodišče – je mestni svet poslal le obvestilo, da je pritožbe zavrnil. To je premalo, obvestilo bi moralo imeti vse obvezne sestavine upravne odločbe, torej uvod, izrek in obrazložitev. Ali bo mestni svet o pritožbah ponovno odločal že v torek, ko se bo spet sestal, nam župan Bojan Šrot in vodja službe mestnega sveta Tina Vrečko do zaključka redakcije nista pojasnila.

Pisanje v kabinetu župana

Zaradi kršitev torej sodišče ni odločalo o trditvah pritožnikov, da je iz občinskega proračuna financirana promocija Bojana Šrota v prvi dan volilne kampanje izdanem Mestnem časopisu pomenila avtomatično prednost zanj in za kandidate za mestni svet z njegove Celjske županove liste (CŽL). Šrotova tiskovna predstavnica Alja Tihle Hren je po izidu Mestnega časopisa za
Delo pojasnila, da so ga napisali v kabinetu župana, da so jih oblikovanje, tisk, distribucija in poštnina stali 5780 evrov, vsebina pa se ji ni zdela sporna: »Nenavadno bi bilo, če ob morebitnem koncu nekega daljšega obdobja ne bi povedali ničesar o delu občine.«
Sendelbah in Žvar sta po volitvah in tik pred začetkom konstitutivne seje novega mestnega sveta 4. decembra najprej mestnemu svetu, po zavrnitvi pa sodišču, predlagala, da volitve za župana MO Celje in glasovanje 18. novembra razveljavijo in odredijo nove volitve župana. Žvar in Ilc sta predlagala še, da razveljavijo tudi volitve v mestni svet.

Še pritožba na ESČP

Sendelbah je po prejemu sodbe za Delo povedal, da z njo Odprto Celje še ni doseglo dovolj, bodo pa zaradi odločitve sodišča v nadaljevanju lahko dokazovali, da so bile lokalne volitve v Celju zaradi nezakonite Šrotove promocije nepoštene. Do konca januarja se bodo zaradi zavrnitve kandidatur Odprtega Celja, in ker pred volitvami novembra ustavno sodišče njihovih pritožb ni vzelo v obravnavo, pritožili na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). »Nenavadno je, da se je novi mestni svet izrekel za nepristojnega za odločanje o porabi proračunskih sredstev za izdajo Mestnega časopisa na prvi dan volilne kampanje z reklamo o projektih, ki so bili v Celju izvedeni v zadnjih dvajsetih letih, ne pa samo od prejšnje številke časopisa. V časopisu ni bilo ničesar o težavah Celja in tudi o drugih kandidatih ne. Glasilo so napisali v kabinetu prejšnjega in sedanjega župana Šrota, natisnili so 20.550 izvodov, dobila so ga vsa gospodinjstva. Gotovo je to vplivalo na volilni izid za župana in mestni svet Celja,« je komentiral sodbo.

Gibanje nadaljuje kot društvo

Sendelbah je dodal, da to ni bila edina kršitev enakopravnosti v volilni kampanji. Spomnil je, da je Šrotova stranka CŽL najela prostore hiši v središču mesta, ki jo je nato občina kupila, da je CŽL v času predčasnega glasovanja volilno agitirala na stojnici pred upravno enoto, kamor so Celjani hodili glasovat, da je CŽL nepravilno oglaševala, celjska občinska volilna komisija, ki jo vodi Matevž Žugelj, pa predstavnikom Odprtega Celja ni dala nobenega zapisnika o zavrnitvi kandidatur, čeprav jim je to obljubila.« Gibanje občanov Odprto Celje, katerega listo za mestni svet je OVK Celje zavrnila, gibanju pa je le uspelo kandidirati Sendelbaha za župana, je bilo v sredo registrirano kot društvo. »Celjanom smo obljubili nadaljevanje svojega delovanja v dobro Celja in Celjanov. To smo dolžni tudi zaradi rezultata županskih volitev,« je dejal Sendelbah, ki je med šestimi Šrotovimi protikandidati novembra dobil največ oziroma nekaj več kot 18 odstotkov glasov.

Komentarji: