Posavski ne hrvaškim odpadkom v Vrbini

Slovenska zakonodaja ne omogoča skupnega odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov.
Fotografija: Nuklearna elektrarna Krško: v Krškem poleg odpadkov iz nuklearke (Nek) ne sprejmejo tudi odpadkov iz skladišča v Brinju pri Ljubljani in  iz skladišč na Hrvaškem. Foto Tomi Lombar
Odpri galerijo
Nuklearna elektrarna Krško: v Krškem poleg odpadkov iz nuklearke (Nek) ne sprejmejo tudi odpadkov iz skladišča v Brinju pri Ljubljani in  iz skladišč na Hrvaškem. Foto Tomi Lombar

Ljubljana – Koordinacijski odbor meddržavne komisije je v Krškem doživel hladen tuš: Posavci nasprotujejo reševanju skupnega odlaganja nizko- in srednjeradioaktivih odpadkov (NSRAO) v Vrbini, posebej sporno zanje je, da bi v Vrbini nastalo skupno odlagališče Slovenije in Hrvaške in da bi tu sosedi kopičili vse svoje NSRAO - poleg odpadkov iz krške nuklearke (Nek) tudi odpadke iz skladišča v Brinju pri Ljubljani in odpadke iz skladišč na Hrvaškem.
 
Občinski svet v Krškem se je sinoči v bistvu seznanil z izhodišči, ki jih je na zadnji seji v januarju predlagal koordinacijski odbor Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogodbe med slovensko in hrvaško vlado  o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nek, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Koordinacijski odbor je glede reševanja skupnega odlaganja NSRAO sicer sprejel štiri izhodišča.


Posebej sporni drugo in četrto načelo


Ko pravi župan Krškega Miran Stanko, je omenjeno drugo načelo, ki se nanaša na skupno odlaganje NSRAO, sporno, ker slovenska zakonodaja tega ne omogoča, pa tudi v postopku sprejema državnega prostorskega načrta je obveljalo stališče, da v odlagališču NSRAO ne sme biti odpadkov s Hrvaške. Opozoril je tudi na četrto načelo, po katerem morajo pri gradnji in obratovanju v skladu z devetim členom meddržavne pogodbe Nek enakovredno in enakopravno sodelovati slovenske in hrvaške organizacije. To načelo ni izvedljivo, poudarja Stanko, saj je vnaprejšnja, »polovična« delitev pri izbiri izvajalcev v nasprotju s slovenskim pravnim redom.

»Vnaprejšnja, »polovična« delitev pri izbiri izvajalcev je v nasprotju s slovenskim pravnim redom,« opozarja Miran Stanko, župan občine Krško. Foto Simona Fajfar
»Vnaprejšnja, »polovična« delitev pri izbiri izvajalcev je v nasprotju s slovenskim pravnim redom,« opozarja Miran Stanko, župan občine Krško. Foto Simona Fajfar


Spoštovani je treba sklepe meddržavne komisije


V Krškem nasprotujejo vsem državnim izhodiščem in od slovenskega dela meddržavne komisije ter od koordinacijskega odbora zahtevajo, da na vseh nadaljnjih pogajanjih o gradnji odlagališča NSRAO v Vrbini s hrvaško stranjo upoštevajo že sprejete odločitve na lokalni in državni ravni.  Postavili so tudi zahteve do ministrstva za infrastrukturo oziroma do Agencije za radioaktivne odpadke, in sicer, naj spoštujeta sklepe meddržavne komisije in najkasneje do maja izdelata veljavni program razgradnje Nek in odlaganja NSRAO ter izrabljenega jedrskega goriva. Pozabili pa niso niti na zavezo o izpolnjevanju in realizaciji protokolov in dogovorov, podpisanih zaradi umeščanja odlagališča NSRAO na območju občine Krško. Ti predstavljajo, kakor pravijo, pomemben lokalni interes in tudi pogoj občine Krško za pridobitev uporabnega dovoljenja za obratovanje odlagališča NSRAO.
 
Med omenjene protokole spadajo protokol o financiranju obnove gradu Šrajbarski turn, o informiranju javnosti in zagotavljanju sredstev za izgradnjo širokopasovnih omrežij v občini Krško zaradi umeščanja odlagališča NSRAO, o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in o zagotavljanju sredstev proračuna RS za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine Krško in o ureditvi medsebojnih odnosov pri nameravani izgradnji nove cestne povezave Krško – Brežice.
 
 

Komentarji: