Prva od sanacij je sanacija ministrstva

Ker 30 let niso vlagali, ni zadovoljivega protipoplavnega sistema, težave pa so tudi drugje.
Fotografija: Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak je uspešno prestal zaslišanje. FOTO: Blaž Samec/Delo
Odpri galerijo
Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak je uspešno prestal zaslišanje. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na ministrstvu za naravne vire in prostor (Mnvp) je premalo sposobnih ljudi, upokojenih ne nadomeščajo, zato niso sposobni opraviti vseh nalog, ki jih imajo, je opozoril kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak. Poslanci so na zaslišanju omenili, da malo manj kot 70 državnih prostorskih načrtov vodi pet do sedem ljudi. Ravno pospešitev umeščanja v prostor pa je glavna prednostna naloga ministrstva.

Novak se je predstavil kot inženir krajinske arhitekture, podiplomsko je študiral še prostorsko načrtovanje, kot največji uspeh pa je omenil, da je v prejšnjem sistemu gradbeno dovoljenje izdal še isti dan kot je nek kmet oddal vlogo zanj. Leta 1992 je v prvi vladi postal direktor urada za prostorsko načrtovanje, kjer so pripravili »obrat v Evropo«, celo za hitro progo z Italijo so se dogovorili, pa tudi sprejeli avtocestni načrt.

Zdaj bo prednostna naloga popoplavna obnova. »Izboljšati bomo morali sistem upravljanja z vodami,« pravi Novak, ki dodaja, da bo vodi treba dati prostor. V sanaciji, ki bo sledila tem zadnjim repom intervencijskih del, bo treba okrepiti nadzor nad izvajanjem del, pripraviti celovite načrte, pri čemer bodo sodelovale občine. Vodotoke bo še naprej upravljala država. Novak se strinja, da bo treba vodo zadrževati višje, vodotoke pa upravljati celovito. Za Savinjo bodo naredili celovito hidravlično študijo. Zelo se pozna, da na področju voda ni bilo pravega poudarka, zato je veliko denarja šlo v hidroelektrarne in druge projekte. Presenetilo pa ga je, da na področju urejanja voda nimamo niti tehničnih standardov niti specifikacij.

Vseh hiš ne bodo nadomeščali

Novak želi celovito prostorsko strategijo, ki bo zajela tudi vode. Nadomestiti bo treba 330 namestitev, 80 hiš bodo postavili na novo. Novak meni, da bo verjetno treba zgraditi polovico zdaj predvidenih objektov. Veliko ljudi bo našlo novo stanovanje samih, nekaj starejših bo vzelo denar in si našlo prostor v domu za starejše, nekateri pa bodo želeli graditi sami.

Državne prostorske načrte zdaj delamo 10, 15, tudi 20 let, kar je nesprejemljivo, meni Novak. Po njegovih izkušnjah se da s skupnimi sestanki na začetku projektov stvari reševati hitreje. Težava je v preskromnih ekipah, ki se s tem ukvarjajo. Poleg tega referenti ne odločajo, če nimajo zaslombe pri višjih uradnikih. Občine so prav tako prepuščene same sebi, ni več koordinatorjev. Novak meni, da je treba občinam podeliti pravico do predkupne pravice tudi na kmetijskih, ne le stavbnih zemljiščih.

image_alt
Z novim letom v Ljubljani dvanajst mesecev prometnih zastojev

Za velike zveri se bo posvetoval s stroko, začeli pa bodo tudi s programom zapiranja Premogovnika Velenje. Pri gradnji infrastrukture nastaja tudi veliko mineralnih surovin, ki bi jih lahko uporabili še kje drugje. Zavzel se je za manj birokracije, za več sodelovanja in gledanja prek meja posameznih strok. Novak zagovarja železnice, vse proge bi morale dopuščati hitrost 160 kilometrov na uro, prihodnje hitre železnice pa 250 kilometrov na uro.

Obnovljivi viri in jedrska energija

Kandidat za ministra ni naklonjen ukinjanju območij Nature 2000, ne nazadnje še Evropska komisija snuje direktivo o obnovi narave, podpira pa obnovljive vire energije, tudi gradnjo hidroelektrarne Mokrice. Preveril pa bo okoliščine načrta postavitve vetrnic na Pohorju in tudi črpalne hidroelektrarne Kozjak. Pripravo državnega prostorskega načrta za drugo jedrsko elektrarno bi pospešil, lokalna skupnost je temu projektu naklonjena.

image_alt
Pohorski upor proti vetrnicam

Novak se strinja, da bi bila škoda ob poplavah manjša, če bi upoštevali lastno zakonodajo in ne bi podlegli pritiskom investitorjev. Vendar poplavam sledijo suše in vročina, v prihodnje bo tako treba vodo tudi zadrževati, v mesta pa umestiti več zelenih sistemov in vetrovnih koridorjev.

Sodeloval je na dveh usklajevalnih sestankih za tretjo razvojno os, kjer so se državni sekretarji soočili z investitorjem in soglasodajalci. Izkazalo se je, da je investitor že dolgo vedel, da mora dopolniti hidrološko študijo, pa tega ni storil niti na več pozivov. Zato je projekt zastal.

Preberite še:

Komentarji: