Širitev gospodarske cone na Cikavi

Gospodarstvo: Mestna občina Novo mesto ureja že tretjo gospodarsko cono.
Fotografija: Približno 30 podjetnikov na Cikavi že deluje. FOTO: Simona Fajfar/Delo
Odpri galerijo
Približno 30 podjetnikov na Cikavi že deluje. FOTO: Simona Fajfar/Delo

Novo mesto – V mestni občini Novo mesto zadnja leta celovito urejajo infrastrukturo gospodarskih con, ki so bile pomanjkljivo opremljene. Leta 2017 so začeli urejati gospodarsko cono Na Brezovici, ki leži neposredno nad avtocestnima izvozoma za Novo mesto, leta 2018 gospodarsko cono Livada, letos pa nadaljujejo na Cikavi.

Po načrtih bo gospodarska cona Cikava obsegala sto hektarov. FOTO: Simona Fajfar/Delo
Po načrtih bo gospodarska cona Cikava obsegala sto hektarov. FOTO: Simona Fajfar/Delo


Mestna občina Novo mesto je novembra objavila javno naročilo za izbor projektantov, ki bodo pripravili načrt infrastrukture za gospodarsko cono Cikava. Na sedanjem okoli 42 hektarov velikem območju deluje več kot 30 podjetij, vendar naj bi območje s pomočjo nacionalnega razvojnega projekta razširili, tako da bi ta cona sčasoma dosegla površino 100 hektarov.
 

Prebivalci opozorili na hrup, smrad...


Pri pripravi prostorske dokumentacije so prebivalci Male Cikave in krajevne skupnosti Mali Slatnik, ki sicer širitvi gospodarske cone ne nasprotujejo, opozorili na hrup, smrad in povečan promet, ki so posledica gospodarskih dejavnosti, ter na pomanjkanje električne razsvetljave, problem padavinskih voda, neurejenost varnih šolskih poti in problem z upravljanjem zelenih površin.

Na občini so zato zagotovili spremembo namembnosti stavbnih zemljišč v obstoječi coni, na katerih so zdaj dopustne tudi centralne dejavnosti, le območje širitve ostaja namenjeno dejavnostim klasične gospodarske cone. Številne druge probleme, na katere opozarjajo prebivalci, pa naj bi odpravili med opremljanjem cone oziroma s prometnimi rešitvami, s katerimi se bo gospodarska cona navezala na dva priključka hitre ceste tretje razvojne osi, s priključkom Šentjernejska cesta in priključkom Osredek – Revoz.

Zbirni center Komunale Novo mesto bodo selili na lokacijo na Leskovcu. FOTO: Simona Fajfar/Delo
Zbirni center Komunale Novo mesto bodo selili na lokacijo na Leskovcu. FOTO: Simona Fajfar/Delo


»Ko bosta priključka izvedena, se bo promet po obstoječih cestah znotraj cone prerazporedil na nove priključke in na novo predvidene ceste v coni. Po zgraditvi hitre ceste tretje razvojne poti in prestrukturiranju dejavnosti v obstoječem delu gospodarske cone Cikava se bodo razmere bistveno izboljšale,« pravijo na mestni občini Novo mesto. Rešitev problemov, na katere opozarjajo krajani, pa bo tudi selitev Zbirnega centra Komunale Novo mesto na lokacijo na Leskovcu.
 

Avgusta začetek del


Zaradi urejanja kanalizacijskih vod oziroma tamkajšnjega potoka so strokovnjaki že pripravili hidrološko hidravlično študijo, ki je zdaj v sklepni fazi in bo pomemben del dokumentov, ki jih bodo morali upoštevati projektanti. Na občini računajo, da bo dokumentacija pripravljena do maja, takoj zatem bodo pripravili razpis za izbor izvajalca, tako da bi gradnjo oziroma opremljanje gospodarske cone Cikava začeli že avgusta.

Lani je mestna občina Novo mesto končala komunalno opremljanje gospodarske cone Livada, ki je nastala v objektih nekdanje vojašnice. V prvi fazi so uredili cestno omrežje, zgradili pločnike, postavili cestno razsvetljavo, zgradili kanalizacijo, vodovod in preostalo pomembno infrastrukturo. »Vrednost gradbene pogodbe za urejanje gospodarske cone Livada je skupaj z nepredvidenimi deli in z DDV 1,7 milijona evrov,« pravi novomeški župan Gregor Macedoni o naložbi, ki jo je sofinanciralo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zagotovilo je 1,5 milijona evrov za odkup zemljišč, gradnjo in storitve zunanjih izvajalcev.

Približno 30 podjetnikov na Cikavi že deluje. FOTO: Simona Fajfar/Delo
Približno 30 podjetnikov na Cikavi že deluje. FOTO: Simona Fajfar/Delo


Še pred tem, leta 2017, pa je občina uredila 30 hektarov veliko gospodarsko cono Na Brezovici. S skorajda 2,2 milijona evrov vredno naložbo so zagotovili vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje. Območje ima izvrstno strateško lokacijo, saj leži severno od državne ceste Karteljevo–Ločna, v bližini obeh priključkov Novega mesta na avtocesto Ljubljana–Obrežje in načrtovanega priključka tretje razvojne osi v smeri proti Beli krajini in je zasnovano tako, da predstavlja servisno območje tudi vsem ključnim podjetjem v mestu.

Komentarji: