Sporna vstopnina v Logarsko dolino

Občina Solčava ne bi smela pobirati takse za vstop vozil.
Fotografija: Logarska dolina FOTO: Marko Feist
Odpri galerijo
Logarska dolina FOTO: Marko Feist

Solčava – Za vozila je na začetku Logarske doline treba plačati vstopnino. A računsko sodišče v revizijskem poročilu o poslovanju Občine Solčava v letu 2015 ugotavlja, da občina za pobiranje komunalne takse za vstop v Krajinski park Logarska dolina nima pravne podlage. Katarina Prelesnik, županja občine s 512 prebivalci in z manj kot milijon evri proračuna, pravi, da bodo odnose z državo in lastniki zaščitene doline uredili.

Občina za pobiranje komunalne takse nima podlage v zakonu o financiranju občin ali v drugih predpisih. Pravil o vstopnini ni opredelila, z družbo Logarska dolina, ki je imela koncesijo za upravljanje doline, pa se ni dogovorila za razporeditev prihodkov od vstopnine. Predlog je družba pripravila, a ga občinski svet ni potrdil. Občina tudi ni opravljala nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe in nad namensko porabo vstopnine, ugotavlja računsko sodišče, ki je občini za poslovanje v letu 2015 izreklo negativno mnenje.

Družbi Logarska dolina so revizorji izrekli mnenje s pridržkom, ker je plan aktivnosti za leto 2015 pripravila prepozno, ker občine ni pravočasno obvestila o prihodkih od vstopnin in pripravila poročila o porabljenih prihodkih od vstopnine v letu 2015.
Računsko sodišče je podjetju očitalo še, da so vstopnino zaračunavali voznikom avtodomov, čeprav to ni bilo določeno v planu aktivnosti. V letu 2015 so vozilom zaračunali za 120.523 evrov vstopnin v Logarsko dolino, pri čemer je bilo zaslužka od avtodomov le 450 evrov.


 

Županja upa na najboljše


Županja Katarina Prelesnik pravi, da so še pred revizijo decembra 2015 podjetju Logarska dolina odpovedali koncesijo, veljati pa je prenehala decembra 2016. Kot pravi, so se za to odločili, ker podjetje občini ni pravočasno poročalo o porabi vstopnine. »Doslej mi nihče ni pojasnil, da moramo z vlado skleniti pogodbo o prenosu upravljavske pravice. Pred mesecem dni smo jim poslali predlog, da nam krajinski park dajo v upravljanje,« je dejala županja, ki pravi, da se počutijo odgovorne, ker stvari niso potekale po predpisih, a da bodo to uredili.

Že aprila 2016, pred iztekom odpovedane koncesije, so se s podjetjem dogovorili, da bo občina pripravila predlog za razdelitev polovice vstopnine, da se bo županja z MOP posvetovala o novi uredbi za upravljanje, občina pa da bo posodobila odlok o upravljanju. Kot pravi, je do takrat nihče ni opozoril, da takse brez pogodbe z vlado ne smejo pobirati, čeprav, kot je spomnil Avgust Lenar, direktor podjetja Logarska dolina od leta 1992 do 2010, sta aktivnosti v parku vsa leta nadzorovala MOP in zavod za varstvo narave.

Po odpovedi koncesije se je 23 lastnikov podjetja Logarska dolina, v večini lastnikov zemljišč, odločilo za likvidacijo družbe. Likvidacijski upravitelj je bil zadnji direktor Marko Lenarčič. Kot pojasnjujejo ustanovitelji družbe, so se za vstopnino odločili, da so zmanjšali pretiran obisk občutljivega okolja in da so lahko z zaslužkom urejali dolino. A Lenar dvomi, da bi lahko občina vstopnino pobirala brez soglasja lastnikov. Prelesnikova pravi, da se zaveda, da jih težavni del dogovorov, če jim bo vlada prepustila upravljanje, še čaka: »Pogodbe moramo skleniti z vlado in z lastniki. Čutim podporo, seveda ne od vseh.«


 

Ne po predpisih, a nujno


Je bilo torej doslej pobiranje vstopnine nezakonito, še posebno od lani, ko je to prevzela občina? »Ne vem, bilo pa je nujno. Doline nismo mogli prepustiti propadanju, saj država vanjo ne vlaga. Prevzeli smo upravljanje in nadaljevali pobiranje komunalne takse oziroma vstopnine za vozila med aprilom in oktobrom; to počnemo tudi letos, zaposlene imamo študente. Redarja iz družbe Logarska dolina smo zaposlili v režijskem obratu, takso zbiramo na posebni proračunski postavki, imamo odbor za upravljanje teh sredstev in doline,« pravi Katarina Prelesnik.

Komentarji: