Stepišnikovi orodjarni vse, občanom najraje nič

Mestna občina Celje v 18 letih ni spremenila namembnosti stanovanj v Delavski ulici, kjer stanovalci živijo nemogoče življenje v hrupu.
Fotografija: Orodjarna je s šotoroma (zgoraj), ki ju je na črno postavila pred dvema letoma, stanovalcem Delavske 16 in 18 (slikano z najvišjega nadstropja) vzela še park. Inšpektor je aprila 2016 izdal odločbo, da je treba šotora odstraniti, a je izvršba odložena do 8. avgusta 2022. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Odpri galerijo
Orodjarna je s šotoroma (zgoraj), ki ju je na črno postavila pred dvema letoma, stanovalcem Delavske 16 in 18 (slikano z najvišjega nadstropja) vzela še park. Inšpektor je aprila 2016 izdal odločbo, da je treba šotora odstraniti, a je izvršba odložena do 8. avgusta 2022. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Dva povabljena od devetdesetih stanovalcev bloka na Delavski 16 in 18 sta s sestanka s predstavnikoma občine, županom Bojanom Šrotom, ter Emo Orodjarne, njenim prokuristom in nekdanjim gospodarskim ministrom Stankom Stepišnikom, prišla razočarana. Eden od stanovalcev opozarja, da morajo problem stavbe, ki se bo zaradi hrupa in tresljajev iz orodjarne enkrat zrušila, rešiti za vse stanovalce hkrati.

Štefan Plavčak pravi, da občino že osem let opozarjajo na problem industrije, ki je iz njih naredila živčne razvaline: »Leta 2010 so povečali zmogljivost in orodjarna ima čedalje močnejše stiskalnice. Gre za grozljiv hrup in močne tresljaje! Ko so bili na obisku znanci iz Avstrije, so bili prepričani, da je potres!« Podobno pravi soseda Mirjana, ki v hiši stanuje že 30 let: »Pokrov od štedilnika se kar sam zapre, kozarci žvenketajo, tudi elementi so se povesili. Niti spati si ne upam več.«

Stanovalci so zaradi hrupa obupani, trdijo, da se stavba tako trese, da so nastale hude razpoke v hiši. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Stanovalci so zaradi hrupa obupani, trdijo, da se stavba tako trese, da so nastale hude razpoke v hiši. FOTO: Špela Kuralt/Delo


Stanovalci so se obrnili na vse možne institucije. Brez uspeha. Meritve hrupa, ki jih je za inšpekcijo opravila družba Kova, naj ne bi pokazale nobenih preseženih vrednosti. Meritve, ki jih je aprila po naročilu stanovalcev opravila družba SiEKO, pa so pokazale »preseganje mejne vrednosti kazalca hrupa, ki ga povzroča naprava, za III. območje varstva pred hrupom«. Gre za območje stanovanj. Če bi upoštevali območje za proizvodnjo, mejne vrednosti ne bi bile presežene. Stavba z 42 stanovanji, v katerih živi 90 stanovalcev, je v industrijski coni.

Zamolčani občani

Župan Šrot se je leta 2000 podpisal pod odlok, ki je predvidel rešitev: »Za stanovanjske objekte, ki zaradi neposredne bližine poslovnih dejavnosti in prometnic nimajo zagotovljenih minimalnih razmer bivanja, so predvidene spremembe namembnosti v poslovne dejavnosti ali rušitev in gradnja novih poslovnih objektov.« Osemnajst let kasneje se to še ni zgodilo. Je pa Šrot decembra 2016 podpisal sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki ureja prav ta del Celja in katerega pobudnica in plačnica je zaradi svoje predvidene širitve Emo Orodjarna.

Pogled z najvišjega nadstropja stavbe na enega od šotorov orodjarne, z orodjarno takoj za šotorom. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Pogled z najvišjega nadstropja stavbe na enega od šotorov orodjarne, z orodjarno takoj za šotorom. FOTO: Špela Kuralt/Delo


Ker je območje del gospodarske cone, stanovanjski objekti pa so bili predvideni za rušenje oziroma za poslovno dejavnost, ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ni zahtevalo celovite presoje vplivov na okolje. MOP je v enem od dopisov zapisalo, da je občina okoliščine, da v bližnjem bloku živi 90 ljudi, »predstavila nepopolno«, čeprav je zanje vedela. Danes pa vztrajajo pri odločitvi, da presoja vplivov na okolje ni potrebna: »V postopku izdaje odločbe je z mnenjem sodelovalo tudi ministrstvo za zdravje, ki je ocenilo, da plan verjetno ne bo imel pomembnih negativnih vplivov na varovanje zdravja ljudi. Prav tako ni mogoče obnoviti postopka celovite presoje vplivov na okolje zaradi dejstva, da občina ni upoštevala/izpeljala odloka.«

»Delajo vse za orodjarno«

Z občine nam na včeraj zastavljena vprašanja niso odgovorili. Iz zapisnika sestanka je znano le, da bo nov sestanek v enem mesecu, v tem času pa morajo stanovalci pripraviti seznam lastnikov, ciljne cene stanovanj ter soglasje k prodaji oziroma menjavi stanovanja. Plavčak je povedal, da so pogoji orodjarne zahtevnejši: »Stoodstotno strinjanje etažnih lastnikov z odkupom, izbris spomeniškega varstva [stavba sodi med profano stavbno dediščino], vsa etažna lastnina mora biti brez obremenitev.« Ne verjame, da bo orodjarna odkupila vsa stanovanja: »Stepišnik je rekel, da bi odkupili od enega do dve stanovanji na leto. To bi torej reševali od 21 do 42 let! Občini svetujemo, da sprejetje odloka prestavi za 21 do 42 let.«
Stanko Stepišnik, solastnik Corda - Orodjarne, ki je lastnica Emo Orodjarne, kjer je Stepišnik prokurist, je bil slabo leto gospodarski minister v vladi Alenke Bratušek. Odstopil je zaradi očitkov o konfliktu interesov pri podeljevanju državnih subvencij
Stanko Stepišnik, solastnik Corda - Orodjarne, ki je lastnica Emo Orodjarne, kjer je Stepišnik prokurist, je bil slabo leto gospodarski minister v vladi Alenke Bratušek. Odstopil je zaradi očitkov o konfliktu interesov pri podeljevanju državnih subvencij


Stepišnik se na naše klice včeraj ni odzval, niti na sporočila SMS. Plavčak pravi, da bo vztrajal: »Ne gre več toliko za stanovanje, ampak za resnico in pravico.« Stanovalci so prepričani, da so jih pustili na cedilu. Ostali so tudi brez parka, potem ko je pred dvema letoma Corda – Orodjarna, stoodstotna lastnica Emo Orodjarne, le nekaj metrov od hiše postavila šotora. Brez dovoljenj. Gradbeni inšpektor je aprila 2016 izdal odločbo, da je treba šotora odstraniti, skupaj z utrjeno nosilno asfaltno podlago, izvršba je odložena do 8. avgusta 2022.

Štefan Plavčak pred hišo, ki sodi med profano stavbno dediščino, šotora orodjarne sta nekaj metrov stran, hrup iz orodjarne pa je po navedbah stanovalcev prisoten ves čas. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Štefan Plavčak pred hišo, ki sodi med profano stavbno dediščino, šotora orodjarne sta nekaj metrov stran, hrup iz orodjarne pa je po navedbah stanovalcev prisoten ves čas. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Plavčak je zgrožen: »Do takrat bodo lahko sprejeli že nov odlok in bo spet vse v redu. Vsi ves čas delujejo v prid orodjarni, vsi so povezani. Najbolj apeliramo na občino, da reši situacijo, saj so oni krivi, da je stanje tako, kot je.«

Komentarji: