Z novim daljnovodom do boljše oskrbe z elektriko

Pridobitev bo rešila težave industrijskih odjemalcev. V številnih gospodinjstvih v Mežiški dolini ne bo več težav.
Fotografija: Zaradi delovanja velikih industrijskih odjemalcev električne energije je kakovost oskrbe v Mežiški dolini slabša. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Zaradi delovanja velikih industrijskih odjemalcev električne energije je kakovost oskrbe v Mežiški dolini slabša. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Družba Eles namerava na območju občine Ravne na Koroškem zgraditi 3,2 kilometra dolg dvosistemski 220-kilovoltni daljnovod, ki bo priključen na obstoječi mednarodni daljnovod Podlog–Obersielach. Z njim bodo zagotovili večjo zanesljivost ter razpoložljivost dobave električne energije velikim industrijskim odjemalcem na tem območju (družbe skupine Sij, podjetje Tab), pa tudi manjšim, gospodinjskim odjemalcem. Naložba je vredna 16 milijonov evrov.

V Elesu so pojasnili, da se Mežiška dolina napaja enostransko iz smeri Dravograda, kar prinaša tveganja za zanesljivost napajanja z električno energijo. »Kakovost električne energije je zaradi tega in zaradi delovanja močnih industrijskih odjemalcev, kot so elektropeči, na tem območju slabša, podobno kot tudi marsikje drugje v Sloveniji,« pravijo v Elesu.

Gradnja novega daljnovoda naj bi se začela leta 2025 ali leto kasneje, trajala pa bo 18 mesecev do dve leti. Daljnovod bi lahko zgradili tudi prej, ne pa tudi razdelilne transformatorske postaje, ki bo stala znotraj kompleksa družbe Sij Metal Ravne.

V Elesu upajo, da bo državni prostorski načrt za projekt sprejet do konca letošnjega poletja. Pobudo zanj so na ministrstvu za okolje in prostor dali že leta 2015, kjer so pojasnili, da je postopek v fazi pridobivanja drugih mnenj nosilcev urejanja prostora. Rok za oddajo mnenj se izteče konec maja. Po pridobitvi in uskladitvi mnenj bo ministrstvo pripravilo gradivo za obravnavo in sprejetje uredbe o državnem prostorskem načrtu na vladi.

Težave s priklopom javne razsvetljave

»Po sprejetju DPN se bodo začele priprave na gradnjo, ki obsegajo pridobitev pravice graditi, izdelave projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo razpisov za opremo in izvedbo,« so povedali na Elesu. To bo prva faza naložbe, ki bo Eles stala okoli 16 milijonov evrov. Druga faza pa je odvisna od razvojnih potreb območja, ki sem jim bo Eles prilagajal.

Čeprav bodo največ koristi od naložbe imele velike gospodarske družbe, kot so podjetja iz skupine Sij in mežiška Tovarna akumulatorskih baterij, bo cel sistem izboljšan tudi za druge odjemalce. V Črni na Koroškem na primer je imela občina doslej vedno problem, ko je želela v omrežje priklopiti novo javno razsvetljavo. »Problem oskrbe z električno energijo se je pojavil tudi, ko smo želeli v Bistri urediti zasneževanje tekaške proge, da ne izgubljam besed o težavah, ki jih imajo z oskrbo z električno energijo gospodinjski odjemalci v naših zaselkih,« je povedala črnjanska župana Romana Lesjak.

Civilna iniciativa Zelene Ravne je bila do projekta kritična. Opozarjali so, da bo na eni strani daljnovoda šolski center in vrtec, na drugi pa naselje stanovanjskih hiš in da trasa posega v naravno okolje, še posebej območje Navrškega vrha (ta trasa je bila med desetimi izbrana kot najustreznejša). Občina Ravne na Koroškem je zato naročila študijo negativnih vplivov daljnovoda na okolje. Kmalu jo bo obravnaval občinski svet. Župan Raven na Koroškem Tomaž Rožen pravi, da bodo po naložbi odpravljene motnje pri gospodinjskih odjemalcih v občini, do katerih prihaja v času visokega odjema električne energije v družbah Sij.

V projekt sta poleg Elesa vključena tudi Petrol Energetika in Sij Metal Ravne.

Preberite še:

Komentarji: