Zdravniki naj se pri pritožbah izpostavijo

Anonimke: Svet za izobraževanje jih ne bo več obravnaval. Mladi zdravniki nočejo pometanja težav pod preprogo.
Fotografija: Še posebej specializanti so v šibkejši vlogi in lahko z neanonimno prijavo kršitev tvegajo nadaljnjo karierno pot. Foto Blaž Samec
Odpri galerijo
Še posebej specializanti so v šibkejši vlogi in lahko z neanonimno prijavo kršitev tvegajo nadaljnjo karierno pot. Foto Blaž Samec

Svet za izobraževanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije ne bo več obravnaval anonimnih pritožb. To pomeni, da se bodo morali nezadovoljni zdravniki in zobozdravniki, pri čemer so izpostavljeni predvsem mladi, ki se prebijajo do poklica ali specializacije, izpostaviti z imenom in priimkom, če se bodo želeli na primer pritožiti nad ravnanjem svojih nadrejenih. Ker se jim lahko zaradi tega marsikje zaprejo vrata, je odločitev sveta presenetljiva.

Dogajalo se je že, da so mladi zdravniki, ki so se izpostavili in javno opozorili na probleme ali povedali o določenem dogodku resnico, ki je pomenila škodo za odgovorne, utrpeli posledice.

Zato večina ob težavah raje zatisne oči in molči, nekateri pa vendarle zberejo pogum in se oglasijo v anonimnih pritožbah. Te možnosti pa po novem ne bo več.

»Ker je bilo v zadnjem obdobju na Svet za izobraževanje zdravnikov naslovljenih kar nekaj anonimnih pritožb, je svet na aprilski seji sprejel sklep, da anonimnih pritožb ne bo obravnaval. Ob tem je zavzel stališče, da anonimnost zdravnikov v kateremkoli postopku ni na mestu, saj zdravnike odlikuje visoka stopnja profesionalizma, ki vključuje tudi sposobnost soočenja različnih mnenj, pri čemer je v vsakem pritožbenem postopku treba dati možnost seznanitve in izjasnitve obema stranema. V primeru prejetih anonimnih pritožb se svet tako ne more ustrezno odzvati, saj med drugim pri reševanju morebitnih problematik ne razpolaga niti z informacijo o tem, komu in na kateri naslov se posreduje prošnja za dodatno razjasnitev, dopolnitev, odgovor oziroma informacija o zaključku obravnave pritožbe. Svet je sprejel še stališče, da v primerih, kjer bi se anonimnost pritožnika resnično izkazala za potrebno, imena pritožnikov ne bodo razkrita,« piše v obvestilu, objavljenem na spletni strani Zdravniške zbornice.

In koliko pritožb so prejeli, da so se odločili za tak korak? V zadnjem mandatu zbornice, torej dobrem letu, so prejeli tri. Nanašale so se na medsebojne odnose in organizacijo dela. V prvi so zagotovili anonimnost prijaviteljev ter z osebnimi srečanji in veliko truda zadevo uspešno rešili. Dveh pritožb niso mogli raziskati, ker zaradi anonimnosti prijavitelja ni bilo mogoče ponuditi pomoči članom oziroma odgovoriti na prijavo.

Poudarili so, da bodo ne glede na sklep vsak prejeti zapis (tudi anonimni) še vedno skrbno proučili in poskušali preveriti verodostojnost zapisanega.

Za vzpostavitev zaupnika

Mladi zdravniki, ki so kdaj sodelovali v komisiji za pritožbe, so potrdili, da so anonimne prijave prinašale precej sitnosti in zmede, saj ni bilo naslovnika, na katerega bi se lahko obrnili za dodatne informacije, porajali pa so se tudi dvomi o pristnosti nekaterih anonimk.

Ob tem so opozorili, da je njihova nedavna anketa, o kateri smo poročali tudi v Delu, razkrila zelo pogosto kršenje osnovnih delavskih pravic mladih zdravnikov, slabe odnose in pogost mobing v timih. Še posebej specializanti so v šibkejši vlogi in ob morebitnih osebnih zamerah z neanonimno prijavo kršitev tvegajo nadaljnjo karierno pot. »Kar si najmanj želimo, je pometanje težav pod preprogo, saj se glede na rezultate ankete to že tako ali tako prepogosto dogaja.«

Zato bi se Mladim zdravnikom zdelo smiselno na zbornici vzpostaviti inštitut zaupnika, preko katerega bi potekala komunikacija s prijaviteljem. Ta bi svojo identiteto razkril samo zaupni osebi, postopki pa bi bili anonimni. Ta predlog bodo posredovali tudi vodstvu zbornice.

Kontradiktoren sklep

O tem, da bi potrebovali zaupnika, je Zdenka Čebašek Travnik, prejšnja predsednica Zdravniške zbornice, pisala že leta 2016 v knjigi Stebri zdravništva.

Stališče Sveta za izobraževanje zdravnikov je po njeni oceni problematično, saj ne upošteva elementa moči, ki je izrazito na strani kritiziranih izvajalcev. Po njenem mnenju bi morali iti v nasprotno smer: »Sprejeti bi morali spremembe poslovnika, ki bi ravno na področju usposabljanja zdravnikov in zobozdravnikov izrecno dovolil obravnavo anonimnih pritožb in sprejel tudi način prijave anonimk – da ostane možnost povratne informacije.«

Zdaj je v poslovniku o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov navedeno, da se anonimne pritožbe in vloge ne obravnavajo, razen če pristojni odbor oceni, da je to potrebno.

Preberite še:

Komentarji: