Župan Ankarana: Opozicija dela za Koper

Ankaranski občinski svetniki zaradi medsebojnih nesoglasij niso podprli sklepa o delitvi premoženja z Mestno občino Koper.
Fotografija: Ankaranska opozicija je bojkotirala četrtkovo sejo občinskega sveta. FOTO: Občina Ankaran
Odpri galerijo
Ankaranska opozicija je bojkotirala četrtkovo sejo občinskega sveta. FOTO: Občina Ankaran

V ankaranskem občinskem svetu so razmere dosegle vrelišče: župan Gregor Strmčnik je opozicijo, ki je obstruirala sejo in s tem preprečila sprejem sklepa o delitvi premoženja z mestno občino Koper, označil, da odkrito deluje v korist sosednje občine. Opozicija pa županu očita samovoljnost in nepripravljenost na sodelovanje.

Ankaranski župan Gregor Strmčnik ima zdaj odprti najmanj dve fronti. Prva je nasprotovanje Mestni občini Koper, ki je na svojo pest sprejela sklep o delitvi premoženja med občinama, in zaradi česar ji je napovedal izpodbojno tožbo. Gre za premoženje, ki si ga občini morata razdeliti na osnovi razdružitve, potem ko je ustavno sodišče pred dvanajstimi leti ustanovilo samostojno občino Ankaran. Druga fronta pa se županu dogaja v domačem Ankaranu, kjer opozicija zahteva večjo vključenost pri vodenju občine.

Opozicijski očitki županu

»Župan že od marca sistematično ignorira naši skupini v okviru pristojnosti, ki jih kot člani občinskega sveta imamo,« sta poudarila Breda Krašna in Aleksander Pahor, predstavnika klubov opozicijskih občinskih svetnikov Gibanja Svoboda in Vsi smo Ankaran. Omenila sta, da - kljub njihovim večkratnim pobudam - župan še ni sklical kolegija, na katerem bi lahko predhodno obravnavali teme, ki so uvrščene na dnevni red občinskega sveta. »Na naša vprašanja in pobude, ki jih postavljamo na sejah, župan odgovarja pavšalno in selektivno. Večine perečih tem sploh ne obravnava,« omenjata predstavnika opozicije in dodajta, da so se v zvezi s tem obrnili tudi na ministrstvo za javno upravo. Poleg tega naj bi se župan vmešaval v delo nadzornega obora občine in onemogočal njegovo delo.

Očitala sta mu tudi, da dnevni red zadnje seje ni vseboval zapisnika prejšnje seje in ni imel točke vprašanj in pobud občinskih svetnikov. Po njunem mnenju se samovolja župana in njegove skupine stopnjuje. »Predlog sklepa o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjskopravnih razmerij z Mestno občino Koper je več mesecev pripravljala številčna delovna skupina, o kateri ni bil obveščen in niti vanjo povabljen nihče od naših svetnikov,« sta zatrdila.

Kot je za Delo posebej povedala Breda Krašna, pa bojkot opozicije ne pomeni, da pri vprašanju delitvene bilance s koprsko občino ne bi podpirali interesa Ankarana. Podčrtala je, da so na junijski občinski seji podprli županov predlog, da Občina Ankaran proti Mestni občini Koper sproži izpodbojno tožbo zaradi enostranskega odloka.

Župan vrača opoziciji

»Občina Ankaran zavrača vse očitke o ignoriranju pobud in predlogov opozicijskih skupin Gibanje Svoboda in Vsi smo Ankaran ter da niso bili povabljeni k sooblikovanju pri pripravi vsebine sklepa, kot tudi to, da niso imeli možnosti podrobne seznanitve s predmetno vsebino,« sta se na očitke odzvala podžupanja Barbara Švagelj in župan Strmčnik. Kot sta pristavila, je bilo nesodelovanje opozicije pri obravnavi občinskega gradiva načrtovano, saj je bil bojkot seje »izpeljan zavestno, dogovorno in istočasno«.

Sodelovanje istrskih županov, ki so ga zastavili v prejšnjem mandatu, se je zaradi nerešenih premoženjskih razmerij med Koprom in Ankaranom skrhalo. Župana Aleš Bržan in Gregor Strmčnik sta prva z leve.
Sodelovanje istrskih županov, ki so ga zastavili v prejšnjem mandatu, se je zaradi nerešenih premoženjskih razmerij med Koprom in Ankaranom skrhalo. Župana Aleš Bržan in Gregor Strmčnik sta prva z leve.

Pojasnila sta, da je občinski svet ankaranske občine soglasno pooblastil župana, da sproži ustavni spor, kar je tudi storil. Predlog ankaranskega sklepa pa svetniki zaradi obstrukcije niso potrdili, saj niso bili sklepčni Župan in podžupanja sta še izpostavila, da so predstavnico liste Vsi smo Ankaran Majo Prodan Jurič - kot pravnico – povabili na delavnico glede besedila sklepa, a kljub prvotni potrditvi prihoda, nato nanjo ni prišla. Besedilo pa so predhodno potrdili tudi v okviru odbora za pravne zadeve, kjer sta članici tudi Prodan Jurič in Breda Krašna. Prav tako pa so imeli vsi svetniki možnost, da bi se tri dni pred sejo lahko o predlaganem besedilu posvetovali tako z županom kot z občinsko pravno službo.

Glede tega, da dnevni red seje ni vseboval zapisnika prejšnje seje in ni imel točke vprašanj in pobud občinskih svetnikov, pa sta Strmčnik in Barbara Švagelj dejala, da je bila seja sklicana izključno zaradi delitvene bilance (poleg tega pa še potrditve nadomestnega mandata občinski svetnici).

Preberite še:

Komentarji: