Blaž Jakič novi član uprave Zavarovalnice Triglav


»V sklopu obravnave korporativnega upravljanja zavarovalnice je nadzorni svet Zavarovalnice Triglav na svoji seji 17. 10. 2022 soglašal s predlogom predsednika uprave o imenovanju Blaža Jakiča za novega člana uprave in s sporazumom o prenehanju mandata člana uprave Davidu Benedeku, ki začne veljati z 31. 12. 2022,« so sporočili iz Triglava.

Nov član uprave Blaž Jakič je imenovan za mandatno obdobje petih let, sklep pa bo začel veljati z izpolnitvijo odložnih pogojev, med drugim s pridobitvijo dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave.

Blaž Jakič deluje v Skupini Triglav že 12 let, in sicer sprva v matični družbi, pred šestimi leti pa je svoje izkušnje in znanje prenesel v srbsko odvisno družbo Triglav Osiguranje, Beograd, kjer opravlja funkcijo člana izvršnega odbora družbe.

Več iz te teme:

Komentarji: