Bogdan Gabrovec na vlado naslovil predlog za pomoč športu skozi davke (VIDEO)

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec še enkrat pozval vlado na pomoč slovenskemu športu.
Fotografija: Bogdan Gabrovec je izpostavil več predlogov za pomoč slovenskemu športu, poudarek pa je dal na davčno področje. FOTO: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Bogdan Gabrovec je izpostavil več predlogov za pomoč slovenskemu športu, poudarek pa je dal na davčno področje. FOTO: Jože Suhadolnik

Vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je predstavilo nabor ukrepov, s katerimi želi pomagati športu, ki ga je aktualna kriza po izbruhu koronavirusa prizadela nemara najmočneje med vsemi panogami v državi. Slovensko politiki je nagovoril tudi predsednik OKS Bogdan Gabrovec, pobudo OKS pa v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Šport kot eden izmed pomembnejših družbenih podsistemov prinaša številne nezanemarljive pozitivne učinke za državo in družbo. Zaradi svoje interdisciplinarnosti je prepleten z mnogimi družbenimi (pod)sistemi. Družbena vloga športa temelji na znanstveno dokazanem vplivu na zdravje –  tako telesno kot duševno in družbeno – socializaciji in povezanosti ljudi, promociji Slovenije in gospodarstva. Šport ima pomembno vlogo pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti. Predvsem pa krepi nacionalno identiteto. Epidemija COVID-19 in sprejeti omejevalni ukrepi, ki jih podpiramo, so močno vplivali tako na gospodarstvo, kot tudi na delovanje športnih društev in zvez. Z odpovedjo svojih aktivnosti in dogodkov s(m)o športne organizacije utrpele hude finančne posledice, ki ogrožajo tudi prihodnje delovanje. Podjetja pa so postavljena pred izzive konsolidacije svojega poslovanja.


 
Zato smo danes, v sredo 8. 4. 2020,  na OKS – ZŠZ organizirali spletno konferenco »Iniciativa OKS - ZŠZ za pripravo interventnih ukrepov v podporo ohranjanja sponzorstev v športu«, na kateri so sodelovali predstavniki velike večine sponzorjev slovenskega športa in predstavniki športnih klubov in zvez.
 
Veseli nas dejstvo, da sponzorji slovenskega športa v izhodiščih niso naklonjeni zmanjševanju sponzorstev in donacij ter poudarjajo tako družbeno odgovornost kot dolgoročna partnerstva skozi šport. Obenem podpirajo predloge predlaganih ukrepov OKS –​ ZŠZ za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije saj se zavedajo velike težave likvidnosti športnih organizacij. Je pa dejstvo, da so se znašli v težki gospodarski situaciji in se bodo v svojem razmišljanju prisiljeni prilagajati dejanskemu gospodarskemu stanju. Tudi zato so predlagani ukrepi za normalizacijo delovanja športa po končani pandemiji ključnega pomena in zelo smiselni. Morda bi veljalo pogledati v soseščino in, sorazmerno naši situaciji, priskočiti na pomoč. Naj omenimo pristop Avstrije in Švice, ki sta že napovedali neposredno pomoč športu, vsaka s po nekaj 100 milijonov evrov.

Slovenski šport sodi med najbolj prizadeta gospodarska področja zavoljo pojava koronavirusa, česar se zaveda tudi predsednik OKS Bogdan Gabrovec. FOTO: Leon Vidic
Slovenski šport sodi med najbolj prizadeta gospodarska področja zavoljo pojava koronavirusa, česar se zaveda tudi predsednik OKS Bogdan Gabrovec. FOTO: Leon Vidic

 
Iz OKS – ZŠZ smo določene predloge ukrepov že posredovali, dodajamo jim nove. Apeliramo, da se jih temeljito prouči in ustrezno umesti med interventne ukrepe.
 
 1. Takojšnje izplačilo avansa namenskih proračunskih sredstev za šport na lokalni in državni ravni, ki so bila že pred epidemijo namenjena za izvajalce letnega programa športa ter poenostavitev postopkov v zvezi s pridobitvijo teh sredstev.
 2. Začasno plačilo večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine v  športnih društvih za otroke od 6 do 16 leta
Ekonomske posledice epidemije bodo znatno občutili tudi  družinski proračuni. Ker šport temelji na znanstveno dokazanem vplivu na zdravje –  tako telesno kot duševno in družbeno – socializacijo in povezanost ljudi, je potrebno spodbuditi starše, da ne bodo varčevali na račun mesečnih vadnin v športnih društvih in posledično na zdravju otrok. Predlagamo namensko finančno podporo družinam oz. posameznikom v višini 75%-100% zneska cene vadnin (cca. 30-50 EUR), ki so jo plačevali pred prekinitvijo aktivnosti. Ukrep bi veljal 18 mesecev po koncu epidemije, podatke in realizacijo bi zagotovile lokalne skupnosti.
 
 1. Posebna državna finančna pomoč za športne organizacije v višini izpada dokazljivih prihodkov zaradi odpovedi aktivnosti.
Športne organizacije bodo zaradi prepovedi izvajanja aktivnosti imele ocenjeno vrednost izpada več kot 25.500.000€ prihodkov, ki jih tudi po koncu epidemije ne bo mogoče nadomestiti. Način razdelitve in pogoje določi resorno ministrstvo s soglasjem Strokovnega sveta RS za šport.
 
 1. Povračilo nastalih stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev.


Pobuda za višji delež davčno priznanih donacij 


Stroški, ki so že nastali zaradi priprave oziroma organizacije velike mednarodne športne prireditve ustreznega ranga, ki je bila odpovedana zaradi sprejetih ukrepov za preprečitev širjenja epidemije COVID-19, krije država. Upravičenec mora za povračilo predložiti dokazila o plačanih stroških.
 
 1. Oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 in 2021 za prejemnika sponzorstva za SKD dejavnost 93.120 (dejavnost športnih klubov) in 93.190 (druge športne dejavnosti). Prav tako naj bodo odhodki pri dajalcu sponzorstva davčno priznani v višini 3-kratnika danega sponzorstva.
 2. Višji delež davčno priznanih donacij (doslej 0,3% obdavčljivih prihodkov) v višini 5% obdavčljivih prihodkov v letih 2020 in 2021. 
 3. Zvišanje deleža dohodnine, ki ga zavezanec za dohodnino lahko nameni za donacije (iz 0,5% na 1% odmerjene dohodnine). 
 
 1. Kritje stroškov varovanja policije za dodatne športne prireditve v določenem obdobju po koncu epidemije.
Že po trenutnem Zakonu o športu se določenim velikim športnim prireditvam omogoča varovanje policije, ki ga zagotovi država. Z ukrepom se zniža strošek organizacije športnih prireditev, kar bi neposredno pomagalo športnim organizacijam, ki organizirajo prireditve, da bodo lahko poslovale in vzpostavile normalno delovanje po koncu epidemije. Kriterije za izbor upravičenih športnih prireditev sprejme Strokovni svetu Vlade RS za šport.
 
 1. Kritje stroškov zdravstvene oskrbe na športnih prireditvah v določenem obdobju po koncu epidemije.


Aktualna tudi ukinitev zakona o davku od srečk


Podobno kot varovanje prireditve tudi zagotavljanje zdravstvene oskrbe na športnih prireditvah predstavlja strošek organizatorjem. Z ukrepom se zniža strošek organizacije športnih prireditev, kar bi neposredno pomagalo športnim organizacijam, ki organizirajo prireditve, da bodo lahko poslovale in vzpostavile normalno delovanje po koncu epidemije. Kriterije za izbor upravičenih športnih prireditev sprejme Strokovni svetu Vlade RS za šport.
 
 1. Ukinitev Zakona o davku od srečk z namenom zagotavljanja več sredstev Fundaciji za šport ali namenitev dela proračunskih sredstev zbranih iz naslova davka od srečk neposredno za športne organizacije preko razpisa Fundacije za šport.
Sredstva Fundacije za šport se bodo v letu 2021 iz naslova iger na srečo znatno zmanjšala, saj je odpoved športnih tekmovanj povzročila tudi bistveno zmanjšanje stavnih dogodkov prav tako se bo najverjetneje zmanjšal obseg vplačil. Potrebno je ukiniti davek od srečk oziroma ga iz proračuna RS nameniti neposredno za športne organizacije preko razpisa Fundacije za šport.
 
 1. Uvedba možnosti vračila kupnine za vstopnice v obliki vrednotnic (voucherjev) z enoletnim rokom unovčitve, če se v roku enega leta po koncu epidemije zagotovi izvedbo enakovredne nadomestne športne prireditve, z možnostjo zahtevka na vračilo kupnine v nadaljnjih dveh mesecih po poteku roka za unovčitev.
 
Posebej poudarjamo, da predlagane ukrepe odločno podpirajo tudi nacionalne panožne športne zveze in športna društva.
 
Verjamemo, da bo Vlada RS prepoznala dobronamernost prizadevanj OKS – ZŠZ v pripravi konkretnih predlogov za pomoč športnikom, športnim delavcem in osnovnim ter krovnim športnim organizacijam.

Preberite še:

Komentarji: