AVK začel postopek zasega Agrokorjevih delnic Mercatorja

Prenos delnic Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo se dodatno zapleta.
Fotografija: FOTO: Marko Feist/Slovenske novice
Odpri galerijo
FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je začela postopek, da se Agrokorju začasno zasežejo delnice Mercatorja (v lasti ima 69,57-odstotni delež), o tem pa so obvestili tudi Fortenovo, smo izvedeli nauradno. Razlog za zaseg je 53,9-milijonska globa, ki jo je AVK izrekel Agrokorju zaradi nepriglasitve prevzema polnilnice vode Costella.Po naših informacijah je AVK v skladu z zakonom o prekrških začel postopek za zavarovanje, namenjeno izterjavi plačila omenjene globe. Predstavniki Fortenove, naslednice Agrokorja, imajo osem dni časa, da se na predlog AVK pritožijo, sodišče pa naj bi nato odločitev sprejelo v 48 urah. AVK pojasnjuje, da je z namenom zagotovitve spoštovanja konkurenčnega prava Republike Slovenije uporabil institut zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku skladno z 201. členom zakona o prekrških, zaradi samega interesa predmetnega postopka pa več informacij ne more posredovati. Odločitev agencije še ni pravnomočna, saj jo je mogoče izpodbijati s pritožbo.

Glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško meni, da je edini namen potez slovenske strani najti pravni način za nacionalizacijo delnic Mercatorja in onemogočiti prenos na Fortenovo. V Fortenovi trdijo, da odločitev slovenske regulatorne agencije pomeni razlastitev zasebne lastnine Agrokorja, in sicer z začasnim odvzemom Mercatorjevih delnic, brez dovoljenja odredbe sodišča in brez veljavne pravne podlage. »Glede na to, da so naši lastniki in vlagatelji podjetja z območja Evropske unije, ZDA in Ruske federacije, smo o tem obvestili vsa veleposlaništva, da lahko naši lastniki ukrepajo prek njih,« je danes povedal Peruško.

FOTO: Blaž Samec/Delo
FOTO: Blaž Samec/Delo


Če bo sodišče pritrdilo zasegu, bo to izvedla Finančna uprava (Furs). Delnice bo upravljala največ šest mesecev oziroma do Agrokorjevega plačila globe. Po tem obdobju bodo delnice prešle nazaj v last lastnika oziroma jih bo lahko Furs prodal, če bo sodišče v tem času potrdilo odločbo AVK glede Costelle, na katero se je Agrokor pritožil. Varuh konkurence sicer doslej še nikoli ni zasegel delnic, ki bi bile v lasti kršitelja.

V Fortenovi opozarjajo, da je odvzem delnic nesorazmeren, saj je ocenjena vrednost teh delnic več kot 140 milijonov evrov, naložena globa pa je 53,9 milijona evrov. Ukrep odvzema na podlagi zakona o prekrških je po navedbah hrvaške družbe »groba in namerna napačna uporaba in zloraba zakona, ki ga je izvedel državni regulatorni organ, ki naj bi izvrševal nacionalne zakone in katerega vodstvo je imenoval slovenski parlament kot vrhovni zakonodajni organ v državi«. Opozarjajo še, da odločitev AVK o globi v višini 53,9 milijona evrov ni pravnomočna, saj je Agrokor proti njej 8. novembra vložil zahtevo za sodno varstvo.

V Fortenovi menijo, da je višina globe, ki jo je izrekel AVK, nesorazmerna. Napovedujejo, da bo izredni upravitelj Agrokorja še naprej nadaljeval ščitil lastnino Agrokorja z vsemi pravnimi sredstvi, ki so na voljo.


 

Ozadje megaglobe


V Švici registrirani Agrokor, ki je v stoodstotnem lastništvu »starega« Agrokorja, je pridobil stoodstotni delež v podjetju Ardeya Global iz Dubaja, ki ima v lasti Costello. Posla podjetje ni priglasilo v zakonsko zahtevanih rokih. Podjetje iz Združenih arabskih emiratov je kostelsko polnilnico prevzelo od Gozdarstva Grča leta 2016. Kdo je končni lastnik Costelle, je bilo sicer dalj časa prikrito in šele sčasoma se je izkazalo, da za vsem stoji največja hrvaška poslovna skupina.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


AVK pojasnjuje, da je podjetju Agrokor za prekršek nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global izrekel globo v višini 53,9 milijona evrov, kar predstavlja približno odstotek zgornje meje globe, ki bi se lahko izrekla hrvaški družbi. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence namreč za pravno osebo predpisuje globo v višini do desetine letnega prometa.

Kot smo poročali, je Agrokorjev delež v Mercatorju v postopku prenosa na Fortenovo. Če bi bil prenos izveden na novo pravno osebo, AVK zasega ne bi mogel opraviti. Ko bo premoženje preneseno, bo šel Agrokor v stečaj.


Jutri sestanek z dobavitelji


Za jutri je predvideno srečanje slovenskih dobaviteljev in predstavnikov Fortenove, kjer naj bi po nekaterih informacijah celo podpisali dogovor o prihodnjem položaju naših dobaviteljev na Mercatorjevih policah. Peruško pravi, da SID banka in gospodarski minister Zdravko Počivalšek poskušata doseči neenakopraven položaj dobaviteljev, tako da bi slovenski imeli boljše pogoje. »Mi kot podjetje delujemo na tržnih temeljih, zato tega sporazuma ne moremo podpisati, saj je to v nasprotju z zakoni EU. Zato smo Počivalška in SID banko prijavili evropski komisiji,« je dejal.  

Preberite še:

Komentarji: