Donos državnih naložb presegel načrte

SDH ugotavlja, da so bolje poslovali vsi upravljavski stebri državnih naložb.
Fotografija: Državna energetska podjetja so letos poslovala bolje kot lani. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Državna energetska podjetja so letos poslovala bolje kot lani. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kapitalske naložbe, ki jih upravlja Slovenski državni holding (SDH), so v prvem polletju letos dosegle 9,5-odstotno donosnost na kapital. Medletna donosnost je tako precej višja od predvidene v letnem načrtu upravljanja, ki znaša 7,3 odstotka, so sporočili iz državnega upravljavca. Nad načrti so poslovali vsi upravljavski stebri, posebej pa so se rezultati izboljšali v stebru energetike.

image_alt
Poplave bi lahko odnesle del donosa državnih družb

V SDH so dodali, da so rezultati vseh upravljavskih stebrov (Promet, Energetika, Finance, Gospodarstvo in Turizem) v prvem polletju 2023 presegli načrtovane čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala za letošnje leto. »Po slabših rezultatih v lanskem letu ima v letošnjem letu najboljše rezultate steber energetika, predvsem zaradi dobrih rezultatov skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) in skupine GEN. HSE je zaradi dobičkonosnega poslovanja Republiki Sloveniji v skladu z načrti letos že vrnil 242 milijonov evrov naknadno vplačanega kapitala, do konca leta pa načrtuje še vračilo dodatnih 60 do sto milijonov evrov,« so pojasnili.

Več dividend

V SDH napovedujejo, da bodo prilivi iz naslova dividend v letu 2023 glede na trenutno oceno dosegli 175,5 milijona evrov, kar presega načrtovano vsoto 162,6 milijonov evrov. Čeprav so bila zaradi poplav prizadeta tudi nekatera državna podjetja, holding za prihodnje leto napoveduje še večji priliv: »Glede na trenutno poslovanje družb v njegovem portfelju SDH načrtuje, da bo s svojimi upravljavskimi ukrepi lahko v letu 2024 zagotovil bistveno višji obseg dividend za državo, kot so bile prejete v letu 2023, s čimer se bodo v proračun natekla dodatna sredstva za podporo sanacije posledic naravnih ujm.«

Poplave so sicer prizadele tudi nekatera državna podjetja, kot so Elektro Celje, Thermana Laško, Cinkarna Celje, Telkom Slovenije in Petrol, zaradi rekordnih škod pa sta nižje dobičke že napovedali ta Zavarovalnica Trigalv kot Sava Re.

Skupna knjigovodska vrednost naložb države in SDH, ki jih upravlja holding, je konec leta 2022 znašala 11,2 milijarde evrov, kar je 8,7 odstotka več kot konec leta 2021. Višja vrednost je deloma posledica rasti kapitala družb zaradi doseženih poslovnih rezultatov, deloma dokapitalizacij v letu 2022, deloma pa prevzema novih naložb – povišanje državnega deleža v Savi, prevzem DRI in SiDG v upravljanje, prevzema kapitalskih naložb ob pripojitvi Družbe za upravljanje terjatev bank (Istrabenz Turizem, Thermana, Farme Ihan, Mladinska knjiga, MLM, Salomon).

Preberite še:

Komentarji: